Facebook

Plan d'accès

Plan d'accès

Contacter l'Administration

Guichet électronique

Notifiez des problèmes dans l'espace public

Liens utiles

 

Lisez le Wolvendael en ligne

 

U bent hier: Home / L'Administration / Etat civil / Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

 

Met het oog op de komende gemeenteraadsverkiezingen zal het College van Burgemeester en Schepenen de kiezerslijst opmaken op 1 augustus 2018. Alle Belgen hebben stemplicht.

Niet-Belgen zijn enkel verplicht te gaan stemmen indien ze een aanvraag hebben ingediend om op de kiezerslijst te worden opgenomen en deze aanvaard werd.

 

Wie mag stemmen?

 

A.  Zijn van rechtswege ingeschreven op de kiezerslijst:

    Belgen die :

- de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 14 oktober 2018;

- uiterlijk op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente;

- zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht op 14 oktober 2018.

 

B.  Kunnen een aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst indienen :

 

1. De burgers van de Europese Unie die in België verblijven.

De burger van de Europese Unie die voor de gemeenteraadsverkiezingen wenst te stemmen moet  de  volgende voorwaarden vervullen :

- de nationaliteit hebben van één van de lidstaten van de Europese Unie.

 

Ter herinnering deze 27 landen zijn:

Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongrarije, Groot-Brittannië, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechische Republiek en Zweden.

 

- uiterlijk op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van de gemeente;

- de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 14 oktober 2018;

- zich niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht op 14 oktober 2018;

- uiterlijk op 31 juli 2018 ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

 

Model van de aanvraag voor de burgers van de Europese Unie

 

2. Burgers van een staat die geen lidstaat is van de Europese Unie en die in België verblijven.

De vreemdeling die geen Europese onderdaan is en die voor de gemeenteraadsverkiezingen wenst te stemmen moet de volgende voorwaarden vervullen:

- uiterlijk op 1 augustus 2018 ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de gemeente;

- de volle leeftijd van 18 jaar bereikt hebben op 14 oktober 2018;

- zicht niet bevinden in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht op 14 oktober 2018

- gedurende de vijf jaar vóór de indiening van de aanvraag zijn hoofdverblijfplaats ononderbroken in België hebben gehad. Dit verblijf moet gedekt zijn door een wettelijke verblijfstitel

- uiterlijk op 31 juli 2018 ingeschreven zijn op de kiezerslijst.

              

Model van de aanvraag voor de burgers buiten de Europese Unie

 

De aanvraag om op de kiezerslijst te worden opgenomen moet, ingevuld en ondertekend, ingediend worden uiterlijk op 31 juli 2018 bij de dienst Kieszaken - Auguste Dansestraat, 3 (gelijkvloerse verdieping) - kantoren open van 8u30 tot 15u00 - Tel. 02/348.68.90 - 02/348.66.74, e-mail: kieszaken@ukkel.brussels

 

De aanvraagformulieren zijn beschikbaar op voormelde dienst en kunnen eveneens gedownload worden van de website www.ukkel.be. De hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de vreemdeling de kiesvoorwaarden vervult en geen afstand gedaan heeft van zijn hoedanigheid als kiezer, welke ook de gemeente van zijn verblijfplaats in België is. Door te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen in België blijft hij evenwel zijn kiesrecht behouden in zijn land van herkomst.

Document acties

Attention !

Travaux STIB : renouvellement des voies de tram sur le rond-point Churchill. Fin prévue pour le 25 février 2018.

  • La circulation n’est autorisée que sur une seule bande dans le rond-point;
  • Le stationnement y est interdit;
  • Les lignes de tram 3 et 7 sont limitées de part et d’autre du rond-point (jusqu’au 18 février).

Depuis le début des travaux, les services de police sont présents sur les lieux aux heures de forte affluence (matin et soir) afin de limiter au maximum les embarras de circulation dans le rond-point et dans l’avenue Winston Churchill. Dès le lundi 19 février, compte tenu de la fin des vacances scolaires, le Bourgmestre a demandé un doublement des effectifs policiers.

Les travaux de voirie en cours

Agenda
&nbsp
« februari 2018 »
februari
MaDiWoDoVrZaZo
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728

 

Carte des ressources durables

Agenda 21

Guichet énergie