Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Agenda 21 / En daarna?

En daarna?

Opvolging

Het hele opzet van de Agenda 21 van Ukkel (het uitwerken en uitvoeren van de acties, de opvolging, de evaluatie) wordt begeleid door een stuurgroep. Daarin zitten 4 à 5 mensen van de operationele kern, die volgens de noden samenkomen. Er is ook een begeleidingscomité dat bestaat uit het college van burgemeester en schepenen, de diensthoofden en vertegenwoordigers van burgers.

Bovendien vinden er in het kader van het gewestelijke programma Agenda Iris 21 workshops plaats waar de verantwoordelijken van de Agenda's 21 van de verschillende gemeenten ervaringen uitwisselen.

Evaluatie...

... in Ukkel

Een Agenda 21 is een proces dat evolueert. Het is dus belangrijk de acties te evalueren en er de relevantie van in vraag te durven stellen om de gestelde doelstellingen te bereiken.

Om de vooruitgang naar de doelstellingen te meten, zijn er indicatoren bepaald voor elke doelstelling. Momenteel wordt aan de uitwerking van die indicatoren gewerkt.

Gelet op het aantal acties (103) en de gemiddelde uitvoeringstermijn ervan (5 à 6 jaar) is er nog geen evaluatie van de Agenda 21 gepland. Op middellange termijn moet dit wel gebeuren, zodat het actieplan kan worden gevalideerd of bijgestuurd.

... in het Brussels gewest

Het gewestelijke programma "Agenda Iris 21" dat subsidies heeft gegeven aan de Brusselse gemeenten (en ook aan Ukkel) om een lokale Agenda 21 op te starten, wordt momenteel geëvalueerd (eind 2011-begin 2012). De impact wordt bekeken, en er wordt bekeken of er op het vlak van duurzame ontwikkeling vooruitgang is geboekt in de betrokken gemeenten.

Document acties