Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Senioren

Senioren

Schepen: François LAMBERT LIMBOSCH
Email: flambert@ukkel.brussels

 

Ukkelse Seniorenadviesraad

De Ukkelse senioren kunnen zich laten horen in de Ukkelse seniorenadviesraad.

Deze adviesraad moet het college en de gemeenteraad de nodige adviezen rond de concrete noden van senioren bezorgen zodat een inclusief beleid ontwikkeld kan worden. De adviesraad bestaat uit Ukkelse 60-plussers en vertegenwoordigers van verenigingen.

De adviesraad formuleert adviezen en voorstellen, op eigen initiatief of op verzoek van de gemeente en zal ervoor zorgen dat senioren zich nog meer thuis zullen voelen in Ukkel.

Raadpleeg de statuten van de Ukkelse seniorenadviesraad()

Oproep tot kandidaturen voor de samenstelling van de adviesraad

Bent je gemotiveerd om deel te nemen aan de Ukkelse seniorenadviesraad als Ukkelaar of vertegenwoordiger van een vereniging? Stuur uw kandidatuur ten laatste op 30 september middernacht via de onderstaande ingevulde en ondertekende formulieren op:

Download het formulier () kandidaat ten persoonlijke titel

Download het formulier () kandidaat ten persoonlijke titel

 

Download het formulier () kandidatuur als vertegenwoordiger van een vereniging

Download het formulier () kandidatuur als vertegenwoordiger van een vereniging

Meer praktische inlichtingen (ook voor verenigingen): op bij de dienst Senioren (02 348 68 89 of 02 348 65 88).

 

De activiteiten voor de senioren

U wilt ontdekken, leren, wandelen? U wilt andere mensen ontmoeten, met hen praten? Wat activiteiten bijwonen zou u deugd doen? Dan moet u ingaan op het aanbod van de vzw UDDL!

De vereniging “onder het toezicht van het Schepenkantoor van de Derde Leeftijd” biedt aan zij die nog jong van hart zijn een heleboel activiteiten aan: reizen, uitstappen, bezoeken, animaties en workshops, kaartspelen, …

Geïnteresseerd? Neem contact op met de dienst op 02/348.65.88/90/91 of 02/348.68.89 of 02/348.66.57  of via 3deleeftijd@ukkel.brussels of abonneer u op de krant “Allô Senior” door € 10 te storten op rekeningnummer BE47 0680 4861 2080 van de vzw UDDL. Op verzoek wordt u een gratis nummer van de krant toegestuurd.

Het abonnement op de krant geeft u tal van voordelen (Allô Senior via de post thuisbezorgd, voorrang bij het reserveren en voordeeltarieven voor alle activiteiten).

Dienst van de schepen voor de Derde Leeftijd en van de vzw UDDL
Beeckmanstraat 87, 1180 Brussel. Tel. 02/348.68.89 of 02/348.65.88/91
Fax : 02/346.12.05
E-mail : 3deleeftijd@ukkel.brussels
 

Document acties