Facebook

Toegangsplan

Toegangsplan

Contacteer de gemeentediensten

Elektronisch loket

Fixmyuccle

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / docs / 2020 / INFO CORONAVIRUS (COVID-19)

INFO CORONAVIRUS (COVID-19)

Deze pagina verandert voortdurend en wordt regelmatig bijgewerkt.

Sinds eind februari plegen de leden van het college en de verantwoordelijken van het gemeentebestuur van Ukkel overleg om de maatregelen te voorzien die getroffen moeten worden in het kader van de crisis van het coronavirus (Covid‑19).

De 19 Brusselse gemeenten passen de afzonderingsregels strikt toe

De gemeenten en hun politiediensten zijn ervoor verantwoordelijk de bepalingen uit het besluit van 18 maart 2020, dat reglementair de nieuwe richtlijnen vertaalt die voortvloeien uit de laatste Nationale Veiligheidsraad, te doen toepassen.

Lees verder…

 

Update van 30 maart 2020 :

De maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad worden behouden tot en met 19 april 2020

 

De bijzondere maatregelen die op 18 maart in Ukkel getroffen werden om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan worden behouden tot 19 april 2020

 

Organisatie van de gemeentediensten

Het college heeft beslist het principe van social distancing te versterken en fysiek contact met het publiek zo veel mogelijk te beperken om de gezondheid van zowel de bevolking als van de werknemers van het bestuur te beschermen.

1. Uw gemeentebestuur werkt met gesloten kantoren tot en met 19 april 2020.

2. In geval van absolute noodzaak wordt u enkel op afspraak ontvangen. Worden beschouwd als een absolute noodzaak: een dringende aanvraag van een paspoort, een Belgische identiteitskaart of een verblijfsvergunning, een aangifte van overlijden.

U kunt de volgende diensten telefonisch of per e-mail contacteren, die in staat zijn uw vragen te beantwoorden, de dringendheid ervan te beoordelen en eventueel een afspraak te maken. 

- Bevolking: 02/348.67.70 - bevolking@ukkel.brussels

- Burgerlijke stand: 02/348.67.68 - burgerlijkestand@ukkel.brussels

- Europese vreemdelingen: vreemdelingen.eu@ukkel.brussels

- Niet-Europese vreemdelingen: vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels

Alle reeds geplande afspraken worden behouden.

De permanentie op donderdagavond wordt geschrapt.

3. Voor niet-dringende aanvragen heeft u 2 mogelijkheden:

- Surf naar het online platform IRISBox (7 dagen op 7, 24 uur op 24) voor certificaten (nationaliteit, gezinssamenstelling, woonplaats, woonplaats met voorgeschiedenis van het adres, van leven), een aangifte van een adreswijziging, een uittreksel van een akte (geboorte, huwelijk, echtscheiding, overlijden) of een uittreksel uit het strafregister.

- Dien uw aanvraag per e-mail in bij de betrokken dienst (Contacteer de gemeentediensten).

OCMW

Voor alle vragen tot sociale interventie blijven de diensten van het OCMW ook werkzaam door zo veel mogelijk het contact op afstand te verzekeren, per telefoon, met de post of per e-mail (cpas.uccle@publilink.be). Indien contact op afstand onmogelijk is, kunnen maatschappelijk assistenten u elke weekdag van 9.00 tot 11.30 uur ontvangen in het hoofdkantoor van het OCMW, Alsembergsesteenweg 860.

De website www.ocmwukkel.be van het OCMW wordt regelmatig bijgewerkt en bevat alle nuttige informatie over de talrijke diensten waar de bevolking van kan genieten (algemene maatschappelijke bijstand, voedselverdeling, thuisdiensten, …).

Het centraal onthaal van het OCMW kan ook uw vragen beantwoorden, van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur op 02/370.75.11.

Parkeren in de gereglementeerde zones 

In september 2016 is het Gemeentelijk Parkeeractieplan in werking getreden, dat bepaalt welke sectoren onderworpen zijn aan een retributieverordening van voertuigen die geparkeerd staan op de openbare weg. Het is de bedoeling de rotatie van het parkeren in de multifunctionele wijken (handelszaken, kantoren, woningen) te bevorderen en de verschuiving van geparkeerde voertuigen naar woonwijken te vermijden.

De huidige crisis zorgt voor aanzienlijk minder mobiliteit en in het bijzonder minder geparkeerde voertuigen. Daarom heeft het college beslist het parkeren vrij en gratis te maken op het volledige Ukkelse grondgebied, en dit tot nader order.

Dankzij deze maatregel kunnen mensen met een eerstelijnsberoep dicht bij hun werkplek parkeren.

Wij vestigen er echter uw aandacht op dat het verkeersreglement van toepassing blijft. Parkeren voor een garagepoort, op een plaats voor PBM (zonder geldige kaart), enz. zal bestraft blijven worden.

Winkels en horecazaken

Alle winkels zijn gesloten tot en met 19 april 2020, met uitzondering van voedingszaken, apotheken, zaken voor dierenvoeding, boekenwinkels en wasserettes.

Nachtwinkels moeten sluiten om 22 uur.

Naast de eerste ondersteuningsmaatregelen voor de Brusselse economie die getroffen werden door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering en op vraag ervan neemt de dienst Economie & Handel van de gemeente solidariteitsmaatregelen om de handelaars en bedrijven te helpen deze nooit eerder geziene crisis het hoofd te bieden. 

Concreet:

1. Er wordt een werknemer van de gemeente ter beschikking van de handelaars en bedrijven gesteld om hen te informeren over de bestaande premies en specifieke bijstand (federaal en gewestelijk), maar ook om ze te begeleiden bij alle administratieve stappen om deze premies en bijstand te verkrijgen.

Voor meer info: 02/348.65.51 of 02/348.66.69 of economie-coronavirus@ukkel.brussels

2. Voor de meest complexe gevallen heeft het college beslist een opdracht uit te schrijven om een adviseur aan te stellen die als taak heeft een “tweede lijn” te verzekeren en de dienst Economie & Handel van de gemeente bij te staan voor alles met betrekking tot de vragen van de handelaars, zelfstandigen en bedrijven die in Ukkel gevestigd zijn en getroffen zijn door de crisis van het coronavirus, en dit voor een duur van maximum 12 maanden.

3. Vrijstelling gedurende 2 maanden van de gemeentebelastingen die een invloed hebben op handelszaken en bedrijven, meer bepaald:

- Belasting op de kantooroppervlakken

- Vergoeding inzake de bezetting van het gemeentelijk domein door frituren

- Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen

- Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

- Belasting op de verdelers van brandstof, olie of stookolie

- Belasting op banken en gelijkgestelde instellingen, op automatische verdelers van bankbiljetten, op selfbankingtoestellen en op automatische agentschappen

- Belasting op ondernemingen die telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding ter beschikking van het publiek stellen en de nachtwinkels 

Wij herinneren u er ook aan dat er verschillende mechanismen bestaan om het hoofd te bieden aan tijdelijke financiële problemen veroorzaakt door de vertraging van de economische activiteit en/of om het geleden verlies te beperken. Voor meer informatie kunt u terecht op https://1819.brussels/ of bellen naar het nummer 1819 (gewestelijke instantie) of 0800/120.33 (federale instantie).

Markten

De markten op het Homère Goossensplein en het Sint-Jobsplein zijn gesloten, inclusief de standen met voedingswaren.

Huwelijken en begrafenissen

Huwelijken en begrafenissen verlopen voortaan in kleine kring en dit tot en met 19 april 2020.

Voor huwelijken: het bruidspaar en enkel de getuigen. Er wordt niemand anders toegelaten.

Voor begrafenissen: aanwezigheid van beperkte familiale kring.

Voor huwelijken en begrafenissen:

- Beperk de duur zo veel mogelijk.

- Houd een meter afstand

- Geen handdrukken of omhelzingen.

Wij raden aan huwelijken uit te stellen, maar dit is geen verplichting.

Wij raden 70-plussers en zieken sterk af begrafenissen bij te wonen.

Solidariteitsplatform "Brussels helps"

Onze gemeente sluit zich aan bij het gewestelijk onlineplatform "Brussels helps", dat hulpbehoevenden in contact brengt met mensen die hulp willen bieden. De link naar het platform: www.impactdays.be/brusselshelps/

Senioren

Onze senioren worden bijzonder hard getroffen door de epidemie van het coronavirus. Door de afzonderingsmaatregelen kunnen ze hun dagelijkse gewoontes niet langer voortzetten, met aanzienlijke moeilijkheden tot gevolg. Om de gevolgen voor hen te verzachten, blijven de gemeente en het OCMW uiteraard tot hun dienst:

- Om maaltijden aan huis te bestellen (5 euro per maaltijd): 02/348.68.19.

- Voor de boodschappen kunnen ze een beroep doen op:

     - De hulpverleners van het Centre de Secours d’Uccle (ACS) via 0473/26.68.44 of 02/201.02.50; 

     - De vrijwilligers van het platform www.covid-solidarity.org, ook bereikbaar op 02/808.96.54.

- Om een probleem voor te leggen aan onze maatschappelijk assistenten: 02/348.68.24.

- Voor psychologische bijstand: 02/377.98.83 (in noodgevallen 0491/17.65.22).

Parken en tuinen

De parken en tuinen blijven open zodat de bevolking een luchtje kan scheppen, maar het is noodzakelijk dat de regel van social distancing nageleefd wordt en er mogen in geen geval samenscholingen plaatsvinden. De speelterreinen zijn gesloten. Er werden al heel wat controles verricht op ons grondgebied en die zullen de komende dagen nog in aantal toenemen. Er werden meerdere pv’s opgesteld en de situatie verbetert aanzienlijk, hoewel ze nog niet perfect is. De burgemeester heeft tijdens de laatste GVR, de vergadering die volgt op de Veiligheidsraad en de 19 burgemeesters en de minister-president samenbrengt, voorgesteld om een kaart met de groene ruimten online te zetten, zodat mensen die even buiten willen komen een overzicht krijgen van de parken en andere groene ruimten in de buurt, om zo samenscholingen te vermijden. Deze "kaart" is beschikbaar op https://gardens.brussels.

Onze schepen van Groene Ruimten heeft ook een kaart laten opstellen met daarop de groene ruimten in onze gemeente, waarvan sommige miskend zijn door de Ukkelaars, om samenscholingen te vermijden. Deze kaart zal weldra beschikbaar zijn op deze website.

Afgelaste evenementen

De volgende evenementen werden afgelast:

- Eierjacht van zaterdag 4 april 2020

- Overwinningsdag - officiële plechtigheid in de voormiddag - van vrijdag 8 mei 2020

- Overwinningsbal van vrijdag 8 mei 2020

- Verschillende evenementen in het Kunstenhuis van Ukkel 

- Verschillende herdenkingen

- 10 km van Ukkel van zondag 17 mei 2020

Voor later geplande evenementen analyseren we de situatie wanneer het moment aangebroken is. We houden u uiteraard op de hoogte via onze verschillende communicatiekanalen.

Bibliotheken

De gemeentelijke bibliotheken zijn gesloten.

Overlegcommissies

De Overlegcommissies zijn tot nader order geschrapt.

 

Hieronder vindt u een chronologisch overzicht van al het nieuws over het coronavirus (Covid-19):

27 maart 2020 - Coronavirus: Een huisarts nodig? Bel 1710

27 maart 2020 - Coronavirus: "Een tekening voor jou" om onze ouderen te plezieren

27 maars 2020 - Coronavirus: Telefonische permanentie in het gemeentelijk Gezondheidscentrum

26 maart 2020 - Coronavirus: intrafamiliaal geweld

26 maart 2020 - Coronavirus: Ukkel sluit zich aan bij het solidariteitsplatform "Brussels helps"

25 maart 2020 - Coronavirus: Impact op de ophalingen door Net Brussel

20 maart 2020 - Coronavirus: De 19 Brusselse gemeenten passen de afzonderingsregels strikt toe

18 maart 2020 - Coronavirus: Bericht van de burgemeester

18 maart 2020 - Coronavirus: Versterkte maatregelen die in werking treden op 18 maart om 12 uur tot en met 5 april 2020

15 maart 2020 - Maatregelen tegen het coronavirus (Covid-19): vaak gestelde vragen()

13 maart 2020 - Coronavirus: Bericht van de burgemeester

13 maart 2020 - Coronavirus: Getroffen maatregelen

11 maart 2020 - Coronavirus: Bericht van de burgemeester

11 maart 2020 - Coronavirus: Getroffen maatregelen (het verbod is minstens tot en met 31 maart 2020 van toepassing)

Document acties

Lopende wegwerkzaamheden

Agenda

 

« april 2020 »
april
MaDiWoDoVrZaZo
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Agenda
PRÉLUDE, een kunstwerk van Isabelle Thiltgès 25-01-2020 - 29-04-2020 — Guido van Arezzoplein
"LE REPOS" en "L’ANGÉVINE", twee kunstwerken van François Canart 07-03-2020 - 30-06-2020 — Charles Lagrangesquare
Fotowedstrijd rond het thema "Wonen". 13-03-2020 - 25-06-2020 — Dekenijstraat, 102
Fotowedstrijd rond het thema "Wonen" 13-03-2020 - 25-06-2020 — Kunstenhuis Ukkel - Dekenijstraat, 102
Eierjacht 04-04-2020 14:00 - 18:00 — Wolvendaelpark
Aankomende agenda-items...

 

Samen voor groene straten!

Kaart met duurzame middelen

Agenda 21

Fairtradegemeenten

Energieloket