Suivez-nous sur  

Contacter l'Administration

Nouveau :
prendre
rendez-vous
en ligne
avec les Services Population, Logement et Urbanisme

Guichet électronique

 

 

Liens utiles

Déclaration de protection des données

Bericht van onderzoek - Groeselenberg 64

BERICHT - OPENBAAR ONDERZOEK

Van 17 februari 2014 t.e.m. 18 maart 2014

Het college van burgemeester en schepenen deelt mee dat van 17 februari t.e.m. 18 maart 2014 een openbaar onderzoek wordt gehouden naar het ontwerp van bijzonder bestemmingsplan nr. 64 "Groeselenberg", voor het huizenblok dat begrensd wordt door de Groeselenbergstraat, de Houzeaulaan, de Ringlaan en de Beeldhouwerslaan, omvattende:

  • Een plan van de huidige rechtstoestand (PL 01)
  • Een plan van de huidige feitelijke toestand (PL 02)
  • Een bestemmingsplan (PL 03)
  • Een plan met de onteigeningsperimter (PL 04)
  • Een bestek met stedenbouwkundige voorschriften
  • Een rapport over de milieu-effecten (met inbegrip van de bestaande toestand, een verklarende nota, een niet technische samenvattende en het MER fase 1 + 2 + 3)

Inlichtingen of technische uitleg kan verkregen worden bij het gemeentebestuur, waar de documenten geraadpleegd kunnen worden bij de dienst Stedenbouw, Auguste Dansestraat 25, op werkdagen van 9 tot 12 en op dinsdag ook van 17 tot 20 uur.

Opmerkingen of klachten kunnen schriftelijk gericht worden aan het college van burgemeester en schepenen, Jean Vander Elstplein 29 te 1180 Brussel, uiterlijk op 18 maart 2014.

Desgevallend kunnen deze opmerkingen of klachten ook mondeling worden gegeven, voor deze datum, bij de beambte of de persoon die hiertoe is aangeduid, in de Auguste Dansestraat 25, elke woensdag van 9 tot 12 uur.

Elkeen die tijdens het openbaar onderzoek een opmerking of een klacht overmaakt, kan vragen gehoord te worden door de Overlegcommissie die bijeenkomt op 20 mei 2014 om 14 u.in de raadzaal op het Jean Vander Elstplein 29 (1e verdieping).

Inlichtingen: 02/852.94.20

Te Ukkel, 5 februari 2014

Door het college,

De wd. gemeentesecretaris,

Luc PARMENTIER

De Burgemeester,

Armand DE DECKER

De schepen van Stedenbouw,

Marc COOLS

     

 

Document acties