Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 671

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Bestuur / Cultuur / Steun en toelagen

Steun en toelagen

Oproep tot projecten

Deze nieuwe oproep tot projecten is bestemd voor verenigingen (vzw's, feitelijke verenigingen, Ivzw's, coöperatieven of maatschappijen met een sociaal oogmerk) waarvan de maatschappelijke zetel gelegen is op het grondgebied van de gemeente Ukkel, of, bij gebrek hieraan, waarvan meer dan 50% van de hoofdactiviteiten plaatsvindt op het grondgebied van de gemeente Ukkel en waarvan de hoofddoelstelling verbonden is aan cultuur en/of sociale cohesie. De activiteiten moeten plaatsvinden op het grondgebied van de gemeente Ukkel. Eén van de doelstellingen van deze oproep is nieuwe projecten aanmoedigen en de doelgroepen verbreden en eveneens een objectieve evaluatie te kunnen maken van de acties die de sector op ons grondgebied uitvoert.

Deze oproep tot projecten moet bijdrage aan: 

  • een betere spreiding van cultuur en culturele acties over het gehele grondgebied van de gemeente Ukkel;
  • de ontwikkeling van kennis over cultuur en kunstbeleving bij de Ukkelaars, meer bepaald bij jongeren van -25 en bevolkingsgroepen die minder toegang hebben tot cultuur;
  • het dynamisme en de versterking van de Ukkelse culturele partners;
  • de ondersteuning van Ukkelse kunstenaars;
  • de versterking van de samenwerking tussen Ukkelse partners, verenigingen, privaat en openbaar;
  • de versterking van de interacties tussen culturele partners en de inwoners van de gemeente;
  • een betere aanwezigheid van cultuur binnen de openbare ruimte van de gemeente Ukkel;
  • de opwaardering van het Ukkelse culturele erfgoed.

Wees creatief en werk samen! We analyseren elke aanvraag zorgvuldig. De dienst Cultuur staat te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen hierover.

 

Jaarlijkse subsidies - Subsidieaanvraag

Ukkelse culturele verenigingen kunnen zoals elk jaar een jaarlijkse subsidieaanvraag indienen. Deze subsidies zijn een ondersteuning voor hun werking.

Dit jaar kunnen de verenigingen steun vragen via deze twee kanalen. We moedigen organisatoren van projecten die buitengewone subsidies willen aanvragen aan om gebruik te maken van de oproep tot projecten.

Om geldig te zijn moet dit formulier ons toekomen vóór 10 september 2020 (ten laatste op middernacht)

 

Hulp in natura

Ukkelse culturele verenigingen (vzw, feitelijke vereniging, stichting, coöperatieve, maatschappij met sociaal oogmerk, ivzw) kunnen bij de gemeentediensten terecht voor steun bij de organisatie van evenementen. Gelieve de dienst Cultuur mee te delen of uw aanvragen meerdere diensten betreffen of indien u wenst dat de gemeente partner van dit evenement zou worden.

  • Uitlening van materiaal

Voor eenvoudige aanvragen voor materiaal kunt u zich rechtstreeks tot de dienst Uitlening richten door het betrokken formulier volledig ingevuld over te maken.

 

Vrije reclameborden

Lijst van de vrije reclameborden (PDF)
1. Rodestraat - rechtover het commissariaat
2. Dolezlaan - gemeenteschool
3. Wilderozelaarslaan - gemeenteschool
4. De Frélaan - rechtover Zeecrabbestraat 
5. Edith Cavellstraat - gemeenteschool 
6. Onderlinge Bijstandstraat - hoek Karmelietenstraat
7. Jean et Pierre Carsoellaan - hoek Zijlaan 
8. Sint-Jobsesteenweg - hoek Papenkasteelstraat
9. Rondpunt Charles Solau 
10. Gatti de Gamondstraat - hoek Dokter Decrolylaan
11. Berg van Sint-Job - hoek Oude Molenstraat 
12. Edith Cavellstraat - hoek Montjoielaan
13. Houzeaulaan - rechtover Koninklijk Atheneum Ukkel 1 
14. Engelandstraat - hoek Vleeskersenstraat
15. Prins van Oranjelaan - hoek Kraakbeziënlaan
16. Waterloosesteenweg - bushalte Van Beverlaan (richting stad) 
17. Merlostraat - langs de haag aan de kerk
18. Alsembergsesteenweg (Horzel) - tussen de Secretariaatschool en Drogenbossesteenweg (2 pannelen) 
19. Melkriek wijk - hoek van de Gemsstraat en de Melkriekstraat
20. Homborchveldlaan - hoek Godshuizenlaan
21. Eikenboslaan - Kerkhof
22. Fort Jaco - bij de terminus van de tram 92 
23. Brugmannlaan - op de muur tegen de Messidorlaan 
24. Dolezlaan - hoek Engelandstraat 
25. School Eglantiers « Wilderozelaar » - hoek Wellingtonlaan en Wilderozelaarslaan
26. Zijlaan – hoek van Waterloosesteenweg
27. Brugmannlaan - rechtover Fourragèrestraat (ingang parking) 
28. Egide Van Ophemstraat - langs het station van Kalevoet

Document acties