Facebook

Contacteer de gemeentediensten

Nieuw:
on-line afspraken
voor de diensten
Bevolking, Huisvesting en Stedenbouw

Elektronisch loket

Fixmyuccle

 

Wolvendael 670

 

Verklaring gegevensbescherming

U bent hier: Home / Nieuws / De gemeente Ukkel zoekt een uitbater voor de Coffee Corner van haar nieuw administratief centrum

De gemeente Ukkel zoekt een uitbater voor de Coffee Corner van haar nieuw administratief centrum

In haar nieuw administratief centrum in de Stallestraat 77, waar binnenkort alle gemeentediensten gecentraliseerd zullen worden, wenst de gemeente Ukkel een ruimte voor kleine snacks ter beschikking van haar personeel en van de burgers te stellen. Daarom lanceert ze een offerteaanvraag om aan een kandidaat-concessiehouder de uitbating van een Coffee Corner toe te kennen, waarvan de activiteit bestaat uit een gelegenheid met alcoholvrije dranken en een eetgelegenheid van het type zelfbediening, zonder bediening aan tafel.

De gemeente stelt de uitbater een nieuwe ruimte van 131 m² ter beschikking, gelegen op de gelijkvloerse verdieping van toren B van het nieuwe centrum en die plaats biedt aan maximum 60 personen. De uitbater kan gratis beschikken over de oorspronkelijke keukenuitrusting voor professioneel gebruik. Elke andere voorziening die noodzakelijk is voor de goede uitbating van het goed zal geïnstalleerd worden op zijn kosten en risico's. Er is ook een kelder voorzien voor de opslag van materiaal.

De kandidaten stellen projecten voor met de volgende elementen:

- Een voedingsaanbod samengesteld uit warme en koude dranken, broodjes, slaatjes, soep, fijne bakkerswaren en desserts. De aangeboden producten beantwoorden aan de aanbevelingen van duurzame voeding en eerlijke handel, met als doelstelling om zero waste zo veel mogelijk te benaderen. Minstens 30 % van de producten is van biologische oorsprong;

- Een voorkeurtarief voor het gemeentepersoneel en een tarief voor het publiek.

Het uitbatingscontract wordt gesloten voor een duur van 3 jaar, 2 keer stilzwijgend verlengbaar, telkens voor een periode van een jaar. De Coffee Corner is geopend voor het publiek en wordt uitgebaat van maandag tot vrijdag van 8 tot 15 uur. Deze openingsuren kunnen in het kader van de overeenkomst uitgebreid worden voor cateringprestaties. De maandelijkse retributie bedraagt € 500, zonder inbegrip van de lasten, belastingen en taksen. De bankwaarborg bedraagt € 15.000 en moet in twee opeenvolgende stortingen samengesteld worden.

Praktische modaliteiten van de procedure

- Plaatsbezoek (verplicht): dinsdag 25 mei of woensdag 26 mei 2021 van 14 tot 16 uur. Maak een afspraak voor vrijdag 21 mei 12 uur, telefonisch op 02/348.65.84 of per e-mail via regie@ukkel.brussels. Na het plaatsbezoek beschikt elke kandidaat-concessiehouder over 5 kalenderdagen om zijn vragen op te sturen.

- Indiening van de offertes: de offertes moeten verstuurd zijn uiterlijk op maandag 28 juni 2021 vóór 17 uur (de poststempel geldt als bewijs voor aangetekende zendingen), in een dubbele gesloten omslag, per aangetekende zending via de post, of overhandigd tegen ontvangstbewijs op het volgende adres: College van Burgemeester en Schepen van Ukkel, Dienst Gemeente-eigendommen, Jean Vander Elstplein 29, 1180 Ukkel.

- Voorstelling van de verpakkingen en degustatie van de producten (verplicht): dinsdag 6 juli 2021 (uren te bevestigen).

Download het bestek 

U kan het bestek ook via e-mail aanvragen (regie@uccle.brussels t.a.v. de h. D. Huwaert).

 

Document acties