Identiteitskaart

Elke Belgische of niet-Belgische burger woonachtig op het nationale grondgebied moet zijn identiteit kunnen bewijzen aan de hand van een officieel document. De dienst bevolking van de gemeente Ukkel reikt die verschillende documenten aan de inwoners uit, in functie van hun nationaliteit en hun leeftijd.


Identiteitskaart aanvragen

Identiteitskaart aanvragen voor Belgische volwassenen en adolescenten ouder dan 12 jaar

Voor de uitreiking van een elektronische identiteitskaart:

 • ofwel gaat de burger spontaan naar het loket van de dienst bevolking; 
 • ofwel heeft de burger eerder een oproep ontvangen om zich aan te melden bij de dienst bevolking

De uitreikingsprocedure is in beide gevallen identiek en verloopt in 3 stappen:

1. De burger meldt zich aan bij het loket van de dienst bevolking met:

 • zijn oproepbrief (als hij er een heeft ontvangen);
 • zijn oude identiteitskaart (als hij er - nog - een heeft);
 • een recente foto (maximum 6 maanden oud);
 • het bedrag van de kostprijs voor een nieuwe identiteitskaart (€ 27). 

2. De burger ontvangt twee weken later een brief via de post:

 • om hem op de hoogte te brengen dat zijn identiteitskaart klaarligt;
 • met de pin- en pukcode (zorgvuldig te bewaren).

3. De burger kan dan naar het loket van de dienst bevolking komen om: 

zijn nieuwe identiteitskaart in ontvangst te nemen en te activeren (opgelet: breng uw oproeping en de pin- en pukcode mee).

Uitreikingstermijn

2 weken.

Geldigheidsduur

 • Belgische adolescenten van 12 tot 17 jaar: 6 jaar
 • Belgische volwassenen van 18 tot 74 jaar: 10 jaar
 • Belgische senioren van 75 jaar en ouder: 35 jaar

Kostprijs

€ 27

Aanvraag van een identiteitskaart voor Belgische kinderen - kids-ID

De kids-ID is de identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. 

De kids-ID wordt uitgereikt door de dienst bevolking op aanvraag van een ouder die het ouderlijk gezag uitoefent over het betrokken kind. Dat vereist: 

 • 2 recente foto’s op een witte achtergrond;
 • een bedrag van € 14.

Het kind moet aanwezig zijn op het moment van de aanvraag.

Uitreikingstermijn van de kids-ID

De termijn om de identiteitskaart te maken, bedraagt 2 weken. Het wordt ten zeerste aanbevolen de kids-ID aan te vragen een maand voor vertrek naar het buitenland.

Geldigheidsduur

De geldigheidsduur van de kids-ID bedraagt 3 jaar vanaf de uitreikingsdatum. De kaart blijft geldig ook als het kind de leeftijd van 12 jaar bereikt vóór de vervaldatum van de kaart. Als de kids-ID bijvoorbeeld wordt uitgereikt aan een kind van 10,5 jaar, dan blijft ze geldig tot het kind 13,5 jaar is.

De kids-ID blijft geldig in geval van wijziging van de hoofdverblijfplaats.

Kostprijs

€ 14

Aanvraag van een elektronische identiteitskaart voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar

De verblijfstitels en de verblijfsdocumenten die afgegeven worden aan vreemdelingen jonger dan twaalf jaar werden vernieuwd. Ze ontvangen niet langer een papieren identiteitsbewijs maar een elektronische kaart analoog aan de vreemdelingenkaarten voor volwassenen.

De identiteitskaart voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar wordt uitgereikt door de dienst Bevolking of door de dienst Vreemdelingen (naargelang het inschrijvingsregister) op vraag van een ouder die het ouderlijk gezag uitoefent over het betrokken kind. Dit vereist:

 • Twee recente foto’s van het kind (minder dans zes maanden oud);
 • Indien mogelijk, een reispas of een identiteitskaart uitgereikt door de nationale autoriteit van het kind.

Het kind moet verplicht aanwezig zijn op het moment van de aanvraag.

Uitreikingstermijn van de identiteitskaart

De productie duurt ongeveer 2 weken.

Opmerking

Om te reizen moet je naast de elektronische identiteitskaart altijd een reispas of een identiteitskaart uitgereikt door de nationale autoriteit van het kind bij de hand hebben.

Geldigheidsduur

Een identiteitskaart voor vreemdelingen jonger dan 12 jaar is 3 jaar geldig.

Kostprijs

€ 14 (betaling met Bancontact of cash, geen kredietkaart).

Aanvraag van een verblijfskaart voor vreemdelingen

Elke niet-Belgische volwassene die voor kortere of langere tijd in België verblijft, moet in het bezit zijn van een verblijfskaart. Raadpleeg de pagina verblijfskaart voor meer informatie over de te volgen stappen. 

Drie functies van uw elektronische identiteitskaart

De identiteitskaarten zijn voortaan op het hele Belgische en Europese grondgebied elektronisch. De elektronische identiteitskaarten, ook ‘e-ID’s’ genoemd, hebben 3 functies:

 1. Zich identificeren: uw elektronische identiteitskaart bevat informatie over uw identiteit. Door deze in een speciale lezer te steken kan u uw identiteit kenbaar maken, zowel in het ‘echte leven’ als op internet.
 2. Zich authenticeren: een deel van de gegevens op uw kaart is versleuteld en geauthenticeerd door de Belgische autoriteiten. In sommige gevallen kan zo worden bevestigd dat u de persoon bent die u beweert te zijn.
 3. U de mogelijkheid bieden om (in sommige gevallen) te ondertekenen: met de identiteitskaart kunt u een juridisch betrouwbare elektronische handtekening plaatsen onderaan bepaalde elektronische documenten die daarop voorzien zijn.

Met de elektronische identiteitskaart kunt u als Europese burger ook reizen binnen de 27 EU-lidstaten.

Raadpleeg voor meer informatie de federale site over de ‘e-ID’

Bevolking

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.00

E-mail
bevolking@ukkel.brussels

Openingsuren   

Goed om te weten

Bij uw aanvraag voor de aanmaak of vernieuwing van uw identiteitskaart mag uw foto niet ouder zijn dan 6 maanden.

Vaak gestelde vragen

De pasfoto's moeten aan verschillende criteria voldoen.

Grootte van de foto

 • Afmetingen van de foto: 35 mm x 45 mm (breedte x hoogte).
 • Lengte van het gezicht (van de kin tot de top van de schedel): tussen 31 en 36 mm.

Andere criteria voor het maken van een pasfoto

Als u uw foto maakt, zorg dan voor:

 1. een neutrale gezichtsuitdrukking: mond dicht, niet lachen;
 2. houd uw hoofd en schouders recht, met uw gezicht naar de lens;
 3. maak uw gezicht vrij: uw voorhoofd, uw kin en het begin van uw oren moeten zichtbaar zijn;
 4. de ogen moeten duidelijk zichtbaar zijn: geen weerspiegeling in de bril, geen gekleurde glazen, geen te brede monturen of monturen vlakbij de ogen. Als dit onmogelijk blijkt, dan moet de persoon zijn bril afzetten.

Ga voor meer informatie en om concrete voorbeelden te bekijken naar:  fotopaspoort.be

Goed om weten 

De gemeente Ukkel stelt een pasfotoautomaat ter beschikking in de inkomhal.

Kostprijs: € 7 voor 6 foto’s.

Mogelijke betalingswijzen:

 • of met munten (voorzie gepast geld);
 • of met een bankkaart. 

De identiteitskaart is 10 jaar geldig. De geldigheidsduur staat vermeld op de linkeronderkant van de voorzijde van uw identiteitskaart. 
Wacht niet tot het laatste moment om de procedures voor het vernieuwen van uw kaart bij uw gemeente te starten. De uitreikingstermijn voor een nieuwe identiteitskaart bedraagt 2 weken.

Afbeelding
Période de validité d'une carte iED
Période de validité d'une carte iED

Hebt u drie keer een verkeerde pincode ingegeven bij het identificeren van uw identiteitskaart? U kunt het probleem oplossen door naar de gemeente te gaan met uw pukcode. Een gemeenteambtenaar zal u helpen om deze opnieuw in te stellen. 
Opgelet: als u uw codes niet meer hebt, moet u nieuwe pin- en pukcodes aanvragen bij de FOD Binnenlandse Zaken.

Nieuwe pin- en pukcodes aanvragen

Als u uw pin- en pukcodes kwijt bent, kunt u  een aanvraagindienen om uw codes opnieuw te genereren via de website van de Algemene directie Instellingen en Bevolking van de FOD Binnenlandse Zaken.

 1. U voert uw rijksregisternummer in en een geldig e-mailadres waarnaar een bevestiging van de aanvraag zal worden gestuurd.
 2. De nieuwe codes zullen vervolgens worden verzonden naar de gemeente waar u bent ingeschreven.

Om de nieuwe codes aan te vragen, is het dus niet langer nodig om naar de gemeentedienst te gaan. U zult er echter heen moeten gaan om de nieuwe pincode van uw identiteitskaart, uitgereikt door de FOD Binnenlandse Zaken, opnieuw te activeren. 


Meld dit zo snel mogelijk aan de bevoegde autoriteiten.
Voor Belgische burgers: aangifte bij de politie of bij uw gemeentebestuur (loket bevolking).
Voor niet-Belgische burgers: aangifte bij het politiekantoor van uw gemeente of bij het dichtstbijzijnde politiekantoor. 


De chip van uw elektronische identiteitskaart bevat uw domicilieadres. Na een verhuizing moet u het adres op deze chip laten wijzigen. Hiervoor gaat u naar het loket van de Dienst Bevolking van uw nieuwe gemeente met

 • uw identiteitskaart;
 • de pincode van uw identiteitskaart.

De gemeenteambtenaar zal zo uw nieuw adres op uw elektronische identiteitskaart kunnen coderen. 

Opgelet: 

 • alvorens uw adres te laten wijzigen op uw identiteitskaart moet u ingeschreven zijn in uw nieuwe gemeente.
 • als u bij de gemeente bent geschrapt, dan bedraagt de kost van de procedure € 17.

In elke elektronische identiteitskaart is een gemakkelijk herkenbare goudkleurige microchip ingebed.  

U vindt er: 

 • de informatie die reeds zichtbaar is op uw identiteitskaart;
 • het adres van uw domicilie;
 • een ‘digitaal certificaat’ waarmee u bepaalde documenten elektronisch kunt ondertekenen met behulp van een kaartlezer.