Subsidies

De gemeente Ukkel kent subsidies toe aan wijkcomités zodat ze hun werkingskosten volledig of gedeeltelijk kunnen dekken en aan inwoners zodat ze zelf buurtprojecten of projecten voor de gemeenschap op touw kunnen zetten.

Subsidies Ondersteuning burgerproject

Projectoproep geopend van 2 septembre tot 18 octobre 2024

Met deze subsidie maakt de gemeente het de bewoners mogelijk om te beschikken over een klein budget zodat ze zelf wijkprojecten of projecten voor de gemeenschap kunnen uitvoeren. Deze projecten moeten de ecologische transitie, de strijd tegen het isolement, de uitwisseling van kennis, de onderlinge hulp en solidariteit, de verfraaiing van een wijk en de culturele verbreiding en animatie beogen. Twee categorieën van projecten kunnen gesubsidieerd worden: projecten die een wijk beogen (subsidie van € 300 tot € 1.000) en projecten die alle Ukkelaars beogen en in een langetermijnvisie passen (subsidie van € 1.000 tot € 3.000). Het totale budget van de subsidie bedraagt € 30.000.

Om een kandidatuur in te dienen, vult u het  aanvraagformulier in en stuurt u het voor 18 maart 2024 op naar de dienst Burgerinspraak, per e-mail ( burgerinspraak@ukkel.brussels) of met de post ( Stallestraat 77 te 1180 Ukkel).

Meer info?

 Download het reglement
 Download het aanvraagformulier
 Download het aanvraagformulier

De eerste oproep werd op 3 juni afgesloten, er wordt een tweede gelanceerd van 3 oktober tot 13 november 2022. Van de 15 projecten die ingediend werden in het kader van de eerste projectoproep van 2022 werden 11 projecten geselecteerd, voor een totaalbedrag van € 12.389: "Buurtfilmclub" (Ciné Coq), "Beplanting wijk Ukkel-Centrum" (Comité Ukkel-Centrum - Sint-Pietersvoorplein), "Sint-Job en Europa: de twee zijden van dezelfde medaille" (Collectief Saint-Job et l’Europe), "Wanneer de jongeren van het KIDB de bewoners van l'Olivier ontmoeten" (KIDB), "Wij zijn Sint-Job" (Duurzame wijk Sint-Job), "De natuur in Ukkel ontdekken" (SOS Kauwberg Uccle Natura), "Potager in the City" (Wijkcomité Sterrenwacht), "De stadswijnbouwers" (Bewonerscomité Ukkel-Centrum), "Festival - La Fête des Griottes" (Duurzame wijk Les Griottes), "Buurtfeest Melkriek" (PCS Melkriek) en "Muziekfeest" (Saint-Job Qui Bouge).

De tweede projectoproep is afgesloten op 13 november. Drie projecten werden geselecteerd voor een totaalbedrag van € 2.608,38: "Potager in the city" (Comité de quartier de l'Observatoire), "Jardin des Deux cerisiers" (Comité Floride Langeveld ASBL) en "Le grand rêve pour la petite drève du Sénéchal" (Collectif de riverains Sénéchal).

In het kader van de projectoproep van de ondersteuningssubsidie werd € 14.445 toegekend aan burgerprojecten. In 2021 werden elf projecten ondersteund: "Fête de la musique" (Saint Job qui bouge ASBL), "Micro festival square Coghen - Fête des voisins" (Collectif Micro Festival Square Coghen), "Visites guidées musicales" (ASBL Clap culture), "Projet réalisation de journaux" (IRSA), "Creatie van een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor jongeren en de buurt in het jeugdhuis 't Uilekot met muzikale omkadering", "Court métrage jeunes Merlo" (PCS Merlo), "Jardin des Goldies" (Warned ASBL), "Repair café vélo et vélothèque" (Unité Rosaire), "Le Kinsendael, c'est notre Amazonie" (Comité de quartier Kinsendael-Kriekenput), "Potager collectif Schadok's Gardeno" (Collectif Schadok's Gardeno), "Embellissement quartier Rivoli-Bascule" (Comité Rivoli-Bascule).

Tijdens de eerste projectoproep 2020 werden zes projecten geselecteerd, gesteund door vijf organisaties voor een eindbudget van € 4.380:

 • Comité des Riverains d’Uccle-Centre: project voor de installatie van Telraam-sensoren om het verkeer en de snelheid van voertuigen te objectiveren (€ 1.000);
 • Quartier Durable Messidor: project Adoptunplans.messidor en een kippenhok (€ 1.000);
 • Semance: project voor het opzetten van een zadenloket en een collectieve moestuin aan het Cauterblok (€ 900);
 • Avijl- Equipe de lutte contre les invasives: project ter bestrijding van invasieve soorten op het Avijlplateau (€ 480);
 • Communauté Montagne Saint-Job: verfraaiings- en reinigingsproject op het kruispunt Avijlweg / Berg van Sint-Job (€ 600);
 • Communauté Montagne Saint-Job: project voor een verenigingskippenhok (€ 400).

In het kader van de tweede projectoproep 2020 werden zes projecten geselecteerd voor een totaalbedrag van € 5.654,38. Inspirerende projecten van grote diversiteit die in talrijke Ukkelse wijken zullen worden uitgevoerd:

 • Ciné Cocq ASBL: project “Ciné-club de quartier” (€ 1.000);
 • Comité de quartier Floride Langeveld Jardin collectif: project “Les deux cerisiers” (€ 654,38);
 • Groupement citoyen «Fais une fleur à ton quartier»: project “Fais une fleur à ton quartier” (€ 1.000);
 • IRSA: project voor de productie van digitale kranten door IRSA-leerlingen voor de bewoners van een rusthuis (€ 1.000);
 • PCS Merlo/ Dynaco ASBL: schoolondersteuningsproject in de Merlowijk (€ 1.000);
 • Unité du Rosaire: project fietsherstellingen en fietsbibliotheek (€ 1.000);

De eerste editie in 2019 heeft 9 projecten van 8 organisaties bekroond: de collectieve moestuin Latour, Semance, het feestcomité Melkriek, Mussen 1180, Uccle en Transition, Repair Café Uccle, la Roseraie vzw en Comité Florida-Langeveld vzw, voor een totaalbedrag van 7.200 euro.

 • Collectieve moestuin Latour: project voor een collectieve biomoestuin en gezamenlijke sessies rond tuinieren, permacultuur en zaaiworkshops om te oogsten en te ruilen tussen de deelnemers en mensen in armoede. (Bedrag van de subsidie: 850 euro)
 • SEMANCE: project voor een productieve burgerbank. Productie, uitwisseling en ruiling van biologische en traditionele zaden, gebaseerd op permacultuur door het gebruik van micro organismen met het oog op autonomie en zelfvoorzieningseconomie. (Bedrag van de subsidie: 350 euro)
 • SEMANCE: project voor een collectieve zaadproducerende tuin-moestuin op het verkeerseiland Cauter om na te denken over lokale en verantwoorde voeding. (Bedrag van de subsidie: 650 euro)
 • Feestcomité Melkriek: project voor een feest in de wijk Melkriek op 20 juni 2020. Het heeft als doel banden te smeden en sociale menging tot stand te brengen. Er staat ook een rommelmarkt en muziekanimatie op het programma. (Bedrag van de subsidie: 1000 euro)
 • Mussen 1180: project voor de bescherming van de mussen door nestkastjes voor mussen te plaatsen onder de kroonlijst om de nestbouw van de mussenkolonies in Ukkel te ondersteunen. (Bedrag van de subsidie: 1000 euro)
 • Uccle en Transition: het project "Débat de la Transition" stelt een cyclus van lezingen debatten voor om thema's aan te kaarten die verband houden met de ecologische transitie in de ruime zin, zoals stadslandbouw, duurzame ontwikkeling en ecofeminisme. (Bedrag van de subsidie: 1000 euro)
 • Repair Café Uccle: project "Repair Café van la Roseraie". Organisatie van een Repairactiviteit per maand in la Roseraie. Het is de bedoeling verspilling en massale afvalproductie tegen te gaan dankzij herstelworkshops (huishoudtoestellen, naaien, ...) voor het publiek. (Bedrag van de subsidie: 1000 euro)
 • La Roseraie-Espace Cré-Action vzw: project voor een collectieve biomoestuin om gezamenlijk te oogsten en een kippenhok. (Bedrag van de subsidie: 1000 euro)
 • Comité Florida-Langeveld vzw: project voor het behoud van de collectieve tuin "Jardin des Deux Cerisiers", een open en gezellige ruimte die een groene bufferzone voor het drukke verkeer vormt. In deze tuin kan je proeven van eetbare planten of planten en zaden uitwisselen.

Werkingssubsidies voor wijkcomités

In het kader van de  Ukkelse Staten-Generaal in oktober en november 2021 werden tien prioritaire aanbevelingen geformuleerd. Een van deze aanbevelingen had in het bijzonder betrekking op de steun aan de Ukkelse wijkcomités, meer bepaald via de toekenning van een werkingssubsidie. Deze subsidie bestaat voortaan echt!

Met deze werkingssubsidie kunnen de wijkcomités dankzij de gemeente beschikken over een klein budget (€ 300 tot € 500) om hun werkingskosten volledig of gedeeltelijk te dekken.

Elke aanvraag van een werkingssubsidie kan tot 5 maart 2024 ingediend worden via  het aanvraagformulier voor werkingssubsidies voor wijkcomités. Het behoorlijk ingevulde formulier moet opgestuurd worden naar  burgerinspraak@ukkel.brussels of met de post naar de dienst Burgerinspraak,  Stallestraat 77 te 1180 Ukkel.

 Download het reglement
 Download het aanvraagformulier voor werkingssubsidies voor wijkcomités

Reeds ondersteund in het kader van deze subsidie:

Wijkcomité Ukkel-Centrum – Sint-Pietersvoorplein, vertegenwoordigd door Marc Van Roy; wijkcomité "Fais une fleur à ton quartier", vertegenwoordigd door Danielle Brion; wijkcomité Brugmannpark, vertegenwoordigd door Jean D’have; wijkcomité Vanderkindere-Bascule, vertegenwoordigd door Christella Di Fiore; wijkcomité van het Collectif Riverains Uccle-Centre, vertegenwoordigd door Stéphane Nicolas; duurzame wijkcomité Messidor, vertegenwoordigd door Caroline Leemans; wijkcomité Sterrenwacht, vertegenwoordigd door Dominique Vaes.

Burgerinspraak

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
burgerinspraak@ukkel.brussels