HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Handelszaken en openbare ruimte

De handelaars zijn essentieel voor het socio-economische leven in Ukkel. Hun activiteiten kunnen uiteraard ook hinder veroorzaken; de gemeente probeert hen zo goed mogelijk te begeleiden bij wat zij moeten doen om de openbare ruimte proper te houden, rekening houdende met de werking van de onderhoudsdiensten.

Hoe wordt het afval beheerd voor de handelaars?

De uitbater van een handelszaak is verantwoordelijk voor het proper houden van de openbare ruimte in de onmiddellijke omgeving van deze handelszaak of dit etablissement. Die verplichting geldt zowel voor gewone dagen als voor speciale dagen waarop er specifieke evenementen gepland zijn. Hoe het afval van de handelszaken wordt beheerd, wordt bepaald in de lokale reglementering.

Omdat netheid ieders verantwoordelijkheid is, helpt de gemeente zijn handelaarsen worden verschillende voorzieningen aangeboden (asbakken, vuilnismanden en -bakken, ophaling van afval, recyclagepark, vervolgen van overlast …).

Hoe beheert men voedsel- en huishoudelijk afval? 

Verkopers van voedingsproducten om onmiddellijk buiten te verbruiken, moeten voldoende vuilnisbakken ter beschikking stellen die duidelijk zichtbaar en toegankelijk zijn voor hun klanten.

Voor de horeca-etablissementen moeten voldoende asbakken worden voorzien, in verhouding tot het aantal personen dat rookt vlakbij het etablissement. De dienst Netheid kan op aanvraag gratis een gevelasbak installeren.

Contact

Hoe kunt u ander afval dan voedselafval en huishoudelijk afval beheren?

Als producent of bezitter van niet-huishoudelijk afval moeten handelaars aan bepaalde verplichtingen voldoen:

  • de zakken of containers gebruiken geïdentificeerd door uw geregistreerde ophaler;
  • papier en karton sorteren;
  • het bewijs leveren dat u uw afval beheert.

Reinheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 12.15 tot 15.45 uur

Telefoon
02/605.16.60

E-mail
reinheid@ukkel.brussels

Goed om te weten

Bent u een handelaar en werkt u in de horeca? Op eenvoudig verzoek stellen we u gevelasbakken ter beschikking.