HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Bodem

Of het nu onder een weg is, op een stuk grond of een gebouw gelegen op het gemeentelijk grondgebied, bodemvervuiling moet aangepakt worden. De gemeente en het gewest voeren regelmatig bodemonderzoeken uit en nemen maatregelen om te saneren. 

Bodemvervuiling kan namelijk ernstige gevolgen hebben, zowel voor de waarde van een eigendom, als voor de gezondheid van familieleden en buren. Onze gemeente schrijft een jaarlijkse aanbesteding uit voor saneringstudies van onze terreinen en wegen.

Deze studies worden uitgevoerd:

  • als eronverwacht vervuiling wordt aangetroffen onder een weg, in onze gebouwen of onder onze gemeentelijke terreinen,
  • bij vernieuwingswerken van wegen (fundering en bekleding),
  • bij renovatiewerken van onze gemeentelijke gebouwen of terreinen.

 

Milieu

ENERGIELOKET

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.56

E-mail
energieloket@ukkel.brussels