HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Graffiti - tags

Tags en graffiti worden aanvaard als "straatkunst", mits die kunst wordt beoefend binnen een wettelijk kader en wordt gedefinieerd in samenspraak met de gemeentelijke autoriteiten. Buiten dit kader is dit overlast die bestraft wordt met een proces-verbaal, zware boetes en eventueel taakstraffen.   

Ongepaste graffiti: de anti-tagcel

Bij de dienst Werken binden twee ploegen met twee arbeiders de strijd aan tegen tags. Deze ploegen maken gemeentegebouwen schoon, maar ook andere bouwwerken, zoals spoorwegbruggen.

Wat de privégoederen betreft, verplicht het geldende algemeen politiereglement de eigenaars wiens goed beschadigd is ingevolge dergelijke daden van vandalisme, om het te laten schoonmaken. Zij kunnen daarvoor een beroep doen op een firma naar keuze, maar zij kunnen ook genieten van de diensten van de anti-tagcel. Tussenkomen kan alleen voor wat zichtbaar is vanaf de openbare weg en gebeurt altijd met goedkeuring van de eigenaar.

Vroeger was deze dienst betalend, maar nu is dit gratis.

Versieren van elektriciteitskasten 

Om het aanbrengen van graffiti op elektriciteitskasten tegen te gaan, stellen wij al enkele jaren aan kunstenaars voor om ze te "versieren". Die versierde kasten vormen stuk voor stuk kunstwerken verspreid over de gemeente, en worden door iedereen positief onthaald. De bewoners zijn blij ze te zien en de kunstenaars beschouwen ze als plekken waar ze hun kunst kunnen tonen aan het publiek.

Er zijn al een honderdtal kasten geschilderd door kunstenaars, maar er zijn er nog heel wat die men hen ter beschikking kan stellen. Brutélé heeft zich aangesloten bij Sibelga om mee te werken aan dit initiatief.

Wil u als kunstenaar meewerken aan dit project dat bijdraagt tot de schoonheid en de veiligheid van onze gemeente? Aarzel niet om contact met ons op te nemen en ons een ontwerp door te sturen.

Inschrijvingen en inlichtingen

Wegenis

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.27

E-mail
antitags@ukkel.brussels

In de praktijk

U kunt dit  melden bij de desbetreffende diensten of een verzoek indienen voor een tussenkomst van onze reinigingsploegen indien de graffiti werd aangebracht op een gebouw of openbare voorziening. Uw aanvraag moet worden ingediend bij het secretariaat van de technische dienst.

Contact

 U kunt een incident ook melden via de app Fix My Street