Tijdelijke kinderopvang

In tegenstelling tot de kinderdagverblijven kan de tijdelijke kinderopvang tegemoet komen aan de vraag om kinderen van 0 tot 3 jaar op te vangen, occasioneel (voor enkele uren) of regelmatiger, voor een beperkte tijd, naargelang de vraag en/of de behoefte. 

Wie kan zijn kind inschrijven in de tijdelijke kinderopvang? 

De tijdelijke kinderopvang is erkend door het Office de la Naissance et de l’Enfance (ONE), maar ontvangt geen enkele subsidie. Wij hebben echter iedereen toegang willen geven, en daarom hebben wij een volgorde van prioriteit bepaald en mogelijkheden voor vermindering van het opvangtarief om  de inschrijving van kinderen te vergemakkelijken wiens ouders aantoonbaar in precaire situaties verkeren.

Voorstelling 

In de tijdelijke kinderopvang kunnenkinderen van 0 tot 3 jaar occasioneel of regelmatiger voor een beperkte tijdworden opgevangen, afhankelijk van de vraag en/of de behoefte. 

Opvangmogelijkheden

De tijdelijke kinderopvang biedt verschillende opvangmogelijkheden:

 • 1 tot 3 uur per dag (€ 3/u), buiten de aanwezigheid van de ouders;
 • per halve dag (€ 10), buiten de aanwezigheid van de ouders ;
 • per volledige dag (€ 20), buiten de aanwezigheid van de ouders. 

Diverse voorschriften

 • U moet maaltijden, luiers en vervangkledij meebrengen.
 • Er wordt een voorschot van € 50 gevraagd voordat het kind naar de tijdelijke kinderopvang komt. 
 • Betalingen kunnen enkel via Bancontact. 
 • Het specifieke doel van de gemeentelijke tijdelijke kinderopvang is om in de eerste plaats aan de Ukkelse inwoners opvang te bieden, zowel occasioneel als regelmatiger. 

Openingsuren

 Raadpleeg het huishoudelijk reglement (HR) van de tijdelijke kinderopvang (in het Frans)

De tijdelijke kinderopvang in Ukkel


Tijdelijke kinderopvang du Globe

De tijdelijke kinderopvang du Globe kan 15 kinderen tegelijkertijd opvangen.

Adres en contactgegevens van de tijdelijke kinderopvang du Globe

 • Directie : Mevr. Muriel Faresin
 •  Alsembergsesteenweg 885 - 1180 Ukkel (in het gebouw van het kinderdagverblijf du Globe)
 •   02/377.54.36 

Inschrijving

 Raadpleeg de pagina Inschrijvingen.


ijdelijke kinderopvang in Sint-Job

De tijdelijke kinderopvang in Sint-Job kan 10 kinderen tegelijkertijd opvangen.

Adres en contactgegevens van de tijdelijke kinderopvang in Sint-Job

 • Directie : Mevr. Muriel Faresin
 •  Jean Benaetsstraat 74 – 1180 Ukkel
 •  02/605.19.80

Inschrijving

 Raadpleeg de pagina Inschrijvingen.

Kinderen

GEZIN-KINDEROPVANG

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.19.80

E-mail
hasaintjob@ukkel.brussels

Goed om te weten

Moet u een dringende boodschap doen, naar een doktersafspraak gaan, solliciteren voor een nieuwe job, …?

De tijdelijke kinderopvang biedt opvangformules voor de allerkleinsten van een tot drie uur per dag, per halve dag of per volledige dag aan, zonder aanwezigheid van de ouders.

In de praktijk

De inschrijvingen voor de tijdelijke kinderopvang inschrijvingen worden gedaan door de ouders of door de door hen gemandateerde persoon.

Stap 1: maak telefonisch een afspraak

U kunt telefonisch een afspraak maken voor een eerste contact. Tijdens deze eerste afspraak zal een contactformulier met alle nuttige contactgegevens worden ingevuld. 

Stap 2: nuttige en vereiste documenten

U moet de volgende zaken meebrengen:

 1. de identiteitskaart van de ouder(s) en het kind, indien van toepassing de door de ouders gegeven volmacht;
 2. het gezondheidsboekje van het kind met een fotokopie van de bladzijde waarop de ontvangen vaccins vermeld staan;
 3. indien van toepassing, een attest van de gemeentelijke sociale dienst van Ukkel, het OCMW of de diensten SAJ of SPJ;
 4. een bewijs van tewerkstelling of opleiding;
 5. een gezinssamenstelling die beschikbaar is in het gemeentehuis. 

Stap 3: inschrijvingsformulier en opvangovereenkomst

Het verzoek om te worden ingeschreven op de wachtlijst zal worden bevestigd door het ondertekenen van het inschrijvingsformulier. 

De inschrijving zal geldig zijn als alle administratieve formaliteiten vervuld zijn:

 • ingevuld en door de ouders ondertekend opvangcontract; 
 • ingevulde en ondertekende informatiefiche; 
 • ondertekening van het huishoudelijk reglement en van het pedagogisch project; 
 • en het bewijs van betaling van het forfaitaire voorschot zoals bedoeld in artikel 13 van het huishoudelijk reglement (zie hieronder).

Het kind zal niet kunnen worden opgevangen als er geen definitieve inschrijving is.

Stap 4: opvang en gewenning                        

Zodra de inschrijving definitief is en er een plaats beschikbaar is, zal een gewenningsperiode worden vastgelegd, zodat het kind aan de nieuwe omgeving kan wennen en de ouders alle nodige informatie kunnen verstrekken zodat het personeel van de kinderopvang het kind kan leren kennen en begrijpen.


Alvorens gebruik te maken van de tijdelijke kinderopvang, sluiten de ouders een opvangovereenkomst af waarin de wederzijdse rechten en plichten zijn vastgelegd. 

Deze opvangovereenkomst omvat ten minste de volgende elementen: 

 1. het gebruikelijke aantal aanwezigheden tijdens een referentieperiode die, afhankelijk van de noden van de ouders, kan variëren van een week tot 3 maanden (1x* verlengbaar). Indien er geen andere opvangmogelijkheid is overeenkomstig de in artikel 8 van dit reglement gedefinieerde volgorde van prioriteiten en het aantal aanvragen voor inschrijving op de wachtlijst;
 2. de sluitingsdata van de opvang;
 3. de looptijd van de overeenkomst en het theoretische opvangschema van één week tot drie maanden;
 4. de modaliteiten volgens dewelke de overeenkomst in onderling overleg kan worden herzien.* Steeds met inachtneming van de in artikel 8 van dit reglement gedefinieerde volgorde van prioriteiten en het aantal aanvragen voor inschrijving op de wachtlijst. 

Een uitzonderlijke afwijking kan worden toegestaan na deze verlenging in functie van het welzijn van het kind en op basis van bewijsstukken.