Milieuvergunning

Elk van ons woont dicht bij een garage, een stomerij, een slager, een bakker, een grootwarenhuis, een private of openbare parking, een hoogspanningscabine, ... Voor al deze activiteiten is een milieuvergunning vereist.

Bij de behandeling van milieuvergunningsaanvragen streeft het college ernaar de eisen van een kwaliteitsvol milieu voor iedereen te verzoenen met de mogelijkheid voor (particuliere of openbare) ondernemingen om hun economische activiteit uit te oefenen. Milieuvergunningen zijn de garantie dat de milieuwetgeving wordt nageleefd.

Soorten ingedeelde inrichtingen

Machines, installaties of activiteiten die schadelijk kunnen zijn voor het milieu (bodem, water, lucht, fauna, flora), voor de gezondheid of voor de veiligheid van de bevolking zijn opgenomen in een lijst van “ingedeelde inrichtingen”. De lijst bevat meer dan 200 soorten inrichtingen, onderverdeeld in 5 klassen, in afnemende volgorde qua potentiële invloed voor het milieu.

Voorbeelden:

 • Klasse 1A: parking voor meer dan 200 wagens, zowel overdekt als in de open lucht, raffinaderij, chemische fabriek, windmolenpark, ...;
 • Klasse 1B: benzinestation, carrosseriebedrijf, droogkuis, grootwarenhuis, ziekenhuis …;
 • Klasse 1C: werven waar asbest wordt verwijderd ... ;
 • Klasse 1D : gsm-antennes ... ;
 • Klasse 2: drukkerij, stookolietank, verwarmingsketel van een gebouw, bakkerij, opslagplaatsen …;
 • Klasse 3: hoogspanningscabine, stookolietank bij particulieren, waterpomp …;

Procedure

 1. Het aanvraagdossier is ingediend bij de bevoegde autoriteit
 2. Het aanvraagdossier wordt behandeld door de desbetreffende autoriteiten, met name :
  • de gemeente voor:
   • vergunningen van klasse 2;
   • aangiften van klasse 3;
  • Leefmilieu Brussel voor:
   • vergunningen ingediend door een openbare instantie.
 3. Het dossier wordt vervolgens onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Geldigheid en voorwaarden

Een milieuvergunning is 15 jaar geldig en gaat gepaard met na te leven voorwaarden. De vergunning kan worden geweigerd in geval van buitensporige hinder.

Er is geen vergunning vereist voor de installaties van klasse 3, maar ze moeten bij de gemeente aangegeven worden. Aan aangiftes van klasse 3 zijn echter specifieke voorwaarden verbonden die moeten nageleefd worden.

"Gemengde” ontwerpen

Sommige projecten worden "gemengd” genoemd, omdat ze tegelijkertijd een milieuvergunning en een stedenbouwkundige vergunning vereisen. De twee aanvragen moeten dan samen worden ingediend en worden tegelijkertijd aan een openbaar onderzoek onderworpen; de twee vergunningen zijn nodig om met de werken te kunnen starten.

Milieu

VERGUNNING

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Téléphone
02/605.13.52

E-mail
milieuvergunning@ukkel.brussels

Wist u dat?

U kunt het archief van de milieuvergunningenraadplegen. Neem hiervoor contact op met de Milieudienst:

 02/605.13.52

 milieuvergunning@ukkel.brussels

In de praktijk

 1. De hoogste klasse bepalen met betrekking tot de geplande inrichtingen (via de   lijst van de ingedeelde inrichtingen op de website van Leefmilieu Brussel of contact met ons opnemen).
 2. Vul het  de formulieren staan ook op de website van Leefmilieu Brussel en bevatten pagina’s met uitleg over de meest gestelde vragen).
 3. Het dossier indienen of verzenden (ingevuld en ondertekend aanvraagformulier + bijlagen) in een bepaald aantal exemplaren:
Indienen van milieuaanvraagdossiers
Type vergunning Aantal exemplaren In te dienen bij - Te verzenden naar
Vergunning van klasse 1A 7 exemplaren de gemeente
Vergunning van klasse 1B 7 exemplaren de gemeente
Vergunning van klasse 1C 3 exemplaren Leefmilieu Brussel
Vergunning van klasse 1D 3 exemplaren Leefmilieu Brussel
Vergunning van klasse 2 2 exemplaren de gemeente
Vergunning van klasse 3 1 exemplaar de gemeente

Dossierkosten

Kosten milieuaanvraagdossier
Klassen Gewestelijke kosten Gemeentelijke kosten Totaal van de kosten
1A € 2.500 of € 1.250 (zonder of met voorafgaand attest) € 2.155 € 4.413 of € 3.163
1B € 250 € 223 € 447
1C € 0 € 0 € 0
2 € 125 € 145 € 254
3 € 0 € 0 € 0

Wanneer een houder van een milieuvergunning zijn exploitatie wenst te wijzigen, dan moet hij de instantie van afgifte daarvan in kennis stellen.

Daarvoor moeten, afhankelijk van het geval, verschillende formulieren worden ingevuld:

Zodra de gemeente of Leefmilieu Brussel dit document ontvangt (aangetekend te versturen), hebben ze een maand tijd om te beslissen:

 • of de vergunning kan worden gewijzigd (lichte aanpassing, schrappen van een indelingsrubriek, beperken van de veroorzaakte hinder …);
 • of om te beslissen dat er een nieuwe vergunning moet worden aangevraagd (toevoeging van een hogere indelingsrubriek, aanzienlijke toename van de veroorzaakte hinder …).

Voor inrichtingen van klasse 1 en 2 bedraagt de geldigheid van een vergunning over het algemeen 15 jaar, vanaf het begin van de exploitatie.

Die termijn van 15 jaar kan worden verlengd voor dezelfde duur. Als u de geldigheid van uw vergunning wenst te verlengen, moet u ten minste een jaar voor het verstrijken van de oorspronkelijke vergunning een verlengingsaanvraag indienen.

Raadpleeg hiervoor  de website van Leefmilieu Brussel.


Als een persoon of een onderneming die beschikt over een milieuvergunning zijn activiteiten stopzet of overdraagt aan een andere persoon/onderneming, dan moet de houder de instantie van afgifte daarvan op de hoogte brengen (Leefmilieu Brussel of de gemeente).

Daarvoor moeten, afhankelijk van het geval, verschillende formulieren worden ingevuld: Vaak gestelde vragen

Wenst u de milieuvergunningsarchieven te raadplegen? U kunt terecht bij de Milieudienst.

Gelieve een afspraak te maken als u verschillende dossiers wenst te raadplegen.

Prijs 

Kosten voor kopies van milieuvergunningen
Soorten documenten Prijs
Duplicaat van een milieuvergunning uitgereikt door de gemeente Ukkel € 2,50
Duplicaat van een milieuvergunning uitgereikt door Leefmilieu Brussel € 2,50
Kopieën van documenten uitgereikt overeenkomstig het besluit van de Executieve van 03-07-92 betreffende de mededeling van informatie en documenten met betrekking tot stedenbouwkundige en milieuplanningen:  
Formaat A4 verso € 0,25
Formaat A4 recto-verso € 0,40
Formaat A3 recto € 0,60
Formaat A3 recto-verso € 1,00