Koolstofbalans

De «Koolstofbalans» van de gemeente vervolledigt het lokale Agenda 21-actieplan. 

Wat is de koolstofbalans?

De bedoeling van de koolstofbalans bestaat erin om alle CO2 te berekenen die wordt uitgestoten door de activiteiten en onroerende goederen (gebouwen, materieel) van het gemeentebestuur enerzijds, en het grondgebied van de gemeente anderzijds, en om acties voor te stellen om die uitstoot drastisch te verminderen.

Er werd in Ukkel een koolstofbalans opgesteld door een studiebureau in 2008 en 2009, gebaseerd op de uitstootcijfers van het jaar 2007, volgens de methodologie opgesteld door het ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maitrise de l'Energie en France - Agentschap voor milieu en energiebeheer in Frankrijk).

Voortgangsrapport

De voortgangsrapporten van de koolstofbalans zijn geïntegreerd in de voortgangsrapporten van de Agenda 21-acties en kunnen hier worden geraadpleegd: 

 Voortgangsrapport 2014-2017: 10 jaar Agenda 21 in Ukkel!  (in het Frans)
 Voortgangsrapport 2014  (in het Frans)

De koolstofbalans raadplegen

 Rapport Koolstofbalans (in het Frans) : alle resultaten van deze studie en de voorgestelde acties zijn gedetailleerd in dit rapport. 
 De lijst met acties uit het rapport maakt integraal deel uit van het Agenda 21-actieplan van Ukkel (in het Frans)

Milieu

DUURZAMEONTWIKKELING

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.57

E-mail
duurzameontwikkeling@ukkel.brussels

In de praktijk