Afschriften van akten van de burgerlijke stand  banner
Wijziging van de openingsuren van het Administratief Centrum in de zomer

De permanentie op donderdagavond wordt geschrapt:

  • Van 7 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van de dienst Stedenbouw (raadpleging van openbare onderzoeken);
  • Van 14 juli tot 18 augustus 2022 aan de loketten van dienst Bevolking.

Afschriften van akten van de burgerlijke stand

Iedereen kan bij de bewaarders van de registers van de burgerlijke stand afschriften aanvragen uit die registers. Deze uittreksels worden afgeleverd aan het loket Uittreksels.

Wat is een afschrift van een akte van de burgerlijke stand? 

Een afschrift van een akte van de burgerlijke stand is een eensluidend verklaard afschrift van een akte of een vonnis dat in de registers van de burgerlijke stand is overgeschreven.

Documenten die in aanmerking komen

De gemeente kan overgaan tot het eensluidend verklaren van:  

  • aktes (geboorte, huwelijk, overlijden, erkenning, nationaliteit);
  • vonnissen (echtscheiding, adoptie of verwantschap).

Aanvragen van een afschrift van een akte van de burgerlijke stand

Aanvragen van een afschrift van een akte van de burgerlijke stand dienen te gebeuren aan het bevolkingsloket. Om een afschrift van een akte van de burgerlijke stand te bekomen, moet u zich aanmelden met de volgende documenten: 

  • uw identiteitskaart (+ volmacht en kopie van het identiteitsbewijs van de betrokken persoon indien de aanvraag door een derde is ingediend);

Termijn 

De uitreiking gebeurt onmiddellijk.

Kostprijs 

De kostprijs voor een eensluidend verklaard afschrift bedraagt € 7.

Afschriften van akten

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.50

E-mail
akten.burgerlijkestand@ukkel.brussels

Openingsuren