HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Hulp bij het zoeken van een woning of herhuisvesting

De gemeente kan u adviseren bij uw zoektocht naar een woning met een gematigde huurprijs. Alleenstaanden, gezinnen, studenten, senioren: de dienst Huisvesting kan u informatie verschaffen over de verschillende hoofdrolspelers in de sector en over hun werkwijze om duurzame oplossingen voor huurwoningen te vinden.

Wat verstaan we onder een gematigde huurprijs?

Om te bepalen of de huurprijs van een woning niet te hoog is, stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hulpmiddel ter beschikking van het publiek. Hiermee kunt u een prijsvork berekenen van de gemiddelde prijzen die worden gehanteerd in de betrokken sector. Hoewel de criteria die in aanmerking worden genomen door dit hulpmiddel relatief eenvoudig zijn, krijgt u toch een algemeen beeld van de huurprijzen in een bepaald gebied.

 De gemiddelde woningprijzen online berekenen

Een gematigde huurprijs komt overeen met een bedrag onder of in het laagste deel van de indicatieve prijsvork.

Voor een appartement met twee slaapkamers aan de Alsembergsesteenweg, in een energiezuinig gebouw uit 2012, toont de tool van het gewest ons bijvoorbeeld de volgende resultaten:

Voor een appartement met twee slaapkamers aan de Alsembergsesteenweg

Het minimum van de indicatieve vork van de gehanteerde prijzen bedraagt € 932,6. De werkelijke huurprijs van dit appartement van de Grondregie van Ukkel bedraagt € 769 plus kosten. Het gaat hier dus wel degelijk om een gematigde huurprijs. 

Hieronder vindt u de antwoorden op de vaak gestelde vragen rond huisvesting.


Hulp bij het zoeken naar een woning

De Huisvestingdienst geeft u informatie over elke vraag rond huisvesting. De dienst kan u eveneens doorverwijzen naar andere gepaste hulp en kan u helpen bij uw administratieve stappen.

Huisvestingdienst

 •  van dinsdag tot donderdag, van 9.00 tot 12.30 u. en van 14.00 tot 16.00 u.
 •  Stallestraat 77 - 1180 Ukkel 
 •  02/605.13.60
 •  huisvesting@ukkel.brussels

Huurwaarborg

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt financiële steun voor de betaling van de huurwaarborg en heeft het beheer hiervan toevertrouwd aan het Woningfonds.

Het gaat om renteloze leningen die toegekend worden als u voldoet aan verschillende voorwaarden.

Meer informatie

Woningfonds


Herhuisvestingstoelage

De herhuisvestingstoelage is een gewestelijke toelage die huurders met bescheiden inkomens, die minstens reeds een jaar in een onaangepaste woning wonen, helpt om te verhuizen en gedeeltelijk bij te dragen aan een duurdere huur van de nieuwe aangepaste woning.

Wat is een onaangepaste woning? 

Een onaangepaste woning is een woning die niet voldoet aan de normen inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de Huisvestingscode, of die onvoldoende kamers heeft, of die niet aangepast is aan de leeftijd of de handicap van de huurder.

Samenstelling van de herhuisvestingstoelage

De herhuisvestingstoelage bestaat uit een verhuis- en een huurtoelage.

De voorwaarden, de bedragen en de duur kunt u lezen op de pagina met de premies van  Portaalwebsite van Huisvesting.brussels 

Meer informatie

Brusselse Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Stedelijke Ontwikkeling - Directie Huisvesting

 •  Vooruitgangstraat 80 bus 1 - 1035 Brussel
 •  
  • Afgifte aan het loket op maandag, woensdag en vrijdag van 9.00 tot 11.45 u.
  • Inlichtingen ter plaatse op woensdag van 9.00 tot 11.45 u.
 •  
  • 0800/40 – 400 - gratis nummer, bereikbaar van 9.00 tot 12.00 u.   
  • 02/204.14.01 indien het dossier reeds werd ingediend
 •  Regionale portaalsite van Huisvesting Brussel

Huisvesting

Adres
Stallestraat 77
Enkel op afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00

Telefoon
02/605.13.60

E-mail
huisvesting@ukkel.brussels