Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen in het kader van een vastgoedtransactie (art. 275 van het BWRO)

De stedenbouwkundige inlichtingen informeren alle aanvragers over de gewestelijke en gemeentelijke bepalingen die van toepassing zijn op hun goed. Ze zijn essentieel voor elke verkoopakte of overdracht van zakelijke rechten.

Je staat op het punt een aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen in te dienen bij onze gemeente? Het onderstaande aanvraagformulier voor stedenbouwkundige inlichtingen werd goedgekeurd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 29 maart 2018. Lees zeker de volgende informatie zodat je aanvraag volledig is en zo snel mogelijk verwerkt kan worden:

  1. De stedenbouwkundige inlichtingen worden opgesteld voor een gebouw in zijn geheel. Als je aanvraag bijvoorbeeld betrekking heeft op een appartement, een kelder en een parkeerplaats binnen hetzelfde gebouw, volstaat één aanvraag. Bij twijfel kan je contact met ons opnemen.
  2. Het kadasternummer van je goed vind je  op de kadastrale kaartsite.
  3. De vergoeding voor 2023 bedraagt € 96,70 en moet vooraf aan de aanvraag betaald worden op rekening BE65 0013 9514 1296 van het gemeentebestuur van Ukkel, met als mededeling "SI/adres van het eigendom/je referenties". Het betalingsbewijs moet samen met het ingevulde formulier ingediend worden.
  4. Enkel aanvragen in het kader van gerechtelijke verkopen kunnen als dringend beschouwd worden. In dat geval kan een versnelde procedure aangevraagd worden middels een verdubbeling van de vergoeding (€ 193,40 in plaats van € 96,70). In dit geval voorziet het BWRO in een antwoordtermijn van 5 werkdagen.
  5. Alle aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen moeten voortaan vergezeld gaan van een formulier "Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen" en een "Beknopte beschrijving van het goed". Deze documenten staan hieronder.
  6. Om het contact met ons bestuur te vergemakkelijken vragen we je je e-mailadres en telefoonnummer. Als er anders informatie ontbreekt in je aanvraag zouden we enkel per post kunnen communiceren, wat de verwerking van je aanvraag vertraagt.
  7. Stedenbouwkundige inlichtingen worden elektronisch (e-mail) verzonden. Vermeld dus je e mailadres. Als je deze per post wil ontvangen, moet je dit duidelijk vermelden in je "Aanvraag stedenbouwkundige inlichtingen".

 Download het formulier Aanvraag van stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouw

STEDENBOUWKUNDIGE INLICHTINGEN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.35

E-mail
RU-SI.urbanisme@ukkel.brussels