HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Rampenfonds

Wanneer er zich ergens ter wereld een ernstige internationale crisis voordoet, betuigt de gemeente Ukkel haar solidariteit met de plaatselijke bevolking door subsidies toe te kennen.

In 2020 werd Libanon geconfronteerd met een ernstige humanitaire crisis, na de dubbele explosie in de haven van Beiroet op 4 augustus. Zo'n 500.000 kinderen lopen het risico ondervoed te raken en bijna 80.000 kinderen zijn ontheemd geraakt door de explosies. De gemeente Ukkel schonk daarom € 2000 aan UNICEF om de kinderen van Beiroet te helpen.

Ukkel hielp ook de burgerbevolking van Nagorno-Karabach na het gewapend conflict tussen Armenië en Azerbeidzjan van 27 september tot 10 november 2020, met een gift van 2000 euro aan het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC). Het ICRC is een van de weinige humanitaire organisaties die via zijn missie in Nagorno-Karabach rechtstreeks ter plaatse optreedt en alle burgerslachtoffers, ongeacht hun nationaliteit, bijstaat door onderdak, geneesmiddelen en voedsel te verschaffen.

De gemeente Ukkel steunt de slachtoffers in Marokko en Libië

Ingevolge de aardbeving in Marokko op 8 september en de overstromingen door storm Daniel in Libië op 10 september sluit de gemeente Ukkel zich aan bij de solidaire inspanning voor de getroffen bevolking en biedt ze financiële steun aan de actie van het Belgische Rode Kruis. De internationale organisatie werkt actief samen met de humanitaire organisaties ter plaatse, zoals de Rode Halvemaan.

Burgers die ook hun steun willen betuigen kunnen een financiële gift doen aan het Belgische Rode Kruis (BE72 0000 0000 1616).

Info:  internationalesolidariteit@ukkel.brussels

Internationale solidariteit

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.11.96

E-mail
internationalesolidariteit@ukkel.brussels