HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Sensibiliseringscampagnes en inzamelingen

Voor elke bewustmakingscampagne en/of inzameling van speelgoed, niet-bederfelijke levensmiddelen … op de openbare weg georganiseerd door ngo's en serviceclubs moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de burgemeester.

Het onderwerp van de aanvraag kan betrekking hebben op:

  • • De aanwezigheid van teams op het Ukkelse grondgebied om voorbijgangers te informeren over de activiteiten van de organisatie;
  • • De werving van donateursleden;
  • • Eenmalige inzamelingen van voorwerpen of andere zaken in verband met humanitaire hulpacties, ontwikkelingshulp ...
  •  …

Termijn

De vergunningsaanvraag moet ten minste 10 werkdagen vóór de dag waarop de bezetting van de openbare weg begint, worden ingediend.

Hoe een vergunning aanvragen?

Stuur de aanvraag op via e-mail naar  algemenezaken@ukkel.brussels of per brief naar het Administratief Centrum van Ukkel - Dienst Algemene Zaken - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel.

Algemene Zaken

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.32

E-mail
algemenezaken@ukkel.brussels