""

Natuur in de tuin - Natuurnetwerk

De bedoeling van deze actie van de vzw Natagora is om alle openbare of private groene ruimtes die de natuur respecteren en beschermen, samen te brengen. Al deze kleine of grote terreinen vormen een netwerk dat de uitbreiding van de biodiversiteit bevordert.

Om deel te nemen volstaat het om 5 voorwaarden te respecteren en het handvest te ondertekenen (morele verbintenis)

  1. Gebruik geen chemisch synthetische pesticiden.
  2. Bescherm de natuurlijke omgevingen en ontwikkel geen menselijke activiteiten die leiden tot hun vernietiging.
  3. Geef de voorkeur aan inheemse planten die in het wild voorkomen in deze streek.
  4. Moedig de spontaniteit en de diversiteit van de wilde natuur aan.
  5. Beperk de ontwikkeling van invasieve exoten en introduceer ze niet.

(Bron: Natagora)

Deze actie richt zich tegelijkertijd tot particulieren, ondernemingen, collectieve burgerprojecten en overheidsdiensten.

De gemeentelijke sites die onder andere een label kregen zijn: 

  • Begraafplaats van Verrewinkel 
  • Begraafplaats van Dieweg 
  • Moestuin van Neerstalle 
  • Moestuin van Stalle 

Al deze ruimtes zijn opgenomen op de kaart met duurzame middelen en op de site Natuurnetwerk. 
 

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels

Wist u dat?

In Ukkel dragen meer dan 30 privétuinen en gemeentelijke groene ruimtes het label «Réseau Nature». Ze worden aangeduid met het onderstaande bord.