Aanvraag stedenbouwkundige vergunning (SV)

Voor elke nieuwbouw of verbouwing die de buitenkant van het gebouw wijzigt of invloed heeft op de draagmuren, is een stedenbouwkundige vergunning vereist. Dit geldt eveneens voor elke wijziging van bestemming (bijv. een woning die een handelszaak wordt).

In 2012 werden er 510 aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen (SV) ingediend bij de gemeente. Uitbreidingen en verbouwingen van woningen vormen het grootste aantal van de dossiers (202).

Wanneer is het noodzakelijk om een aanvraag in te dienen?

In het geval van een bouwproject, verbouwing, uitbreiding of afbraak van een gebouw, zoals voor: 

 • de oprichting van een handelszaak;
 • de wijziging van de bestemming van een gebouw;
 • de installatie van een uithang- of reclamebord;
 • de installatie van een antennestation;
 • de aanleg van een weg in een verkaveling of de heraanleg van een weg in de openbare ruimte.

Een stedenbouwkundige vergunning is soms ook vereist voor diverse kleine veranderingen zoals:

 • het vervangen van ramen;
 • het herschilderen van de gevel;
 • het plaatsen van een regenpijp;
 • het plaatsen van een schotelantenne;
 • het plaatsen van zonnecollectoren;
 • het plaatsen van een tuinhuis;
 • het omhakken van een boom;
 • het installeren van fotovoltaïsche panelen.

Voor meer informatie,  de pagina Bijzonderheden en uitzonderingen raadplegen

Openbaar onderzoek

De wet voorziet talrijke gevallen waarbij een vergunningsaanvraag onderworpen moet worden aan bijzondere maatregelen met betrekking tot de bekendmaking.

De bewoners worden dan uitgenodigd, via rode aanplakbiljetten bij de desbetreffende site, om zich te informeren en vervolgens desgewenst hun mening over het project te geven.

Het openbaar onderzoek duurt meestal twee weken. Tijdens de volledige duur van het onderzoek kan het publiek het dossier bij de Dienst Stedenbouw komen inkijken ( Stallestraat 77) tijdens de uren die op de aanplakbiljetten vermeld staan (van maandag tot vrijdag van 9.00 u. tot 12.00 u., en elke donderdag tussen 17.00 u. en 20.00 u.).

Technische uitleg kan elke morgen gevraagd worden.

 Meer informatie over de openbare onderzoeken en de lijst van de lopende openbare onderzoeken

Overlegcommissie

De Overlegcommissie wordt voorgezeten door de Schepen van Stedenbouw Marc Cools en is samengesteld uit vertegenwoordigers van het gemeentebestuur, het gewestelijk Bestuur voor Ruimtelijke Ordening en Huisvesting, de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij van Brussel en Leefmilieu Brussel. Ze brengt een advies uit over alle belangrijke stedenbouwkundige projecten.

Het advies van de Overlegcommissie dient ter ondersteuning van het College van Burgemeester en Schepenen en de gewestelijke overheden die beslissingen moeten nemen betreffende de uitreiking van stedenbouwkundige en milieuvergunningen.

 Meer informatie over de Overlegcommissie.

Stedenbouw

VERGUNNINGEN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.20

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels

Opgelet: misverstand!

Sommigen verwarren de stappen met betrekking tot een openbaar onderzoek stappen met betrekking tot de afgifte van een vergunning. Om de verschillen te kennen,  lees ons artikel met meer uitleg.