Uittreksel uit het strafregister

Het uittreksel uit het strafregister, vroeger gekend onder de benaming «Bewijs van goed gedrag en zeden», is een officieel document dat door uw gemeentebestuur wordt uitgereikt. Dit document getuigt - of niet - van eventuele veroordelingen van een burger.

Drie modellen van uittreksels uit het strafregister

Er bestaan drie modellen van uittreksels uit het strafregister naargelang het doel waarvoor ze bestemd zijn:

 1. Het model conform artikel 595 van het Wetboek van Strafvordering bestemd voor niet-gereglementeerde activiteiten.
 2. Het model conform artikel 596 eerste lid van het Wetboek van Strafvordering bestemd voor gereglementeerde activiteiten ( Raadpleeg de lijst van deze beroepen op de site van de FOD Justitie).
 3. Het model conform artikel 596 tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (model 2) wordt uitgereikt wanneer het gevraagd wordt om een activiteit uit te oefenen die valt onder:
  • de opvoeding;
  • de psycho-medisch-sociale begeleiding en hulpverlening voor de jeugd; 
  • de kinderbescherming; 
  • de animatie of de begeleiding van minderjarigen.

De aanvragen betreffende het model conform artikel 596 tweede lid van het Wetboek van Strafvordering (model 2) moeten persoonlijk aan het loket gedaan worden (geen volmacht).

Belangrijk 
Het Centraal Strafregister stelt vast dat sinds kort betalende aanvragen tot het bekomen van een uittreksel uit het strafregister, met machtiging van de burger, aan het CS werden overgemaakt, alsook aan de gemeentebesturen, via het e-mailadres info@strafregister.be. De website www.strafregister.be (die frequent als eerste zoekresultaat wordt weergegeven) is echter prima facie illegaal en niet in overeenstemming met de Belgische wetten ter zake.

Een uittreksel uit het strafregister aanvragen

De aanvragen om een uittreksel uit het strafregister te bekomen worden gedaan bij de dienst Bevolking of via IRISbox. 

Aanvraag aan het loket 

U kunt persoonlijk naar het loket van de gemeente gaan of u kunt zich in bepaalde gevallen laten vertegenwoordigen: 

 • ga persoonlijk naar het loket met uw identiteitskaart (en eventueel een bewijsstuk),
 • een persoon kan u aan het loket vertegenwoordigen, met een ondertekende volmacht en een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager, BEHALVE voor de aanvraag van een uittreksel uit het strafregister dat bestemd is voor een activiteit in contact met minderjarigen (art. 596 tweede lid oud model 2).

Uitreikingstermijn

De uitreiking gebeurt onmiddellijk, behalve in de volgende 2 situaties: 

 • als het document moet worden ondertekend door de burgemeester;
 • als de aanvraag wordt doorverwezen naar het Centraal Strafregister.

Kostprijs 

€ 8 (cash of bij voorkeur met Bancontact).

Aanvraag via IRISbox

U kunt een uittreksel uit het strafregister aanvragen via internet en het elektronisch loket: 

 • ga naar IRISbox;
 • meld u aan met uw elektronische identiteitskaart of met de mobiele app itsme;
 • bestel en ontvang uw uittreksel uit het strafregister in uw e-box of uitzonderlijk per post (behalve model in overeenstemming met ert 596.2).

Strafregister

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.60

E-mail
strafregister@ukkel.brussels

Openingsuren   

Goed om te weten

U kunt uw strafregister laten ophalen door een vertrouwenspersoon in het bezit van een volmacht, met uitzondering van de aanvragen van uittreksels uit het strafregister bestemd om een activiteit rond minderjarigen te rechtvaardigen.

Vaak gestelde vragen

Het strafregister is een systeem voor het registreren, opslaan en wijzigen van gegevens over strafrechtelijke beslissingen. In het strafregister staan de eventuele veroordelingen voor strafbare feiten, zedenschennis, ...

De informatie in het strafregister is nuttig en soms noodzakelijk voor:

 • gerechtelijke autoriteiten,
 • overheidsdiensten,
 • particulieren.

Wanneer u bijvoorbeeld solliciteert voor een job binnen de domeinen van de activiteiten van jeugdbewegingen of het onderwijs, is een uittreksel uit het strafregister nuttig om na te gaan of u zich niet schuldig hebt gemaakt aan bepaalde feiten, zoals het misbruik van een minderjarige. Een uittreksel uit het strafregister is ook vereist om toegang te hebben tot gereglementeerde beroepen. Meer informatie op de site van de FOD Justitie.


Neen. De toegang tot uw strafregister is gereglementeerd. Behalve in uitzonderlijke gevallen met betrekking tot overheidsinstanties kan het uittreksel enkel worden uitgereikt aan de persoon waarover het gaat (u of de persoon met een volmacht)


Een volmacht is een - meestal schriftelijk - document waarbij een persoon een andere persoon machtigt om in zijn of haar naam op te treden. In het algemeen is een volmacht slechts bruikbaar indien er een kopie bij steekt van de identiteitskaart van de persoon die een ander machtigt om namens hem of haar op te treden. De persoon die namens een ander zal optreden, moet ook in het bezit zijn van zijn eigen identiteitskaart. 
 


IRISbox is het elektronisch loket van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. IRISbox biedt online gewestelijke en lokale diensten aan. Burgers en bedrijven kunnen 24 u op 24 en 7 dagen op 7 online documenten raadplegen en hebben toegang tot interactieve formulieren om:

 • documenten aan te vragen;
 • administratieve stappen uit te voeren.

Hoe kan ik mij aanmelden bij IRISbox? 

U kunt zich aanmelden met uw eID-kaart, met  de mobiele app Itsme of met een token. Bepaalde stappen vereisen geen authentificatie.