HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Opvang van zieke kinderen

De dienst Gezin-Kinderopvang biedt voor zieke kinderen opvang thuis aan. Ouders die werken kunnen voor elk ziek kind tot 12 jaar dat in Ukkel gedomicilieerd is een beroep doen op kinderverzorgsters. 

Principe van de dienst

Een kinderverzorgster komt aan huis om voor het zieke kind te zorgen terwijl de ouders afwezig zijn.  Er kan opvang worden voorzien van 7.30 u tot 17.50 u, maar niet langer dan 10 u achter elkaar of twee weken na elkaar.

Deze dienst werkt niet tijdens de weekends en op feestdagen.

Hoe werkt de dienst?

Elke aanvraag moet gaan via de gemeentelijke crèches van Globe ( 02/605.19.50) of van Sint-Job (02/605.19.65).

Er is een medisch attest nodig waarin de noodzaak van thuisverzorging, de aard van de ziekte, de vermoedelijke duur ervan en de mogelijke behandeling door de kinderverzorgster worden gepreciseerd (eenvoudige behandeling).

Tarieven

  • Voor de kinderen die naar een crèche van de gemeente gaan, betalen de ouders het tarief van de crèche + 25 %.
  • Voor de Ukkelse kinderen van 0 tot 12 jaar betalen de ouders het maximumtarief van de crèche + 25 %. De tarieven worden bepaald door de barema’s van het ONE.

Het merendeel van de ziekenfondsen beschikt eveneens over een opvangdienst voor zieke kinderen.
 
De ouders moeten de maaltijden en de geneesmiddelen van het kind klaar zetten en ze moeten in geval van nood bereikbaar zijn.

Meer info

Kinderen

GEZIN-KINDEROPVANG

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.30 uur

Telefoon
Crèche du Globe : 02/605.19.50
Crèche de Saint-Job : 02/605.19.65