Algemeen reglement

Eigenaar zijn van of verantwoordelijk zijn voor een huisdier of een fokdier, houdt de verplichting in het dier te respecteren en de openbare ruimte te respecteren in gezelschap van het dier. Het gedrag dat van eigenaars en verantwoordelijken voor dieren in Ukkel wordt verwacht, is vastgelegd in het algemeen reglement.

Verplichtingen voor de eigenaars

De eigenaars van dieren, of mensen die zelf af en toe toezien op dieren, dienen erover te waken dat deze dieren:

 • de andere mensen op geen enkele manier storen;
 • de planten of andere voorwerpen in de openbare ruimte niet beschadigen;
 • geen nadeel berokkenen aan dieren die aan gelijk wie toebehoren.

Diereneigenaars, en in het bijzonder hondeneigenaars zijn verplicht te zorgen voor de opruiming van de uitwerpselen van hun dieren in de openbare ruimte. Voor meer informatie over de bepalingen van de gemeente, zie  Dieren en openbare netheid

Vergunningen

Wanneer hebt u een milieuvergunning nodig voor huisdieren?

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebt u een milieuvergunning nodig wanneer u een bepaald aantal dieren huisvest. Zo hebt u bijvoorbeeld een vergunning nodig vanaf:

 • 6 kleine dieren (honden, katten ...), 
 • 1 groot dier (paard, koe ...), 
 • 30 vogels (kippen, duiven ...),  
 • 3 bijenkolonies
 • ...

Zie voor meer informatie  "Info milieuvergunningen" van Leefmilieu Brussel

Verboden 

We herinneren u eraan dat het volgens het  algemeen politiereglement verboden is om

 • eender welk dier te laten rondzwerven als dit een gevaar of
  ongemak kan opleveren
  voor personen of voor de dieren zelf;
 • dieren achter te laten in een geparkeerd voertuig op openbare parkings en op private grond gelegen parkings die voor het publiek toegankelijk zijn;
 • dieren bij zich te hebben die niet in toom worden gehouden: behoudens andere reglementering of afwijkende signalisatie moeten dieren met gepaste middelen, minstens met een
  korte leiband, aangelijnd worden op het gehele openbare domein, dat geldt eveneens voor galerijen en doorgangen op privégrond die voor het publiek toegankelijk zijn;
 • vergezeld te zijn van een agressief dier of een dier dat geneigd is personen of andere dieren te bijten indien het geen muilkorf draagt of als het drager is van een besmettelijke ziekte. Die bepaling is ook van toepassing op plaatsen die voor het publiek toegankelijk zijn;
 • vergezeld te zijn van dieren waarvan het aantal, het gedrag of de gezondheidstoestand de openbare veiligheid of gezondheid in gevaar zouden kunnen brengen;
 • zijn hond aan te sporen om aan te vallen of agressief te worden, of om hem voorbijgangers, dieren of voertuigen te laten of doen aanvallen of achtervolgen, ook al heeft dit geen enkele schade met zich meegebracht;
 • om het even welk dier naar speelplaatsen mee te nemen.

Hondengevechten zijn verboden

Dieren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.54

E-mail
dierenwelzijn@ukkel.brussels

Vaak gestelde vragen

Wie deze bepalingen niet naleeft, zal een administratieve boete van maximaal € 350 opgelegd krijgen.