Katten

Hoewel vaak anders wordt gedacht, is het meestal heel moeilijk voor een zelfs erg pientere kat, om over te schakelen van een leven binnenshuis naar een zwervend bestaan. Het is dus belangrijk dat eigenaars van katten en kittens hun beestjes laten identificeren, registreren, en indien nodig, steriliseren. Die maatregelen maken het eenvoudiger de verloren kat terug te vinden en een enorme toename in te perken.

Huiskatten: identificatie, registratie en sterilisatie 

Sinds 1 november 2017 is het verplicht om uw kat te laten identificeren en registreren voordat ze 12 weken oud is. Dankzij die maatregel kunnen weggelopen katten gemakkelijker worden teruggevonden en kunnen we vermijden dat als ze in een asiel terechtkomen, ze door plaatsgebrek moeten worden geëuthanaseerd. 

Bovendien helpt het om de strijd aan te binden tegen de problematische toename van katten, aangezien het aantal in de steek gelaten katten evenredig toeneemt met het aantal geboorten, en de asielen deze toevloed van katten niet langer kunnen bolwerken.

Sinds 1 januari 2018 moet elke eigenaar van een kat zijn kat laten steriliseren voor die 6 maanden oud is. Als u reeds een kat had die geboren is vóór 1 januari 2018, dan moest die vóór 1 juli 2018 gesteriliseerd zijn.

Zwerfkatten: wat doe je ermee?

1 kat, 2 katten, 72 katten, ... De meeste verenigingen die zich bezighouden met het steriliseren van katten gaan uit van de volgende statistiek: 

  • één paar katjes kan tot twaalf katjes per jaar voortbrengen, zes koppeltjes dus. 
  • Als deze zes koppels die het eerste jaar geboren zijn, op hun beurt paren, dan hebben we na twee jaar 72 katten.
  • Op vijf jaar tijd kan het aantal katten zo toenemen tot 15.552 als er niets wordt gedaan om ze te steriliseren.

Sterilisatie blijkt dus het beste antwoord op de exponentiële groei van het aantal zwerfkatten.

Dieren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.54

E-mail
dierenwelzijn@ukkel.brussels

Wist u dat?

De jaarlijkse paring van een stel katten kan uiteindelijk na 5 jaar leiden tot de achtereenvolgende geboorte van 15.552 individuen!

In de praktijk

Als u ergens zwerfkatten (en geen loslopende huiskatten) in de buurt opmerkt, weet dan dat uw gemeente de vzw Chats Libres steunt. Deze vereniging leent op eenvoudig telefonisch verzoek kooien uit waarmee de katten gevangen kunnen worden (en zorgen daarbij eventueel voor assistentie), en laat ze vervolgens door een dierenarts steriliseren. Na de herstelperiode wordt de behandelde kat vrijgelaten waar ze werd opgepikt.

Prijzen

De vereniging vraagt € 7 administratiekosten en € 30 waarborg voor de kooi.

CONTACT

vzw 'Chats Libres':


Vaak gestelde vragen

De identificatie van de katten moet gebeuren door een dierenarts.


De sterilisatie van de katten moet gebeuren door een dierenarts.