Niet-huishoudelijk afval

Er bestaan verschillende alternatieven om u te ontdoen van uw niet-organisch afval, of om dat afval een tweede leven te geven. Naargelang uw mogelijkheden en beschikbaarheden kunt u kiezen tussen vaste oplossingen (inzamelpunten) en mobiele oplossingen (gepland of op aanvraag). Deze oplossingen worden voorgesteld door de gemeente of door het gewest.

De oplossingen om grof huisvuil af te voeren

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt verschillende inzamelpunten voor allerhande soorten afval, met name de recyclageparken. U kunt er uw grof huisvuil kwijt, en tal van ander gesorteerd afval. 

Recyclageparken nabij Ukkel

De meest praktische plaatsen waar Ukkelaars terecht kunnen op het recyclagepark zijn: 

 •  Britse Tweedelegerlaan (tegenover nr. 671) aan het kruispunt van de Humaniteitslaan, te 1190 Brussel (Vorst);
 •  Humaniteitslaan 350, te 1190 Brussel (Vorst).

Gratis ophaling bij u thuis (onder voorwaarden)

Het Agentschap Net Brussel haalt grof huisvuil op bij u thuis, op afspraak. Elk Brussels gezin heeft recht op 3 m³ gratis, een keer per jaar.

Als de op te halen hoeveelheid meer bedraagt dan 3 m³, dan wordt er een extra bedrag van € 27,23 per m³ gefactureerd.

Maak een afspraak via het gratis groen nummer van het Agentschap Net Brussel:  0800/981.81.

 U vindt alle info op de website van het Agentschap Net Brussel

Soorten te sorteren afval

Het sorteren van al die soorten afval is nodig om allemaal samen mee te werken aan het behoud van ons milieu en aan het onderhoud van een gemeente waar het alsmaar fijner vertoeven is.

De soorten afval die men mag (of moet) sorteren zijn: 

 • Glas (in de glascontainers);
 • Kledij (in de kledingcontainers);
 • Huishoudelijk chemisch afval (oliën, verf, schoonmaakmiddelen, enz.);
 • Plastic;
 • Batterijen;
 • Geneesmiddelen;
 • Elektrische huishoudapparaten;
 • Divers grof huisvuil.

U vindt hierna de verschillende modaliteiten die u de mogelijkheid bieden om u wettelijk te ontdoen van dit afval

Ongepast gedrag en sancties

Regelmatig informeert de gemeente de bevolking over de positieve esthetische, hygiënische en milieukundige effecten van verantwoord afvalbeheer. En toch gebeurt het nog al te vaak dat bepaalde mensen weigeren om te doen wat moet, en openbare ruimtes van de gemeente bevuilen of verontreinigen.

Bijgevolg wordt elke ongepaste handeling bestraft. Opgelet, de administratieve boetes gaan volgens het Algemeen Politiereglement tot € 350.

Reinheid

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 11.45 uur en van 12.15 tot 15.45 uur

Telefoon
02/605.16.60

E-mail
reinheid@ukkel.brussels

Wist u dat?

Telkens wanneer een Oliobox in Ukkel gevuld is met gebruikte olie, creëert Natagora 3 m² nieuwe natuur!

Gebruikte batterijen en accu’s worden beschouwd als gevaarlijk afval omdat ze zware metalen bevatten: het kwik van een knoopcel kan zo 400 liter water of 1 m³ aarde 50 jaar lang vervuilen!

Het is dus logisch dat ze gerecycleerd moeten worden via een geschikte keten.

In de praktijk

De “Proxy Chimik” zijn voertuigen van Net Brussel die regelmatig in uw buurt staan en uw chemisch afval inzamelen (dat qua hoeveelheid overeenstemt met het normaal verbruik van een gezin) zoals resten van schoonmaakmiddelen, sprays, frituurvet, batterijen, insecticiden, röntgenfoto’s …

 Agenda en lokalisatie van de inzamelpunten 2023

Wat bedoelt men met «chemische huishoudproducten» ?

Huishoudelijk chemisch afval zijn productresten en op de verpakking van die producten staat minstens een van de hierna vermelde pictogrammen:

Logos des produits chimiques ménagers

  Raadpleeg en download voor meer info de Proxy Chimikgids (PDF)

Welk volume chemisch huishoudelijk afval is toegestaan?

Overschrijd de hoeveelheid van 35 liter per beurt niet :

 • maximum 30 liter voor dekkende producten;
 • maximum 10 stuks voor tl-buizen.

Elke grotere hoeveelheid zal worden geweigerd.

Goed om weten

Wild storten wordt in de gemeente bestraft met zware boetes.


U kunt uw textielgiften (kledij, schoenen die per paar zijn vastgebonden, linnen …) deponeren in de containers die in Ukkel staan.  Dankzij dit gebaar zullen we het sorteren van de ingezamelde giften in onze containers kunnen optimaliseren.

U kunt de kledingcontainers vinden op de volgende plaatsen:

 • De Frélaan 161;
 • Meelbessenlaan 5;
 • Sint-Jobsesteenweg 345;
 • Zijlaan 47 - 49;
 • Van Beverlaan 2;
 • Dieweg 125;
 • Moensberg 3;
 • Baron Guillaume van Hammestraat 60;
 • Gemsstraat 7;
 • Dekenijstraat 98 ;
 • Victor Allardstraat 271;
 • Eikenboslaan 125;
 • Godshuizenlaan 45;
 • Prins de Lignelaan 14;
 • Oscar Van Goidtsnovenlaan 2 ;
 • Drogenbossesteenweg 30;
 • Maarschalkdreef 292;
 • Rotonde Charles Solau 767;
 • De Frésquare 2;
 • Haanstraat 45;
 • Gatti de Gamondstraat 60;
 • Horzelstraat 7;
 • Alsembergsesteenweg 883;
 • Engelandstraat 90.

Goed om weten

Gelieve uw giften te beschermen in gesloten zakken van max 60 l, zodat ze netjes, droog en volledig blijven.


Alle glazen bokalen, flessen en flacons zijn enkel toegestaan in de glascontainers op de volgende plaatsen:

 • Joseph Bensstraat;
 • Stalle parking;
 • Kriekenputstraat;
 • Van Beverlaan (ondergrondse);
 • Eikenboslaan en Sint-Jobsesteenweg (ondergrondse);
 • Hoek Keyenbemptstraat/Drogenbossesteenweg (2);
 • Hoek Zwartebeekstraat/Neerstallesteenweg;
 • Hoek Engelandstraat/Sint-Jobsesteenweg (ondergrondse);
 • Sint-Jobsplein (ondergrondse);
 • Parking Carrefour Market Gatti de Gamond;
 • Meelbessenlaan, ter hoogte van de ophoging, naast de spoorweg;
 • De Frélaan (Delhaize) (2);
 • De Frésquare (Zwembad Longchamp), aan de hoek van de Sukkelweg;
 • Burgemeester Herinckxlaan, langs het Brugmannpark (ondergrondse);
 • Emile Lecomtestraat (ingang van de Kattuin);
 • Gemsstraat (ondergrondse);
 • Godshuizenlaan (bij de stookruimte van Cobralo) (2);
 • Parking Delhaize Fort Jaco/Dieweg (oude begraafplaats) (ondergrondse);
 • Hoek Alsembergsesteenweg/Linkebeekstraa ;
 • Egide Van Ophemstraat (ter hoogte van nummer 46);
 • Brugmannpark/Dupuichlaan;
 • Hoek Dieweg/Ringlaan (ondergrondse);
 • Eikenboslaan op de parking van de begraafplaats Verrewinkel (ondergrondse);
 • Diesdelleplaats Marlowsquare (ondergrondse);
 • Hoek Maarschalk Joffrelaan/Van Goidtsnovenlaan (ondergrondse);
 • Waterloosesteenweg 935 (Bibliotheek Le Phare).

Goed om weten

Om ieders rust te respecteren, vragen wij om niets te deponeren in de containers tussen 22 u en 7.00 u 


De Ukkelaars kunnen zich ontdoen van hun gebruikte huishoudelijke olie, dankzij de Olioboxen die werden geïnstalleerd op ukkel grondgebied. Het principe is eenvoudig, het volstaat om het vet in zijn originele verpakking te doen of in een plastic fles en te deponeren in de Oliobox.

Geen sprake van dus om de vloeistof rechtstreeks in de Oliobox te gieten. Enkel huishoudelijke oliën of vetten (frituur, fondue of plantaardige oliën) worden aanvaard.

U vindt deze olioboxen op de volgende plaatsen: 

 • Gemsstraat ;
 • Eikenboslaan (in de buurt van de begraafplaats van Verrewinkel) ;
 • Sint-Jobsplein ;
 • Burgemeester Jean Herinckxlaan ;
 • Waterloosesteenweg 1363 (Delhaize Fort Jaco) ;
 • Adolphe Dupuichlaan (Brugmannpark) ;
 • Hoek Engelandstraat/Sint-Jobsesteenweg ;
 • Eikenboslaan/Sint-Jobsesteenweg ;
 • Hoek Keyenbemptstraat/Drogenbossesteenweg ;
 • Hoek Zwartebeekstraat/Neerstallesteenweg ;
 • Godshuizenlaan (stookruimte van Cobralo) ;
 • De Frésquare (Zwembad Longchamp).

U vindt er recyclagebakken voor natuurlijke kurken of synthetische doppen, maar ook voor uw plastic doppen.

Waar?

Composteersite in het  Wolvendaalpark, op de hoek van de Rodestraat en de Wolvendaellaan.

Wanneer?

De site is toegankelijk tijdens de openingsuren van het Wolvendaalpark:

 • Van 1 april tot 31 oktober, van 7.30 u tot 22 u.
 • Van 1 november tot 31 maart, van 7.30 u tot 20 u.

Denk voor uw gebruikte batterijen aan de Bebat-inzamelpunten! Al bijna 20 jaar geeft Bebat gebruikte batterijen een tweede leven, door ze in te zamelen, te sorteren en te recycleren.

Vind een Bebat-inzamelpunt

 Vind de Bebat-punten van de gemeente

Goed om weten

Batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Beperk zoveel mogelijk het aantal wegwerpbatterijen dat u gebruikt. Schaf niet onnodig toestellen met batterijen aan en opteer voor herlaadbare batterijen.

In het Brussels Gewest kunt u uw batterijen deponeren in ongeveer 2.500 inzamelpunten: winkels, scholen, bedrijven ... Ook in de gemeente Ukkel.
 


Vervallen of niet-gebruikte geneesmiddelen moeten niet eindigen in onze vuilnisbakken. Er bestaat een duidelijk gedefinieerd recyclagenet dat moet gerespecteerd worden. Breng ze terug naar uw apotheker!


Waar naartoe met uw elektrische en elektronische huishoudtoestellen?

Als het toestel herbruikbaar is

Probeer ze een tweede leven te geven: 

Als het toestel niet-herbruikbaar is

U hoeft het niet te laten verkommeren in een kast, een kelder of op zolder: 


Het afval dat we het gemakkelijkst kunnen verwerken, is ... het afval dat we niet produceren!

Hoe kunt u te werk gaan om uw afvalhoeveelheid te beperken? Denk eraan om te streven naar zero afval! Neem voor meer info contact op met de  diensten van de schepen van Milieu.