Partner worden van de FTG-campagne?

Bent u een winkel, hotel (of pension, bed & breakfast...), restaurant, café, school, vereniging, bedrijf, instelling of organisatie? Biedt u minstens 2 fair trade producten aan en wilt u zich aansluiten bij de campagne Fairtradegemeente? Het is mogelijk en u bent welkom!

Om deel te nemen hoeft u alleen maar het onderstaande document in te vullen, te dateren en te ondertekenen en het volgende aan te geven:

  • de producten die u verkoopt/voorstelt (met vermelding van het merk en/of het etiket indien van toepassing);
  • de mogelijke communicatiemiddelen (affiches, rek met fairtradeproducten ...).

Hoe deelnemen?

1. Word partner van de campagne

Om partner te worden van de campagne en mee te werken aan het verkrijgen van de eretitel Fairtradegemeente vult u het(de) onderstaande formulier(en) in:

Wat moet ik doen als mijn document is ingevuld?

U kunt het document:

  • per brief terugsturen;
  • per e-mail (scan of foto) opsturen naar  milieu@ukkel.brussels;
  • afgeven op de Milieudienst.

De scholen moeten een tweede document over de uitgevoerde sensibiliseringsactiviteiten invullen (eveneens te dateren en te ondertekenen).

2. Andere manieren om deel te nemen aan de campagne

Naast aanmelding als partner in de campagne kunt u:

Bewustmaken

Als u sensibiliseringsactiviteiten over fair trade organiseert (bijvoorbeeld een eerlijk ontbijt), kan de gemeente uw aanpak ook promoten. U hoeft ons alleen maar het volgende te bezorgen: de datum waarop de activiteit plaatsvond, de persoon of structuur die verantwoordelijk was voor de organisatie ervan, een korte beschrijving van de activiteit en illustraties (affiches, foto's, enz.) (criterium 4).

Sturen

Als u meer betrokken wilt raken en deel wilt uitmaken van de stuurgroep van de campagne, stuurt u ons gewoon een verzoek per e-mail, telefoon of post, met vermelding van uw volledige naam, beroep en functie, adres, telefoonnummer en e-mailadres (criterium 5).

Produceren

Als u initiatieven ontwikkelt in verband met duurzame stadslandbouw, verantwoorde consumptie, lokale voeding, enz. kan de gemeente ook uw aanpak promoten. U hoeft ons alleen maar het volgende te bezorgen: de datum waarop het initiatief of de activiteit heeft plaatsgevonden, de locatie ervan, de persoon of structuur die verantwoordelijk is voor de organisatie ervan, een korte beschrijving van de activiteit of het initiatief, illustraties (affiches, foto's, enz.) en de gegevens van de contactpersoon (naam, voornaam, beroep/functie) (criterium 6).

Word ambassadeur van de campagne

U kunt ook een winkel, horecazaak, restaurant, café, school, bedrijf, vereniging... op de hoogte brengen van de campagne door hen het  uitnodigingsformulier voor deelname aan de campagne (in het Frans) te overhandigen.

Er is inderdaad een veelheid aan fairtradeproducten. Raadpleeg de lijst van gespecialiseerde leveranciers via  de nieuwe catalogus Fairtrade Foodservice Catalogus "TASTE !".

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels