Werkingssubsidies

De Dienst Cultuur biedt de mogelijkheid voor bepaalde instellingen, verenigingen en wettelijke culturele structuren om een beroep te doen op gemeentelijke financiële middelen ter ondersteuning van hun werkingskosten of van de verwezenlijking van sociaal-culturele projecten. Deze financiële fondsen, «jaarlijkse subsidies» genaamd, zijn bedoeld om deze culturele verenigingen in staat te stellen hun activiteiten op het gemeentelijk grondgebied te behouden en te ontwikkelen. 

Deze aanvragen voor werkingssubsidies worden eenmaal per jaar ingediend bij de dienst Cultuur en geëvalueerd door de gemeenteraad.

Alle aanvragen voor werkingssubsidies moeten ingediend worden tussen 1 september en 6 oktober 2023 ('s middags) via  het formulier werkingssubsidie. Het behoorlijk ingevulde formulier moet opgestuurd worden ofwel per e-mail naar  cultuur@ukkel.brussels., ofwel met de post naar de bevoegde dienst,  Stallestraat 77 te 1180 Ukkel.

 Download het reglement werkingssubsidie
 Download het formulier werkingssubsidie

Cultuur

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.15.30

E-mail
cultuur@ukkel.brussels