HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Onze straten

Straten zijn meer dan alleen maar eenvoudige doorgangswegen, het zijn plaatsen waar mensen wonen, werken en elkaar ontmoeten. De gemeente denkt en onderneemt voortdurend actie om in elke wijk een aangenaam sociaal weefsel te (her)creëren, rekening houdend met de objectieve mobiliteitsbehoeften van iedereen. 


Schoolstraten

Wat is een schoolstraat? 

Een schoolstraat is een deel van een straat afgesloten voor het verkeer wanneer de kinderen aankomen. Deze maatregel is bedoeld om de verkeersveiligheid te verbeteren en luchtvervuiling in de omgeving van scholen te vermijden.

De sluitingsduur is bewust kort (doorgaans 30 minuten) en vindt plaats van maandag tot vrijdag, enkel tijdens de schoolperiode.

Enkel voertuigen die een garage moeten inrijden en de hulpdiensten mogen er nog rijden.

Onder welke voorwaarden kan een straat een schoolstraat worden? 

 • Afwezigheid van lijnen van het openbaar vervoer;
 • weinig autoverkeer;
 • geringe aanwezigheid van handelszaken in de straat;
 • weinig garages in de straat;
 • mogelijkheid tot kiss-and-ride in de buurt;
 • voldoende parkeerplaatsen in de buurt. 

Hoe een schoolstraat organiseren? 

De school moet voldoende gemotiveerd zijn om een schoolstraat uit te proberen, aangezien zij het dagelijks beheer op zich zal moeten nemen. De school zal een team van vrijwilligers moeten samenstellen. Dit team kan bestaan uit leerkrachten, ouders, grootouders, omwonenden, ...

Communicatie 

In geval van een gunstig advies van de gemeente is een goede communicatie van essentieel belang voor het welslagen van het project:

 • de school is verantwoordelijkvoor de communicatie binnen de school (leerkrachten/personeel) en ten aanzien van de ouders;
 • de gemeente is verantwoordelijk voor het informeren van de omwonenden.

Beheer

Er worden hekkens ter beschikking gesteld van de school om de toegang tot de straat te beheren. De school is verantwoordelijk voor het beheer van deze hekkens.

Hoe vraag ik een schoolstraat aan?

U moet het onderstaande formulier naar het e-mailadres van de Dienst Mobiliteit verzenden en uw aanvraag zal door de diensten worden geanalyseerd om de haalbaarheid ervan en de te nemen stappen te beoordelen. 

Document

 Aanvraagformulier

Contact 

 mobiliteit@ukkel.brussels


Speelstraten

Wat is een «speelstraat»? 

Een «speelstraat» is een straatdeel dat tijdelijk voor het verkeer afgesloten wordt en voorbehouden is voor spelen, voornamelijk van kinderen. De mogelijkheid om een veilige speelruimte te bieden voor de kinderen van de wijk biedt de mogelijkheid om gericht iets te doen aan de nood aan speel- en ontspanningsruimte in de stad.

Het is bovendien een zeer concreet hulpmiddel voor buurtbewoners om de sociale samenhang en de goede burenrelaties in een straat te verbeteren.

Hoe een speelstraat organiseren en hoe werkt zo’n straat?

Het voorstel om een speelstraat te creëren is het resultaat van een vraag van de buurtbewoners. Ze wordt ondersteund door verschillende bewoners van de straat die belast zijn met het plaatsen en verwijderen van de hekken.

Tijdens de sluitingsuren is de volledige breedte van de openbare weg voorbehouden voor spelen.

Wie heeft toegang tot de speelstraten?

Alleen de volgende hebben toegang tot de straat:

 • de inwoners van de straat,
 • de inwoners wiens garage zich in de straat bevindt,
 • prioritaire voertuigen,
 • toegestane voertuigen,
 • en fietsers.

Bestuurders mogen de spelende voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen. Ze moeten bovendien extra voorzichtig zijn wanneer er kinderen aanwezig zijn.

Onder welke voorwaarden kan een straat een speelstraat worden? 

Eerst moet er een groep mensen worden gevormd, de zogenoemde meters en peters. Zij moeten in het desbetreffend straatgedeelte wonen en hun taken op een gemotiveerde en verantwoordelijke wijze uitvoeren. Zij verbinden zich er met name toe:

 • alle omwonenden (bewoners, handelaars, enz.) op de hoogte te brengen van de zone waar de activiteit plaatsvindt;
 • te zorgen voor het plaatsen en het weghalen van de hekkens op de vastgestelde tijdstippen;
 • tussenpersoon te zijn tussen de omwonenden en de gemeente.

Hoe dient u een aanvraag in voor een speelstraat?

Alvorens een aanvraag in te dienen bij de gemeente wordt u verzocht:

 • het aanvraagformulier in te vullen van de Dienst Mobiliteit;
 • het formulier te verzenden naar de Dienst Mobiliteit via e-mail;
 • zodra uw dossier volledig is, moet het worden goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen.

Voor meer informatie kunt u  terecht op de website van IEB.

Documenten

 Aanvraagformulier speelstraat

Contact

 mobiliteit@ukkel.brussels


Woonerven en ontmoetingszones

 De pagina Woonerven raadplegen

Mobiliteit

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.16.10

E-mail
mobiliteit@ukkel.brussels