Cultuurcheques

Met de cultuurcheques wil de schepen van Cultuur cultuur toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, vooral jongeren.

Wat zijn cultuurcheques?

De cheques bestaan uit 10 cheques van elk 5 euro. Elk kind of elke jongere die de cultuurcheques ontvangt, kan ze gebruiken in de verschillende culturele structuren van Ukkel die de cheques aanvaarden: kunstscholen (dans, theater, muziek ...), tekenateliers, culturele centra, musea ...

Cultuurcheques zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Wie kan cultuurcheques ontvangen? 

Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 6 tot 26 jaar oud zijn op 31 december van het lopende jaar;
 • de aanvrager (ouder, voogd of de begunstigde zelf als hij/zij ouder is dan 18 jaar) moet in Ukkel gedomicilieerd zijn;
 • voldoen aan de inkomensvereisten (van de ouders, wettelijke voogd of persoonlijk):
  • a. RoVT-begunstigde zijn,
  • b. OCMW-begunstigde zijn,
  • c. een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan het plafond dat door het Brusselse Gewest is vastgesteld voor de toegang tot sociale huisvesting
   Ofwel mag het netto-inkomen van het gezin niet meer bedragen dan het inkomen van:

  NETTO BELASTBAAR INKOMEN - 01/01/2021

  Aantal kinderen ten laste

  Alleenstaande

  Gezin met 1 inkomen

  Gezin met 2 inkomens

  0

  € 36.099,59

  € 40.110,68

  € 45.840,84

  1

  /

  € 43.548,72

  € 49.278,89

  2

  /

  € 46.986,77

  € 52.716,93

  3

  /

  € 50.424,81

  € 56.154,98

  4

  /

  € 53.862,86

  € 59.593,02

  5

  /

  € 57.300,90

  € 63.031,07

  6

  /

  € 60.738,95

  € 66.469,11

Alle kinderen/jongeren van hetzelfde gezin kunnen cultuurcheques krijgen. 

Hoe een aanvraag indienen?

Het is gemakkelijk om cultuurcheques aan te vragen. U hoeft alleen maar de volgende documenten per e-mail of per post op te sturen: 

 • het ingevulde inschrijvingsformulier;
 • een bewijs dat u tot de betrokken inkomenscategorieën behoort:
  • a. een OCMW-attest,
  • a. een RoVT-attest,
  • c. Het laatste beschikbare aanslagbiljet.

Na ontvangst van alle gevraagde documenten zendt de dienst Cultuur u de cultuurcheques per post toe.

Documenten

Cultuur

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.15.30

E-mail
cultuur@ukkel.brussels