""
Opgelet

Wegens gebeurtenissen buiten onze wil om zijn we genoodzaakt de lezing van vandaag "Vite, des algorithmes au pouvoir !" om 14.30 uur in het Cultureel Centrum van Ukkel af te gelasten.

Cultuurcheques

Met de cultuurcheques wil de schepen van Cultuur cultuur toegankelijk maken voor zoveel mogelijk mensen, vooral jongeren.

Wat zijn cultuurcheques?

De cheques bestaan uit 10 cheques van elk 5 euro. Elk kind of elke jongere die de cultuurcheques ontvangt, kan ze gebruiken in de verschillende culturele structuren van Ukkel die de cheques aanvaarden: kunstscholen (dans, theater, muziek ...), tekenateliers, culturele centra, musea ...

Cultuurcheques zijn 1 jaar geldig vanaf de datum van afgifte.

Wie kan cultuurcheques ontvangen? 

Om in aanmerking te komen moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • 6 tot 26 jaar oud zijn op 31 december van het lopende jaar;
 • de aanvrager (ouder, voogd of de begunstigde zelf als hij/zij ouder is dan 18 jaar) moet in Ukkel gedomicilieerd zijn;
 • voldoen aan de inkomensvereisten (van de ouders, wettelijke voogd of persoonlijk):
  • a. RoVT-begunstigde zijn,
  • b. OCMW-begunstigde zijn,
  • c. een inkomen hebben dat niet hoger ligt dan het plafond dat door het Brusselse Gewest is vastgesteld voor de toegang tot sociale huisvesting
   Ofwel mag het netto-inkomen van het gezin niet meer bedragen dan het inkomen van:

  NETTO BELASTBAAR INKOMEN - 01/01/2021

  Aantal kinderen ten laste

  Alleenstaande

  Gezin met 1 inkomen

  Gezin met 2 inkomens

  0

  € 36.099,59

  € 40.110,68

  € 45.840,84

  1

  /

  € 43.548,72

  € 49.278,89

  2

  /

  € 46.986,77

  € 52.716,93

  3

  /

  € 50.424,81

  € 56.154,98

  4

  /

  € 53.862,86

  € 59.593,02

  5

  /

  € 57.300,90

  € 63.031,07

  6

  /

  € 60.738,95

  € 66.469,11

Alle kinderen/jongeren van hetzelfde gezin kunnen cultuurcheques krijgen. 

Hoe een aanvraag indienen?

Het is gemakkelijk om cultuurcheques aan te vragen. U hoeft alleen maar de volgende documenten per e-mail of per post op te sturen: 

 • het ingevulde inschrijvingsformulier;
 • een bewijs dat u tot de betrokken inkomenscategorieën behoort:
  • a. een OCMW-attest,
  • a. een RoVT-attest,
  • c. Het laatste beschikbare aanslagbiljet.

Na ontvangst van alle gevraagde documenten zendt de dienst Cultuur u de cultuurcheques per post toe.

Documenten

Cultuur

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.15.30

E-mail
cultuur@ukkel.brussels