Verdrijvingsvakken en plaatsing van spiegels

U ondervindt moeilijkheden om uw garage in of uit te rijden omdat er andere voertuigen te dichtbij staan geparkeerd. In de Gemeenteraad van 25 oktober werd een reglement goedgekeurd, dat werd gepubliceerd op 21 november 2018, om deze problematiek aan te pakken.

Dit Reglement is van toepassing op elke aanvraag die wordt ingediend om een verdrijvingsvak te markeren, met bovendien de eventuele plaatsing van een paaltje of een plantenbak op de openbare weg of de installatie van een spiegelsysteem, en dit onder bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden

Op de openbare weg kunnen bepaalde inrichtingen worden gerealiseerd:

  • na een positieve analyse door de technische wegendienst;
  • na een positieve analyse van de Politie en het akkoord van het College van Burgemeester en Schepenen;
  • en onder voorbehoud van de wijziging van het Aanvullend Politiereglement.

Kostprijs

De kostprijs voor de installatie en het materieel zijn te laste van de aanvrager.

Geldigheid van de procedure

Dit Reglement is enkel geldig op gemeentewegen.

Wat betreft gewestwegen, moeten de aanvragen worden ingediend bij Brussel Mobiliteit:

Reglementen en procedures

 Reglement tot invoering van de procedure om de markering te verkrijgen van een of meerdere verdrijvingsvakken en de eventuele plaatsing van bloembakken op de gemeentelijke openbare weg
 Reglement betreffende de te volgen procedure voor de plaatsing van een spiegel op de gemeentelijke openbare weg om een private auto-uitrit veiliger te maken

Wegenis

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 15.30 uur

Telefoon
02/605.16.22

E-mail
wegenis@ukkel.brussels