Stedenbouwkundige overtredingen

Te veel burgers begaan stedenbouwkundige overtredingen! Naast het aanzienlijke administratieve werk dat dit met zich meebrengt voor de gemeentelijke en gewestelijke diensten stedenbouw, zijn de gevolgen van de overtredingen vervelend, zowel voor het algemeen belang als voor de opdrachtgever. Indien de overtreding niet geregulariseerd kan worden, kan de overtreder gedwongen worden om een deel van zijn werk terug af te breken of een aanzienlijke som te betalen, of zelfs om de plaats in zijn oorspronkelijke staat te herstellen.

Er zijn 2 soorten stedenbouwkundige overtredingen:

  1. ofwel beginnen met de werkzaamheden zonder een vergunning;
  2. ofwel werkzaamheden uitvoeren die niet in overeenstemming zijn met de uitgereikte vergunning.

Voorzorgsmaatregelen

Wie werken uitvoert zonder een vergunning aan te vragen, handelt soms te goeder trouw: een aannemer of een buur heeft hen gezegd dat een vergunning niet nodig is ... Informeer dus altijd bij de Dienst Stedenbouw om zeker te zijn!

Verantwoordelijkheden en sancties

Het is de verantwoordelijkheid van uw architect en uw aannemer om ervoor te zorgen dat de afgegeven vergunning strikt wordt nageleefd. Indien u tijdens de werken bepaalde zaken aan uw project wil wijzigen, mag u zeker niet vergeten om een aanvraag van wijziging van uw vergunning in te dienen.

De overtreder wordt altijd verzocht zo spoedig mogelijk een regularisatieaanvraag in te dienen. Het resultaat van het onderzoek van deze aanvraag is onzeker. Een boete is in ieder geval verschuldigd, zelfs als de overtreding kon worden geregulariseerd.

Sommige overtredingen ontsnappen aan de spontane controle van de overheid (bijv. wanneer het gaat om werken aan de achtergevel). Ze stuiten echter meestal op klachten van buren. Zij mogen de Dienst Stedenbouw inlichten als zij bezorgd zijn om de werkzaamheden; maar zij moeten erkennen dat niet alle klachten noodzakelijkerwijs gerechtvaardigd zijn (hetzij omdat een vergunning wel werd afgegeven of een afwijking wettelijk werd toegekend, hetzij omdat zij ten onrechte denken dat de vergunning niet werd nageleefd).

Arbitrage

De overheid moet hier als scheidsrechter optreden. Bij geschillen inzake stedenbouw moet men altijd luisteren naar het standpunt van de twee partijen; en een beroep doen op een grondige kennis van de vaak zeer ingewikkelde dossiers, alvorens te beslissen over het meest geschikte antwoord.

Het is ook belangrijk te beseffen dat sommige oude situaties dateren uit een periode dat de wetgeving minder veeleisend was dan vandaag, en dat er dus geen overtreding was op het moment van de feiten!

Iedereen weet dat stedenbouwkundige conflicten heel heftige reacties kunnen uitlokken! De toename van het aantal overtredingen maakt de spanningen alleen maar erger.
We mogen niet vergeten dat, in het belang van de democratie, zowel de burgers als de overheid de rechtsregels moeten naleven.
 

Stedenbouw

OVERTREDINGEN EN KLACHTEN

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur

Telefoon
02/605.13.00

E-mail
info.stedenbouw@ukkel.brussels