prime banner

Compensatiepremie voor de verhoging van de opcentiemen op de onroerende voorheffing

De gemeente kent een premie toe als compensatie voor de verhoging van de opcentiemen op de onroerende opheffing voor Ukkelaars met een bescheiden inkomen, eigenaars van één enkel onroerend goed dat ze volledig bezetten.

Wie kan de premie krijgen?
 • Voor Ukkelaars, eigenaars van een enkel onroerend goed dat ze volledig bezetten en met een bescheiden inkomen:

Inkomensgrens:
Voor een alleenstaande: € 51.657,23
Voor een gezin met 1 inkomen: € 64.133,28
Voor een gezin met 2 of meer inkomens: € 73.044,87

Verhogingen
€ 3.850,54 per kind ten laste
€ 7.701,10 per gehandicapte meerderjarige
NB: een gehandicapt kind = 2 kinderen ten laste

Bedrag van de premie Min. € 110 - Max. € 330
Procedure
 1. Stel een dossier samen met het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier van de premie en de bewijsstukken;

  Voor de eigenaar die zijn goed bezet:

  • Een kopie van het aanslagbiljet kohieruittreksel van de onroerende voorheffing (dienstjaar 2021);
  • Een kopie van het aanslagbiljet kohieruittreksel van de personenbelasting (dienstjaar 2020 - inkomsten 2019);
  • Desgevallend een kopie van elk document dat het verlies van inkomsten door Covid-19 tijdens het jaar 2020 aantoont.
 2. Stuur de vraag tot toekenning van de premie samen met de bewijsstukken op binnen 9 maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum van het aanslagbiljet kohieruittreksel met betrekking tot de onroerende voorheffing van het/de onroerend(e) goed(eren) waarvoor de premie aangevraagd wordt;
 3. De premieaanvraag moet per brief opgestuurd worden naar het college van burgemeester en schepenen (Stallestraat 77 te 1180 Ukkel).
Documenten downloaden
Contactpunt
Belastingen

Adres
Stallestraat 77
Open voor het publiek enkel op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur

E-mail
belastingen@ukkel.brussels