HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Gemeentelijke woningen

De gemeente Ukkel beschikt over 157 huurwoningen, appartementen of middelgrote woningen met gematigde huurprijs (130), bestemd voor personen met gemiddelde inkomens en sociale woningen (27 eenheden) voor personen in een moeilijke sociale situatie.

De voorwaarden om toegang te hebben tot deze woningen en de toekenningswijze zijn vastgelegd in een  toekenningsreglement dat door de gemeenteraad werd goedgekeurd. 

De dienst heeft een  dienst Hulp bij huisvesting die de inwoners helpt bij het vinden van oplossingen die aan hun behoeften beantwoorden.


Middelgrote woningen te huur

De komende weken en maanden zullen verschillende woningen te huur worden aangeboden: 

 • een studio in de Poldersstraat;
 • twee eenslaapkamerappartementen in de Poldersstraat;
 • twee tweeslaapkamerappartementen in de Poldersstraat.

Opgelet: deze woningen zijn niet toegankelijk voor personen die wegens hun inkomen aanspraak kunnen maken op de huur van een sociale woning.

De toelatingsvoorwaarden

 • De kandidaat-huurders en de andere gezinsleden mogen geen volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed. De kandidaat-huurders moeten een gezin vormen met een gemiddeld inkomen, dit wil zeggen:
  • een alleenstaande met een jaarlijks belastbaar inkomen hoger dan € 27.499,10;
  • een gezin met één enkel inkomen met een jaarlijks belastbaar inkomen hoger dan € 30.554,58 + € 2.618,96 per kind ten laste;
  • een gezin met meerdere inkomens met een jaarlijks belastbaar inkomen hoger dan € 34.919,57 + € 2.618,96 per kind ten laste.

Dit zijn slechts indicatieve bedragen. Er zijn maximumbedragen, en er zijn bijzondere regelingen voor mindervaliden. Gelieve voor meer informatie rechtstreeks contact op te nemen met de dienst.

Een aanvraag indienen

Om u in te schrijven, moet u zich naar het loket begeven met het naar behoren ingevuld  inschrijvingsformulier, en alle documenten die gevraagd worden op pagina 5 van dat formulier (zie hieronder). U kunt het formulier ook downloaden en het rechtstreeks per mail of met de post opsturen naar de dienst Huisvesting. Vergeet de nodige bijlagen niet toe te voegen. De kandidaturen zijn 2 jaar geldig en kunnen verlengd worden via het  hernieuwingsformulier.

Iedereen kan zich als huurder kandidaat stellen, zolang men voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor een middelgrote woning.

Hoe zit het met de wachtlijsten?

De Grondregie van Ukkel beheert meer dan 130 middelgrote woningen. Elk jaar vertrekken er huurders en kunnen er een tiental woningen opnieuw worden verhuurd, voornamelijk met 1 en 2 slaapkamers en heel af en toe met 3 slaapkamers.

Iemand die zich inschrijft als kandidaat-huurder voor een middelgrote woning krijgt dus gewoonlijk enkele maanden na de inschrijving een woning aangeboden.


Sociale woningen

De toelatingsvoorwaarden

 • Noch de kandidaat-huurder, noch de andere gezinsleden mogen volle eigenaar, erfpachter of vruchtgebruiker zijn van een onroerend goed.
 • De kandidaat-huurders moeten een gezin vormen met een laag inkomen, dit wil zeggen:
  • een alleenstaande met een jaarlijks belastbaar inkomen van minder dan of gelijk aan € 27.499,10;
  • een gezin met één enkel inkomen met een jaarlijks belastbaar inkomen van minder dan of gelijk aan € 30.554,58 + € 2.618,96 per kind ten laste;
  • een gezin met meerdere inkomens met een jaarlijks belastbaar inkomen van minder dan of gelijk aan € 34.919,57 + € 2.618,96 per kind ten laste.

Dit zijn slechts indicatieve bedragen. Er gelden bijzondere regelingen voor mindervaliden. Gelieve voor meer informatie rechtstreeks contact op te nemen met de dienst.

Een aanvraag indienen

Om u in te schrijven moet u zich naar het loket begeven met het naar behoren ingevuld  inschrijvingsformulier en alle documenten die gevraagd worden op pagina 5 van dat formulier.

Iedereen kan zich aandienen als kandidaat-huurder voor een sociale woning, op voorwaarde dat men voldoet aan de toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning.
De gemeente beschikt echter slechts over 27 sociale woningen, die momenteel allemaal bewoond zijn. De wachttijden zijn dus erg lang (meerdere jaren).

Als u door uw inkomen recht hebt op de huur van een sociale woning, dan raden wij u daarom aan om eerst een aanvraag in te dienen bij:

Zie onze pagina  Hulp bij het zoeken naar een woning voor meer informatie over BinHôme en het SWU. 

Contact en openingsuren

Van dinsdag tot donderdag, van 9.00 u tot 12.30 u en van 14.00 u tot 16.00 u op afspraak.

Huisvesting

Adres
Stallestraat 77
Enkel op afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00

Telefoon
02/605.13.60

E-mail
huisvesting@ukkel.brussels

Vaak gestelde vragen

Om te bepalen of de huurprijs van een woning niet te hoog is, stelt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een hulpmiddel ter beschikking van het publiek. Hiermee kunt u een prijsvork berekenen van de gemiddelde prijzen die worden gehanteerd in de betrokken sector. Hoewel de criteria die in aanmerking worden genomen door dit hulpmiddel relatief eenvoudig zijn, krijgt u toch een algemeen beeld van de huurprijzen in een bepaald gebied.

 De gemiddelde woningprijzen online berekenen

Een gematigde huurprijs komt overeen met een bedrag onder of in het laagste deel van de indicatieve prijsvork.

Voor een appartement met twee slaapkamers aan de Alsembergsesteenweg, in een energiezuinig gebouw uit 2012, toont de tool van het gewest ons bijvoorbeeld de volgende resultaten:

Voor een appartement met twee slaapkamers aan de Alsembergsesteenweg

Het minimum van de indicatieve vork van de gehanteerde prijzen bedraagt € 932,6. De werkelijke huurprijs van dit appartement van de Grondregie van Ukkel bedraagt € 769 plus kosten. Het gaat hier dus wel degelijk om een gematigde huurprijs.