Waterkwaliteit

Overeenkomstig de doelstellingen van de gemeentelijke watercoördinatie garandeert de gemeente een controle van de waterkwaliteit van de beken en vijvers.

Controle van de waterkwaliteit

De gemeente werkt aan grootschalige inrichtingsprojecten in de Sint-Jobvallei om overstromingen tegen te gaan en de continuïteit van de Geleytsbeek te herstellen.

Parallel daarmee voert zij onderzoeken uit naar de lozingen van afvalwater in de beek met het oog op de geleidelijke afschaffing ervan. Een aanbesteding werd uitgeschreven om die lozingen in kaart te brengen en een analyse op te maken van de kwaliteit van het water in de Geleytsbeek onder gemeentelijk beheer. Deze meerjarenstudie zal het ook mogelijk maken om de impact van inrichtingsprojecten te kennen op de evolutie van de waterkwaliteit.

De resultaten van de eerste campagne hebben het mogelijk gemaakt om zich te richten op bepaalde gedeelten die meer getroffen zijn door lozingen van afvalwater, maar over het algemeen is de kwaliteit van het water in de beek niet zo slecht. Het lage zuurstofgehalte in het water verklaart de afwezigheid van leven (ongewervelde dieren ...) maar de geleidelijke herverbinding van de delen zou dit probleem moeten oplossen en de biodiversiteit bevorderen.

Niettemin is het belangrijk dit water-ecosysteem, dat maar al te vaak vervuild wordt door afval, te respecteren. Dergelijk ongepast gedrag is trouwens strafbaar, en er zijn administratieve boetes voor voorzien.

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels