Burgerontmoetingen

Kort na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft het nieuwe college van de gemeente Ukkel zijn ambitie uitgesproken om de lokale democratie opnieuw uit te vinden. Het college is zich bewust van de noodzaak om de dialoog tussen de overheid en de inwoners te versterken en heeft daarom eerst de inwoners in hun buurt willen ontmoeten.

Burgerontmoetingen 2023

Ingevolge de burgerontmoetingen die werden georganiseerd in 2019-2020 en de Ukkelse Staten-Generaal van 2021, worden er van 3 oktober tot 5 december 2023 acht nieuwe wijkontmoetingen georganiseerd in de hele gemeente.

Tijdens deze ontmoetingen zal de opvolging van uw vorige aanbevelingen aan u worden voorgesteld. U krijgt ook de gelegenheid om uw verwachtingen, wensen en zorgen voor uw wijk en voor onze gemeente op een vriendelijke en informele manier met het hele college te bespreken. U krijgt bovendien de kans om uw nieuwe concrete voorstellen voor uw wijk te bespreken met andere bewoners. Een samenvatting van deze uitwisselingen wordt in de eerste helft van 2024 op het  platform MyOpinion Uccle geplaatst. Elke burger, ongeacht leeftijd of betrokkenheid bij het gemeenteleven, kan hieraan deelnemen :elke aanwezigheid is waardevol en alle meningen zullen helpen om het college te helpen het lokale overheidsbeleid te verfijnen.

8 data, 8 plaatsen

  • Dinsdag 3 oktober: wijk Coghen/Vanderkindere - School Messidor (Messidorlaan 161).
  • Dinsdag 10 oktober: wijk Merlo/Stalle - Cafetaria van omnisportzaal Neerstalle (Zwartebeekstraat 23).
  • Dinsdag 17 oktober: wijk Ukkel-Centrum - Gemeentehuis (Jean Vander Elstplein 29).
  • Dinsdag 7 november: wijk Homborch - School Homborch (Homborchveldlaan 34). - Dinsdag 14 november: wijk Fort-Jaco/Vronerode - School Eglantiers (Wilderozelaarslaan 19/21).
  • Dinsdag 21 november: wijk Bascule/Churchill - School Longchamp (Edith Cavellstraat 29).
  • Dinsdag 28 november: wijk Sint-Job - Omnisportzaal (Sint-Jobsplein 20).
  • Dinsdag 5 december: wijk Kalevoet/Horzel - School Calevoet (François Vervloetstraat 10).

De ontmoetingen vinden plaats op dinsdag van 18.30 tot 21 uur. Er is kinderopvang en er zijn hapjes beschikbaar tijdens de volledige duur van de ontmoeting en elke avond wordt afgesloten met een drankje.

Reserveren is niet nodig maar u kunt uw aanwezigheid melden bij de dienst Burgerinspraak ( burgerinspraak@ukkel.brussels).


Burgerontmoetingen 2019-2020

Tijdens 9 burgerontmoetingen in de buurt, georganiseerd van oktober 2019 tot februari 2020 met de steun van VILCO, was het voornamelijk de bedoeling te luisteren naar de bezorgdheden van de burgers. Deze 9 ontmoetingen hadden ook als doel stof te leveren om de Ukkelse Staten-Generaal voor te bereiden, die de komende maanden zullen plaatsvinden. In totaal hebben bijna 700 mensen aan deze ontmoetingen deelgenomen. Dankzij de formule "world café" kon er heel direct van gedachten gewisseld worden rond thematafels.

Deze ontmoetingen kwamen tot stand dankzij de methodologische ondersteuning van het team van het  VILCO-project, collaboratieve stad. Ze vonden voornamelijk plaats in gemeentescholen, met uitzondering van twee ontmoetingen in de Decrolyschool en in het gemeentehuis, en werden ondersteund door alle betrokken directies. Een team van vier gemeenteambtenaars werd gemobiliseerd voor elke ontmoeting, gecoördineerd door de dienst Burgerinspraak. Het college waakte erover deze ontmoetingen te organiseren in alle wijken van Ukkel, zodat zo veel mogelijk burgers konden deelnemen aan deze momenten van uitwisseling en discussie. Er was ook opvang voorzien voor de kinderen van de deelnemers en elke ontmoeting werd afgesloten met een gezellig samenzijn en een drankje.

 Samenvatting van de burgerontmoetingen

Burgerinspraak

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.95

E-mail
burgerinspraak@ukkel.brussels