HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Taksen

Taksen zijn heffingen uitgeoefend door de gemeente om bij te dragen aan de financiering van de openbare diensten die door de gemeente geleverd worden aan het merendeel van de inwoners en bezoekers.

 Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens
 Verklaring inzake bescherming van persoonsgegevens – premie

Ukkelse gemeentetaksen

LIJST BELASTINGEN / VERGOEDINGEN / TARIEVEN BENAMINGEN

GEGEVENS VAN DE BEHERENDE DIENST

Algemeen reglement betreffende de vestiging en de invordering van de gemeentebelastingen

 Reglement

Dienst Belastingen
 02/605.18.20

Aanvullende directe belasting op de personenbelasting
Aanvullende gemeentebelasting: 5,7%

Reglement 2024

Documenten «Belastingen»:
Belasting op natuurlijke personen
Federale Overheidsdienst Financiën-
Belastingen en invordering -
Ontvangkantoor Ukkel 1

 Finance Tower - 11de verd. Pacheco bus 3140

 Kruidtuinlaan 50 te 1000 Brussel

Contact center  02/572.57.57
Alg. Sec.  02/572.08.50 of 02/572.05.40
 02/579.60.31

Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
Gemeentelijke opcentiemen: 2940

Reglement 2024

Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit
Vooruitgangstraat 80 - 1030 Brussel
 02/430.60.60
 02/204.15.70
 info.fiscaliteit@fisc.brussels

Opcentiemen op de gewestelijke belasting op de inrichtingen van toeristische logies

Reglement 2024

Gewestelijke Overheidsdienst
Brussel Fiscaliteit
Vooruitgangstraat 80
1030 Brussel
 02/430.60.60
 02/204.15.70
 info.fiscaliteit@fisc.brussels

Belastingreglement op onroerende goederen die krachtens een besluit van de burgemeester ongezond of onbewoonbaar verklaard zijn of die niet meer voldoen aan de elementaire veiligheids- en gezondheidsvereisten

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Belastingen
 02/605.18.24
 taxe_cultes@ukkel.brussels

Belasting op de verdelers van brandstof, olie of stookolie

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Belastingen
 02/605.18.27
 belastingen.kantoren@ukkel.brussels

Belasting op de agentschappen voor weddenschappen op paardenwedrennen

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Belastingen
 02/605.18.27
 belastingen.kantoren@ukkel.brussels

Belasting op de niet-hoofdverblijven

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Belastingen
 02/605.18.25
 belastingen.premies@ukkel.brussels

Belasting op banken en gelijkgestelde instellingen

Reglement vanaf 1 januari 2024

Dienst Belastingen
 02/605.18.27
 belastingen.kantoren@ukkel.brussels

Belasting op automatische verdelers van bankbiljetten, op “selfbankingtoestellen” en op automatische agentschappen

Reglement vanaf 1 januari 2024

Dienst Belastingen
 02/605.18.27
 belastingen.kantoren@ukkel.brussels

Belasting op de kantooroppervlakten

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Belastingen
 02/605.18.27
 belastingen.kantoren@ukkel.brussels

Belasting op de onafgewerkte, volledig of gedeeltelijk onbewoonde, onuitgebate of verwaarloosde gebouwen en op verwaarloosde terreinen langs de open­bare weg

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Belastingen
 02/605.18.24
 taxe_cultes@ukkel.brussels

Belasting op ondernemingen die telecommunicatieapparatuur tegen een vergoeding ter beschikking van het publiek stellen.

 Reglement vanaf 1 januari 2022
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Belastingen
 02/605.18.22
 taxpub@ukkel.brussels

Belasting op de nachtwinkels

 Reglement vanaf 1 januari 2022
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Belastingen
 02/605.18.22
 taxpub@ukkel.brussels

Belasting op relaisantennes van gsm's of mobilofonie, van telecommunicatie, voor uitzending van signalen en informatie-uitwisseling via hertzgolven

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Belastingen
 02/605.18.22
 taxpub@ukkel.brussels

Belasting op de huis-aan-huisverdeling van niet-nominatief en niet-geadresseerd reclamedrukwerk

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Belastingen
 02/605.18.22
 taxpub@ukkel.brussels

Belasting op commerciële publiciteitsdragers die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en die tot hoofddoel de financiering van een door de wetgever erkende openbare dienst hebben

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Stedenbouw
 02/605.13.36
  cpetit@ukkel.brussels

Belasting op het aanbrengen van reclamedrukwerk op voertuigen die zich op de openbare weg bevinden

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Belastingen
 02/605.18.22
 taxpub@ukkel.brussels

Belasting op de reiniging van de openbare weg

 Reglement

Dienst Reinheid
 02/605.16.62

Bezettingsvergoeding van de sportcentra voor de periode 2022-2025

 Reglement
 Tarieven

Sportdienst
 02/605.15.44
 02/605.15.45

Vergoedingsreglement voor het standrecht op de openbare markten

 Reglement vanaf 1 januari 2020

Dienst Economie en Handel
 02/605.12.22

Belasting op ambulante activiteiten

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Algemene Zaken
 02/605.11.32

Filmopnames op het grondgebied van de gemeente Ukkel en de daarbij horende vergoeding

 Reglement

Dienst Algemene Zaken
 02/605.11.32

Belasting betreffende het gebruik van standplaatsen op de jaarmarkt van Sint-Job

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Openbare Manifestaties
 02/605.15.41

Vergoeding betreffende de bezetting van een standplaats voor kermisattracties en ambulante vestigingen van kersmisgastronomie op openbare kermissen en op het openbaar domein buiten de openbare kermissen

 Reglement dienstjaren 2022-2024

Dienst Openbare Manifestaties
 02/605.15.41

Belasting op commerciële publiciteitsdragers die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Stedenbouw
 02/605.13.36

Belasting op de tijdelijke bezetting van de openbare weg ter gelegenheid van werken

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Parkeren
 02/605.16.50

Belasting op de eerste rioolaansluiting


 Reglement vanaf 1 januari 2020
 Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Werken
 02/605.16.32

Vergoeding voor door het personeel uitgevoerde technische diensten

 Reglement 

Dienst Werken
 02/605.16.11

Dienst Reinheid
 02/605.16.62

Dienst Groene Ruimtes
 02/605.16.80

Belasting op het onderzoek in het kader van vergunningen en attesten op het vlak van stedenbouw en milieu

 Reglement vanaf 1 september 2022
 Reglement vanaf 1 januari 2024

Dienst Stedenbouw
 02/605.13.44
 agendron@uccle.brussels

Milieudienst
 02/605.13.50

Belasting betreffende de uitvoering van stedenbouwkundige vergunningen

 Reglement vanaf 1 januari 2021
 Reglement vanaf 1 januari 2024

Dienst Stedenbouw
 02/605.13.44
 agendron@uccle.brussels

Belasting op het verkeer van reclametoe­stellen op de openbare ruimte

 Reglement vanaf 1 januari 2020
Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Algemene Zaken
 02/605.11.32

Retributie op het parkeren van motorvoertuigen op de openbare ruimte

 Reglement

Dienst Parking
 02/605.17.00

Vergoedingsreglement voor de reservering van parkeerplaatsen op de openbare weg

Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Parkeren
 02/605.16.50

Vergoeding inzake de bezetting van het openbaar domein door frituren

Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Algemene Zaken
 02/605.11.32

Belastingreglement op de bezetting van de openbare weg voor commerciële doeleinden

Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Algemene Zaken
 02/605.11.32

Vergoeding voor administratieve diensten

Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Burgerlijke Stand
Bevolkingsdienst

 02/605.10.02

Belasting op de uitreiking van administratieve documenten

Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Burgerlijke Stand
Bevolkingsdienst

 02/605.10.02

Vergoeding voor huwelijksplechtighedenu

Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Burgerlijke Stand/Huwelijken
 02/605.10.32
 02/605.10.33

Vergoeding voor de wachtkelder, het lijkenhuis, de autopsiezaal en verschillende vergoedingen betreffende de kerkhoven

Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Burgerlijke Stand/Overlijdens
 02/605.10.70

Tariefreglement op grafconcessies

Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Burgerlijke Stand/Overlijdens
 02/605.10.70

Belasting op het vertrek van lichamen van overledenen

Reglement vanaf 1 januari 2023

Dienst Burgerlijke Stand/Overlijdens
 02/605.10.70

Kunstenhuis Ukkel

Bezettingsreglement

Dienst Openbare Manifestaties
 02/605.15.41

Belastingen

Adres
Stallestraat 77
Open voor het publiek enkel op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15.00 uur

E-mail
belastingen@ukkel.brussels

Wist u dat?

In bepaalde gevallen kent de gemeente compensatiepremies of terugbetalingen van de onroerende voorheffing toe voor handelszaken in moeilijkheden.

 Meer info