HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Kaart met duurzame middelen

Het idee om een kaart met duurzame middelen te maken komt uit het Agenda 21-actieplan van Ukkel. Het is de bedoeling de Ukkelaren (en de gebruikers van onze gemeente) te laten kennismaken met deze middelen, zodat ze die ook gaan gebruiken.

Heel wat informatie, middelen en initiatieven staan op deze interactieve kaart met duurzame middelen. 

Naar de kaart met duurzame middelen gaan

 • Scan de QR-code om direct naar de kaart met duurzame middelen te gaan op smartphone en tablet.
  Naar de kaart met duurzame middelen gaan via de QR-code
  Scan deze QR-code met uw smartphone of uw tablet
 • Klik op de kaart hieronder
  Kaart met duurzame middelen van Ukkel
  Klik op de afbeelding om naar de kaart en de verschillende filters te gaan

Om de kaart met duurzame middelen optimaal te kunnen gebruiken wordt sterkafgeraden om Internet Explorer te gebruiken (de kaart zal vaak niet werken!).

Wie/wat vindt u op deze kaart?  

Een middel wordt «duurzaam» genoemd als het gebaseerd is op de drie pijlers van duurzame ontwikkeling: een verantwoorde economische ontwikkeling, rekening houden met de milieu-impact, en met maatschappelijke en culturele aspecten. De middelen die op de kaart staan werden gekozen omdat ze bijdragen tot een duurzamere ontwikkeling van de gemeente Ukkel, 

Op de kaart staan heel wat categorieën duurzame middelen en initiatieven, of ze nu komen  van de gemeente, het gewest, van particulieren of van burgers: moestuinen, handelszaken, groene ruimten en beken, composteerplaatsen, burgerinitiatieven, glascontainers, fietsboxen, duurzame wijken, ... en heel wat andere middelen die u zeker moet ontdekken!

Laat van u horen als u wil meedoen! Raadpleeg hieronder onze rubriek “In de praktijk” voor meer informatie. 

Handleiding

Met dit handige cartografische hulpmiddel zal u in een oogopslag heel wat middelen kunnen vinden en lokaliseren en er nuttige informatie over bekomen.

Er is een handleiding (pdf) met heel wat tips en trucs beschikbaar om u te helpen dit hulpmiddel optimaal te gebruiken. Aarzel niet om  de woordenlijst te raadplegen om naar de definities van bepaalde technische termen te gaan:

  Handleiding van de kaart  (in het Frans)

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels

In de praktijk

In de eerste plaats door dit hulpmiddel bekend te maken bij de mensen om u heen: praat erover met uw familie, uw buren, uw vrienden, uw handelaars, ...

Door de QR-code te scannen, kunt u direct naar de kaart gaan op uw smartphone of tablet.
Deel dit cartografisch hulpmiddel gerust ook op de sociale media.

U kunt ons ook helpen om deze kaart uit te breiden en actueel te houden. De inhoud ervan is immers (nog) niet volledig en het is mogelijk dat de opgenomen informatie moet worden bijgewerkt (verhuizing, verandering van contactpersoon, enz.)

Er zijn verschillende mogelijkheden om uw bijdrage te leveren

U werkt mee aan een duurzamere ontwikkeling van Ukkel en u wil op de kaart staan?
Dat gaat heel eenvoudig! Vul gewoon het formulier in (pdf of Word) en stuur het terug:

 • ofwel via e-mail:  milieu@ukkel.brussels met als onderwerp van de mail «kaart met duurzame middelen»;
 • ofwel via de post:  Administratief Centrum van Ukkel – Milieudienst, Stallestraar 77 - 1180 Ukkel.

U wil een wijziging of een fout melden, de informatie op de kaart aanvullen of een middel melden dat niet op de kaart staat?
Contacteer de Milieudienst:

 • ofwel via e-mail:  milieu@ukkel.brussels met als onderwerp van de mail «kaart met duurzame middelen»;
 • ofwel via de post:   Administratief Centrum van Ukkel – Milieudienst, Stallestraat 77 - 1180 Ukkel.

met vermelding van het desbetreffende middel alsook: 

 • de wijzigingen, fouten of informatie die moet worden toegevoegd/gewijzigd;
 • het type middel en alle nuttige informatie (naam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres, website, dienstregeling, korte beschrijving).

Voeg gerust een foto of een luchtfoto (bijvoorbeeld via Google Map) toe aan uw beschrijving voor eventuele foute locaties of voor middelen die niet op de kaart staan.

En als het gaat om een handelszaak, een vereniging, een onderneming of een andere structuur die onafhankelijk is van de gemeente, stel hen dan voor om het onlineformulier in te vullen en terug te sturen naar de Milieudienst.