Contacteer de gemeentediensten

Algemeen nummer  :   02/605.11.80

Algemene Zaken

Deze dienst is geen algemene inlichtingencentrale.

 02/605.11.32
 algemenezaken@ukkel.brussels

Belastingen

 02/605.18.20
 belastingen@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Afschriften van akten

 02/605.10.50
 akten.burgerlijkestand@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Bevolking - Algemeen - Identiteitskaart

 02/605.10.00
 bevolking@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Bevolking - Adreswijziging

  02/605.10.00
 adres.bevolking@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Bevolking - Certificats

  02/605.10.00
 certificaten.bevolking@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Bevolking - Rijbewijs

  02/605.10.00
 rijbewijs@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Geboorten

 02/605.10.41 - 02/605.10.34
 geboorten@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Huwelijk

  02/605.10.30
 huwelijk@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Nationaliteit

 02/605.10.30
 nationaliteit@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Paspoort

 02/605.10.60
 paspoorten@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Strafregister

  02/605.10.60
 strafregister@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Vreemdelingen -
Loket EU

  02/605.10.80
 vreemdelingen.eu@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Vreemdelingen -
Loket NIET EU

  02/605.10.79
 vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Overlijdens

 02/605.10.70
 overlijdens@ukkel.brussels

Burgerlijke stand - Scheiding - Erkenning - Wijziging van geslacht en voornaam

 02/605.10.39
 suppletoire@ukkel.brussels

Cultuur

 02/605.15.30
 cultuur@ukkel.brussels

Dieren

 02/605.13.55
 dierenwelzijn@ukkel.brussels

Economische activiteiten

 02/605.12.20
 economie@ukkel.brussels

Europesezaken

 02/605.11.96
 europesezaken@ukkel.brussels

Gelijkekansenbeleid en Gendergelijkheid

 02/605.22.83
 gelijkheid@ukkel.brussels

Gemeente-eigendommen en Grondregie

Technische dienst:  02/605.13.70
Administratieve dienst:  02/605.13.80
 secretariaat.biermann@ukkel.brussels

Gezondheid en welzijn

 02/605.19.85
Gezondheidspromotie op school:  gps@ukkel.brussels
 Steenweg op Alsemberg 883

Groendienst

 02/605.16.80
 groendienst@ukkel.brussels
 Paul Stroobantlaan 41

Handicap en verlies van autonomie

  02/605.22.82
 handicap@ukkel.brussels

Horeca

 02/605.12.20
 horeca@ukkel.brussels

Huisvesting

 02/605.13.60
 huisvesting@ukkel.brussels

Jeugd

 02/605.15.10
Algemeen:  jeugd@ukkel.brussels
Zaalverhuur  zaal1180@ukkel.brussels

Internationale Solidariteit

 02/605.11.96
 internationalesolidariteit@ukkel.brussels

Kabinet Burgemeester

 02/605.11.03
 burgemeester@ukkel.brussels

Kinderen - Inschrijvingenkinder-
dagverblijven

 02/605.22.93 - 02/605.22.94
 crechesinschrijvingen@ukkel.brussels

Materiaal uitlenen

 02/376.30.27
 uitleningmateriaal@ukkel.brussels
 Horzelstraat 100

Milieu - Algemeen

 02/605.13.50
 milieu@ukkel.brussels

Milieu - Duurzameontwikkeling

 02/605.13.57
 duurzameontwikkeling@ukkel.brussels

Milieu - Energieloket

 02/605.13.56
 energieloket@ukkel.brussels

Milieu - Klimaat actie programma

 02/605.13.58
 klimaat@ukkel.brussels

Milieu - Milieuvergunning

 02/605.13.52
 milieuvergunning@ukkel.brussels

Mobiliteit - Algemeen

 02/605.16.10
 mobiliteit@ukkel.brussels

Mobiliteit - Fietspremie van een elektrische fiets

 02/605.16.27
 premieef@ukkel.brussels

Mobiliteit - Gemeenschappelijk mobiliteitsplan

 02/605.16.10
 gmp@ukkel.brussels

Parking

 02/605.17.00
 parking@ukkel.brussels - parkeerkaarten@ukkel.brussels

Onderwijs

 02/605.22.70
 onderwijs@ukkel.brussels

Personeel

 02/605.19.00    

Preventie - Algemeen

 02/605.12.30
 preventie@ukkel.brussels

Preventie - Diefstalpreventie

 02/605.12.37
 diefstalpreventie@ukkel.brussels

Preventie - Gemeenschapswachten

 02/605.12.33
 gemeenschapswachten@ukkel.brussels

Preventie - Schoolbemiddeling

 02/605.12.39
 school@ukkel.brussels

Preventie - Sociale bemiddeling

 02/605.12.40
 bemiddeling@ukkel.brussels

Preventie - Straathoekwerkers

  0496/26.75.91
 opvoeders@ukkel.brussels

Reinheid

 02/605.16.60
 reinheid@ukkel.brussels

Senioren - Algemeen - G+

 02/605.15.50
 senioren@ukkel.brussels

Sociale Actie

 02/605.12.00
Dienst Maaltijden – Pensioen - Handicap:  02/605.12.18
 sociaal@ukkel.brussels

Sporten

 02/605.15.45
 sport@ukkel.brussels

Stedenbouw

Algemeen - Vergunningen:  02/605.13.00
Overlegcommissie - Openbaar onderzoek:  02/605.13.29
Overtredingen en klachten:  02/605.13.00
 info.stedenbouw@ukkel.brussels

Tewerkstelling

 02/605.12.06
 tewerstelling@ukkel.brussels

Tewerkstelling - PWA Dienst

 02/605.12.60
 aleuccle@misc.irisnet.be

Wegen en Werken

 02/605.16.22
 wegenis@ukkel.brussels

Wegenis - Tijdelijke parkeerplaats

 02/605.16.50
 reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels