""
Opgelet

Wegens gebeurtenissen buiten onze wil om zijn we genoodzaakt de lezing van vandaag "Vite, des algorithmes au pouvoir !" om 14.30 uur in het Cultureel Centrum van Ukkel af te gelasten.

Contacteer de gemeentediensten

Algemeen nummer  :   02/605.11.80

Algemene Zaken

Deze dienst is geen algemene inlichtingencentrale.

 Stallestraat 77
 algemenezaken@ukkel.brussels
 02/605.11.32

Belastingen

 Stallestraat 77
 belastingen@ukkel.brussels
 02/605.18.20

Burgerlijke stand - Afschriften van akten

 Stallestraat 77
 akten.burgerlijkestand@ukkel.brussels
 02/605.10.50

Burgerlijke stand - Bevolking - Algemeen - Identiteitskaart

 Stallestraat 77
 bevolking@ukkel.brussels
 02/605.10.10 - 02/605.10.22

Burgerlijke stand - Bevolking - Adreswijziging

 Stallestraat 77
 adres.bevolking@ukkel.brussels
  02/605.10.00

Burgerlijke stand - Bevolking - Certificats

 Stallestraat 77
 certificaten.bevolking@ukkel.brussels
  02/605.10.00

Burgerlijke stand - Bevolking - Rijbewijs

 Stallestraat 77
 rijbewijs@ukkel.brussels
  02/605.10.00

Burgerlijke stand - Geboorten

 Stallestraat 77
 geboorten@ukkel.brussels
 02/605.10.42 - 02/605.10.44

Burgerlijke stand - Huwelijk

 Stallestraat 77
 huwelijk@ukkel.brussels
  02/605.10.30

Burgerlijke stand - Nationaliteit

 Stallestraat 77
 nationaliteit@ukkel.brussels
 02/605.10.30

Burgerlijke stand - Paspoort

 Stallestraat 77
 paspoorten@ukkel.brussels
 02/605.10.60

Burgerlijke stand - Strafregister

 Stallestraat 77
 strafregister@ukkel.brussels
  02/605.10.60

Burgerlijke stand - Vreemdelingen -
Loket EU

 Stallestraat 77
 vreemdelingen.eu@ukkel.brussels
  02/605.10.80

Burgerlijke stand - Vreemdelingen -
Loket NIET EU

Stallestraat 77
 vreemdelingen.niet.eu@ukkel.brussels
  02/605.10.80

Burgerlijke stand - Overlijdens

 Stallestraat 77
 overlijdens@ukkel.brussels
 02/605.10.70

Burgerlijke stand - Scheiding - Erkenning - Wijziging van geslacht en voornaam

 Stallestraat 77
 suppletoire@ukkel.brussels
 02/605.10.39

Cultuur

 Stallestraat 77
 cultuur@ukkel.brussels
 02/605.15.30

Dieren

 Stallestraat 77
 dierenwelzijn@ukkel.brussels
 02/605.13.55

Economische activiteiten

 Stallestraat 77
 economie@ukkel.brussels
 02/605.12.20

Europesezaken

 Stallestraat 77
 europesezaken@ukkel.brussels
 02/605.11.96

Gelijkekansenbeleid en Gendergelijkheid

 Stallestraat 77
 gelijkheid@ukkel.brussels
 02/605.22.83

Gemeente-eigendommen en Grondregie

 Stallestraat 77
 secretariaat.biermann@ukkel.brussels
Technische dienst:  02/605.13.70
Administratieve dienst:  02/605.13.80

Gezondheid en welzijn

 Steenweg op Alsemberg 883
Algemeen:  gezondheidscentrum@ukkel.brussels
Gezondheidspromotie op school:  gps@ukkel.brussels
 02/348.68.34

Groendienst

 Paul Stroobantlaan 41
 groendienst@ukkel.brussels
 02/605.16.80

Handicap en verlies van autonomie

 Stallestraat 77
 handicap@ukkel.brussels
  02/605.22.82

Horeca

 Stallestraat 77
 horeca@ukkel.brussels
 02/605.12.24

Huisvesting

 Stallestraat 77
 huisvesting@ukkel.brussels
 02/605.13.60

Jeugd

 Stallestraat 77
Algemeen:  jeugd@ukkel.brussels
Zaalverhuur  zaal1180@ukkel.brussels
 02/605.15.10

Internationale Solidariteit

 Stallestraat 77
 internationalesolidariteit@ukkel.brussels
 02/605.11.96

Kabinet Burgemeester

 Stallestraat 77
 burgemeester@ukkel.brussels
 02/605.11.03

Kinderen - Inschrijvingenkinder-
dagverblijven

 Stallestraat 77
 crechesinschrijvingen@ukkel.brussels
 02/605.22.93 - 02/605.22.94

Materiaal uitlenen

 Horzelstraat 100
 uitleningmateriaal@ukkel.brussels
 02/376.30.27

Milieu - Algemeen

 Stallestraat 77
 milieu@ukkel.brussels
 02/605.13.50

Milieu - Duurzameontwikkeling

 Stallestraat 77
 duurzameontwikkeling@ukkel.brussels
 02/605.13.57

Milieu - Energieloket

 Stallestraat 77
 energieloket@ukkel.brussels
 02/605.13.56

Milieu - Klimaat actie programma

 Stallestraat 77
 klimaat@ukkel.brussels
 02/605.13.58

Milieu - Milieuergunning

 Stallestraat 77
 milieuvergunning@ukkel.brussels
 02/605.13.52

Mobiliteit - Algemeen

 Stallestraat 77
 mobiliteit@ukkel.brussels
 02/605.16.10

Mobiliteit - Fietspremie van een elektrische fiets

 Stallestraat 77
 premieef@ukkel.brussels
 02/605.16.27

Mobiliteit - Gemeenschappelijk mobiliteitsplan

 Stallestraat 77
 gmp@ukkel.brussels
 02/605.16.10

Parking

 Stallestraat 77
 parking@ukkel.brussels - parkeerkaarten@ukkel.brussels
 02/605.17.00

Onderwijs

 Stallestraat 77
 onderwijs@ukkel.brussels
 02/605.22.70

Personeel

 Stallestraat 77
 02/605.19.00

Preventie - Algemeen

 Stallestraat 77
 preventie@ukkel.brussels
 02/605.12.30

Preventie - Diefstalpreventie

 Stallestraat 77
 diefstalpreventie@ukkel.brussels
 02/605.12.37

Preventie - Gemeenschapswachten

 Stallestraat 77
 gemeenschapswachten@ukkel.brussels
 02/605.12.33

Preventie - Schoolbemiddeling

 Stallestraat 77
 school@ukkel.brussels
 02/605.12.38 - 02/605.12.39

Preventie - Sociale bemiddeling

 Stallestraat 77
 bemiddeling@ukkel.brussels
 02/605.12.40

Preventie - Straathoekwerkers

 Stallestraat 77
 opvoeders@ukkel.brussels
  0496/26.95.35 - 0496/26.75.91

Reinheid

 Stallestraat 77
 reinheid@ukkel.brussels
 02/605.16.60

Senioren - Algemeen - G+

 Stallestraat 77
 senioren@ukkel.brussels
 02/605.15.50

Sociale Actie

 Stallestraat 77
 sociaal@ukkel.brussels
  02/605.12.00
Dienst Maaltijden – Pensioen - Handicap:  02/605.12.18

Sporten

 Stallestraat 77
 sport@ukkel.brussels
 02/605.15.45

Stedenbouw

 Stallestraat 77
 info.stedenbouw@ukkel.brussels
Algemeen - Vergunningen:  02/605.13.00
Overlegcommissie - Openbaar onderzoek:  02/605.13.29
Overtredingen en klachten:  02/605.13.00

Tewerkstelling

 Stallestraat 77
 tewerstelling@ukkel.brussels
 02/605.12.06

Tewerkstelling - PWA Dienst

 Stallestraat 77
 aleuccle@misc.irisnet.be
 02/605.12.60

Wegen en Werken

 Stallestraat 77
 wegenis@ukkel.brussels
 02/605.16.22

Wegenis - Tijdelijke parkeerplaats

 Stallestraat 77
 reserveringvanparkeerplaatsen@ukkel.brussels
 02/605.16.50