Kaart van het blauw netwerk

Ukkel bestaat uit 3 stroomgebieden waarin 3 beken stromen, die aan de oorsprong liggen van het heuvelachtige reliëf van de gemeente: de Ukkelbeek, de Geleytsbeek en de Verrewinkelbeek (of Linkebeek). In een niet al te ver verleden waren deze beken omgeven door talrijke vijvers, vochtige zones en molens. Sommige daarvan zijn vandaag nog zichtbaar.

De valleien en hun hellingen, die in de 20e eeuw in een proces van toenemende verstedelijking terecht zijn gekomen, hebben een aanzienlijke mineralisatie en impregnatie ondergaan. Geleidelijk aan werden de beken overspoeld en vermengd met het afvalwater van de riolering. Het water is geleidelijk uit het Ukkels gezichtsveld verdwenen, maar de bronnen van de beken zijn niet opgedroogd en bij hevige regenval gaat het water richting de hoofdbedding, een zone die van nature overstroombaar is, en waardoor overstromingen ontstaan onderaan in de valleien.

De gemeente streeft er al jaren naar om het water een plaats te geven in de stedelijke omgeving, om het op te waarderen in plaats van het te beschouwen als een probleem dat moet worden verborgen, om het een steun te laten zijn voor de ontwikkeling van de biodiversiteit en om overstromingen te bestrijden via voorzieningen die de leefomgeving van de bewoners verbeteren.

Cartografische illustratie van het blauw netwerk in Ukkel
Klik op de interactieve kaart om de voorzieningen te ontdekken die werden geïnstalleerd voor het beheer van het natuurlijk water en overstromingen.

Op deze kaart worden de grote projecten beschreven aan de hand van infofiches, die toegankelijk zijn door gewoon te klikken in het venster dat wordt geopend wanneer men op het icoontje van een project klikt. Andere, minder geslaagde of kleinere projecten worden ook kort beschreven.

Dit communicatiemiddel is bedoeld om de inwoners van Ukkel te informeren over de verschillende projecten van de gemeente, maar ook om hen bewust te maken van een meer verantwoord en duurzaam waterbeheer, door te handelen en reflexen aan te nemen om deze hulpbron te respecteren.

Het blauw netwerk

De gemeente Ukkel wil het blauwe netwerk dat de 3 stroomgebieden structureerde, opnieuw uitvinden door het in te richten volgens de huidige stedelijke omgeving, haar beperkingen en mogelijkheden, door de waterrijke gebieden in elk van de valleien met elkaar te verbinden en door de continuïteit van de beken te herstellen. Op die manier draagt zij ook bij tot de versterking van het groene netwerk, door ecologische verbindingszones te creëren die gunstig zijn voor fauna en flora via haar projecten voor de herinrichting van de openbare ruimte. Het controleren van de waterkwaliteit, het opsporen van lozingen van afvalwater in het blauwe netwerk, het zoeken naar oplossingen per geval, en de verkenningen in de ondergrondse delen van de beken, zijn ook bedoeld om de kwaliteit van die beken te verbeteren.

Voor meer informatie over de middelen om de waterkwaliteit te controleren, raadpleeg de pagina Waterkwaliteit en overstromingen
 

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels

Wist u dat?

Vroeger telde de gemeente Ukkel heel wat molens langs haar kleine waterlopen. Tijdens uw wandelingen zult u de Nekkergatsmolen tegenkomen, die dateert uit 1362 of zelfs vroeger.