Uitoefening van een ambulante activiteit

Voor elke uitoefening van een ambulante activiteit op de openbare weg om producten of diensten te verkopen (uitgezonderd Ukkelse rommelmarkten en markten) moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de burgemeester.

Documenten die voorgelegd moeten worden:

 • Precieze doel van de aanvraag (plaats(en), datum (data), aard van de verkochte producten …);
 • Toelating tot ambulante activiteiten;
 • Toelating FAVV;
 • Identiteitskaart van de chauffeur;
 • Rijbewijs van de chauffeur;
 • Verzekeringsattest auto (geldig voor de gehele duur van de activiteit);
 • Inschrijvingsbewijs;
 • Bezoekattest autokeuring (TK Ok - groene kaart);
 • Verzekeringsattest BA (lichamelijke en niet-lichamelijke schade aan derden en aan de gemeente Ukkel voortvloeiend uit de ambulante activiteit);
 • Foto van het voertuig.

Termijn

De vergunningsaanvraag moet ten minste 1 maand vóór de dag waarop de bezetting van de openbare weg begint, worden ingediend.

Betaling van een gemeentebelasting

Voor ambulante activiteiten moet een  gemeentebelasting worden betaald.

 Download de vernieuwing van het belastingreglement op de ambulante activiteiten

Hoe een vergunning aanvragen?

Stuur een dossier met alle vereiste documenten op via e-mail naar  algemenezaken@ukkel.brussels of per brief naar het Administratief Centrum van Ukkel - Dienst Algemene Zaken - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel.

 • De beslissing om al dan niet een vergunning af te geven ligt volledig bij het gemeentebestuur. Het feit dat een vergunningsaanvraag is ingediend, betekent niet dat er effectief een vergunning verleend zal worden.
 • Het is ten strengste verboden een ambulante activiteit uit te oefenen zonder een officiële vergunning van het gemeentebestuur.
 • Wilt u uw ambulante activiteit op een Ukkelse openbare markt uitoefenen? Raadpleeg de pagina  Ukkelse markten.
 • Wilt u uw ambulante activiteit op het grondgebied van de gemeente Ukkel uitoefenen? Raadpleeg de pagina  Braderieën en rommelmarkten.

Algemene Zaken

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.32

E-mail
algemenezaken@ukkel.brussels