Overlijden, begraving, begraafplaatsen

Elk overlijden op het grondgebied van Ukkel moet worden aangegeven bij de Dienst Overlijdens van de Burgerlijke Stand van de gemeente. De aangifte mag door een verwante of door een medewerker van de begrafenisondernemer worden gedaan.

De overlijdensaangifte is de noodzakelijke stap vooraleer een toelating tot begraving wordt uitgereikt. In België is het verplicht om een beroep te doen op de diensten van een begrafenisondernemer, die de betrokkenen met raad en daad bijstaat.


Overlijdensaangifte

Vereiste documenten om een overlijden aan te geven bij de dienst overlijdens van de gemeente:

 • een medisch attest dat het overlijden bevestigt,
 • de identiteitskaart van de overledene,
 • het eventuele trouwboekje van de overledene.

Aan het loket moeten verschillende formaliteiten worden vervuld, bijvoorbeeld de keuze tussen een begraving of een crematie.


Toelating tot begraven

De toelating tot begraven wordt uitgereikt door de gemeente na registratie van de overlijdensaangifte (naam van de overledene, datum en plaats van het overlijden). De datum en de voorwaarden voor de begraving op de begraafplaats worden door de familie, de nabestaanden of de begrafenisonderneming bij het gemeentebestuur beslist.

Goed om weten
De voorwaarden van de begraving kunnen vooraf worden bepaald door een officieel formulier van laatste wilsbeschikking. Zie Levenseinde: orgaandonatie, laatste wilsbeschikking en recht op euthanasie.


Ukkelse gemeentelijke begraafplaatsen

De gemeente heeft 2 begraafplaatsen:

 • de begraafplaats van Verrewinkel, Eikenboslaan 125.
 • de beschermde begraafplaats van Dieweg, Dieweg 95.

Toegankelijkheid

De begraafplaatsen zijn toegankelijk voor het publiek:

 • van maandag tot vrijdag van 8.30 u. tot 16.30 u.;
 • weekends, feestdagen en op 1 en 2 november van 9.30 u. tot 16.30 u. (laatste toegang om 16.15 u.).

De begraafplaats van Verrewinkel 

De toegang tot de begraafplaats van Verrewinkel wordt voortaan geregeld via een automatische poort. Enkel de personen die hiervoor een toelating hebben, mogen deze rustplaats met een voertuig betreden.

Personen ouder dan 75 jaar of met een beperkte mobiliteit kunnen onder bepaalde voorwaarden een persoonlijke badge krijgen bij de Dienst Burgerlijke Stand.

Goed om weten : geen teraardebestellingen op de begraafplaats in het weekend en op feestdagen.

De begraafplaats van Dieweg 

De begraafplaats van Dieweg is geen «actieve» begraafplaats meer. Deze begraafplaats is inmiddels beschermd omwille van zijn vele omgevings-, culturele en historische troeven.

 Meer info over de begraafplaats van Dieweg

Reglement en ontruimingen  

De Ukkelse begraafplaatsen worden door de gemeente gereglementeerd en beheerd


Overlijdensakte

De overlijdensakte wordt opgemaakt en uitgereikt op het moment van de overlijdensaangifte bij de Dienst Overlijdens/Begravingen van de gemeente.

De personen die gerechtigd zijn om een overlijdensakte aan te vragen en te ontvangen zijn:

 • de langstlevende echtgenoot of echtgenote;
 • de wettelijke vertegenwoordiger;
 • de bloedverwant in opgaande lijn;
 • de bloedverwant in neerdalende lijn;
 • de erfgena(a)m(en);
 • de notaris;
 • de advocaat;
 • elke andere persoon die een volmacht heeft.

Prijs

€ 9

Mogelijke betalingswijzen: bankkaart.

Te bezorgen documenten

Identiteitskaart

Goed om weten
Het is mogelijk om een afschrift van de overlijdensakte te verkrijgen bij de Dienst Overlijdens/Begravingen van de gemeente.


Ontruimingen

De burgemeester brengt ter kennis van de belanghebbenden dat de volgende ontruimingen plaats zullen hebben op 1 januari 2025.

Begraafplaats van Verrewinkel:
Privé-grafkelders: nr. 848, 850 tot 852, 854, 856 tot 864.
Gewone graven: P12/P10/G8 tot G26, P16/P2/G15 tot G19, G21 tot G25, G27 tot G32, P16/P3/G2 tot G9, G11 tot G25, G27 tot G32, P16/P4/G1 tot G19, G22 tot G25.
Columbaria GG: 6, 9, 15, 29, 119, 120, 123, 124, 160, 163, 164, 166, 199, 209, 220, 238, 239, 240, 241, 242, 247, 267, 282. Columbaria 15 jaar: 114, 161, 203, B 15, K7, K19, O7, O8, O11, O12, O14, O15, O17 tot O23.
Concessies 15 jaar: nr. 7177, 7178, 7180 tot 7195, 7197 tot 7202, 7204, 7206 tot 7216.
Concessies 30 jaar: nr. 1439 tot 1447, 1449 tot 1457, 1461 tot 1481.
Concessies 50 jaar: nr. 510 tot 516, 518 tot 543, 545 tot 573.
Concessies 60 jaar: nr. 810 tot 812, 814 tot 830, 832 tot 847, 849 tot 865, 867 tot 881.

Begraafplaats van de Dieweg:
Privé-grafkelders: nr. 4082, 4083, 4086, 4087, 4109, 4111, 4134, 4135.

De families hebben een termijn tot 31 december 2024 om de graftekens, zerken of andere voorwerpen op de graven te verwijderen. Zij zullen vooraf de toelating moeten aanvragen aan de kerkhofinspecteur.

Vanaf 1 januari 2025 mag het gemeentebestuur ambtshalve overgaan tot het wegnemen van alle voormelde voorwerpen en de grond terug in bezit nemen.

Bijkomende inlichtingen met betrekking tot eventuele verlengingen worden verstrekt op de dienst Overlijdens/Begrafenissen (Stallestraat 77 te 1180 Ukkel), van maandag tot vrijdag van 8.00 tot 11.30 uur (zonder afspraak), op woensdag van 13.00 tot 15.00 uur (zonder afspraak) en op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 13.00 tot 15.00 uur (op afspraak). Om een afspraak te maken: klik  hier of bel naar 02/605.10.70.

Overlijdens - Begrafenissen

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.10.70

E-mail
overlijdens@ukkel.brussels

Openingsuren   

Belangrijk om te weten

In België is het beroep op de diensten van een begrafenisonderneming verplicht.

Vaak gestelde vragen

Neen. De overlijdensaangifte moet in Ukkel gebeuren, maar de begraving kan ergens anders plaatsvinden. Daarvoor moet u contact opnemen met de gemeente waar de overledene begraven zal worden.

Goed om weten : het vervoeren van de overledene moet gebeuren door een begrafenisonderneming.


Neem contact op met de Dienst Overlijdens/Begravingen voor alle inlichtingen en tarieven.


Deze akte is een van de akten van de Burgerlijke Stand die dienen om de burgerlijke staat van een persoon aan te tonen. De akte is officieel en wordt gewoonlijk uitgereikt door de gemeentebesturen.