Een levende cultuur

Cultuur draagt bij tot de levenskwaliteit van de burgers, zowel vanuit individueel als vanuit collectief oogpunt. Cultuur is ook een krachtige factor voor emancipatie en voor een open vizier op de wereld, voor sociale cohesie en voor het scheppen van banden binnen een gemeenschappelijk gebied.

Wij engageren ons ook voor een levendig, open, multicultureel en vernieuwend cultuurbeleid dat ook duurzaam en participatief is.

Via het Cultureel Centrum en de Roze Hoeve, de bibliotheken, de academies, het OCMW, de plaatsen voor culturele expressie maar ook de talrijke lokale culturele actoren (het Huys, Roseraie, stichtingen, musea, verenigingen, ...), kan de gemeente steunen op tal van hefbomen om de toegang tot creatie en expressie voor een zo groot mogelijk aantal burgers van alle generaties, uit alle wijken, te bevorderen. Een transversale benadering van cultuur wordt ook bevorderd op alle terreinen van de publieke werking, voor alle mensen van Ukkel.

Het cultuurbeleid van de gemeente is uitgewerkt rond de volgende hoofddoelstellingen uit onze algemene beleidsverklaring:

 • de deelname van de Ukkelaars aan het cultureel leven van de gemeente aanmoedigen;
 • de toegang tot cultuur voor iedereen op het hele gemeentelijke grondgebied versterken;
 • de culturele vormingen de actieve beoefening ervan stimuleren;
 • het lokale culturele en natuurlijke erfgoed valoriseren;
 • de diversiteit en culturele ontmoetingen onder de aandacht brengen;
 • lokale kunstenaars ondersteunen en meer zichtbaarheid geven.

Om dit te bereiken gaat onze aandacht uit naar de volgende acties:

 • een versterkte ondersteuning van lokale culturele en socioculturele actoren en professionele kunstenaars en amateurs;
 • de ontwikkeling van partnerschappen tussen culturele actoren op het grondgebied;
 • de uitbreiding van grote culturele bijeenkomsten van de gemeente;
 • de het uitbreiden van de aanwezigheid van alle kunstvormen in de openbare ruimte.

Dit wordt met name gestimuleerd op de volgende manier:

 • het opstarten van besprekingen met culturele actoren, kunstenaars en de Ukkelaars;
 • oprichting van een platform voor lokale culturele actoren;
 • co-redactie van een  Gemeentelijk cultuurplan;
 • lancering vaneen oproep tot het indienen van voorstellen Cultuur en creatieve ondersteuning;
 • versterking van de communicatie met alle Ukkelaars;
 • lancering van de cultuurcheque om cultuur toegankelijker te maken;
 • lancering van nieuwe evenementen en culturele hoogtepunten (Muziekfeest, Spreken we af in de tuin, Zomer Carrousel, Ukkel in poëzie, …);
 • ondersteuning van culturele projecten in de wijken.

Verschillende projecten met betrekking tot onze belangrijkste culturele plaatsen zijn ook prioritair:

 • van het cultureel centrum van Ukkel een cultureel centrum maken voor iedereen, toegankelijk en vernieuwend;
 • de Roze Hoeve in staat stellen een dynamisch cultuurhuis te worden dat de kunstbeoefening en de ondersteuning voor lokale kunstenaars bevordert;
 • onze bibliotheken begeleiden om leef-, leer- en ontmoetingsplaatsen te worden;
 • een tentoonstellingsruimte voor hedendaagse kunst creëren in het kunstenhuis.
   

Cultuur

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.15.30

E-mail
cultuur@ukkel.brussels