HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Huisvestingspremies

Energiepremies, premies voor de beveiliging van uw woning, gewestelijke premies, renovatie- of vergroeningspremies: ontdek de vele financiële steun om uw woning op te waarderen of te verfraaien. 

Gemeentelijke premies en hulp

De gemeente Ukkel kent momenteel de volgende premies toe:

Gewestelijke premies

Sinds 1 januari 2022 zijn de  RENOLUTION-subsidies de nieuwe gewestelijke subsidieregeling die de energiesubsidies en de subsidies voor woningrenovatie en gevelverfraaiing samenvoegt. Er is een breed scala aan subsidies beschikbaar voor zowel renovatie als energiebesparende werkzaamheden.

Huisvesting

Adres
Stallestraat 77
Enkel op afspraak op dinsdag, woensdag en donderdag van 8.30 tot 12.00 en van 13.00 tot 15.00

Telefoon
02/605.13.60

E-mail
huisvesting@ukkel.brussels