HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Buurtevenement

Voor feestelijk evenement tussen buren, rommelmarkt of markt georganiseerd door een buurtcomité of een collectief van bewoners moet vooraf toestemming worden gevraagd aan de burgemeester.

Termijn

De vergunningsaanvraag moet ten minste 10 werkdagen vóór de startdatum van het evenement of de bezetting van de openbare weg worden ingediend.

Voor sommige aanvragen is vooraf advies nodig van de politie en/of gemeentediensten. Dit is van invloed op de verwerkingstijd van uw aanvraag. Gelieve hiermee rekening te houden.

Hoe een vergunning aanvragen?

Stuur de aanvraag op via e-mail naar  algemenezaken@ukkel.brussels of per brief naar het Administratief Centrum van Ukkel - Dienst Algemene Zaken - Stallestraat 77 - 1180 Ukkel.

Algemene Zaken

Adres
Stallestraat 77

Telefoon
02/605.11.32

E-mail
algemenezaken@ukkel.brussels