HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Asieldieren adopteren

Honden, katten, koeien, paarden, geiten ... Als u een dier wilt en kunt huisvesten, denk dan eens aan adoptie. De gemeente kent een speciale premie toe aan de inwoners van Ukkel.

Premie voor de adoptie van een dier

Met deze stimulans wil de gemeente de adoptie van huisdieren uit asielen aanmoedigen.

Wist u dat, volgens cijfers van Gaia, de Belgische asielen ieder jaar meer dan 50.000 dieren opvangen, waaronder 25.000 honden? Meer dan de helft waren impulsaankopen bij kweker-handelaars. Helaas hebben de overvolle asielen vaak geen andere keuze dan sommige bewoners te euthanaseren.

Bedrag en voorwaarden voor de toekenning van de premie

50 % van de adoptieprijs, met een maximum van € 200.

 Download het gemeentereglement met betrekking tot de premie voor de adoptie van een huisdier uit een asiel.

 Download het aanvraagformulier voor de premie voor de adoptie van een huisdier uit een asiel.

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels

Wist u dat?

Door te kiezen voor de adoptie van een achtergelaten dier helpt u ook de euthanasiecampagnes van dieren in de asielen te beperken.