HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Fokdieren

Wilt u in Ukkel dieren kweken voor privé- of professionele doeleinden? Kippen, hanen, honingbijen, paarden ..., de gemeente omkadert deze activiteiten met respect voor de bevolking, de dieren zelf en de openbare infrastructuur.

Kippen, hanen en pluimvee

De gemeente Ukkel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest reglementeren de huisvesting van fokdieren voor privé- of professionele doeleinden.

De ordonnantie betreffende de  milieuvergunningen onderscheidt vogels van andere dieren. Voor kippen moet u een milieuvergunning aanvragen vanaf 30 dieren. Minder dan dertig kippen mag u gewoon in de tuin houden.

Opgelet, de geluidsnormen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten gerespecteerd worden. Hanen moeten dan ook opgesloten zijn van 7.00 u tot 22.00 u.

Geest van goed nabuurschap

Wij verzoeken u wel uw buren te raadplegen om elk mogelijk misverstand van hun kant te vermijden over uw aanpak bij het installeren van een hoenderhof in uw tuin.

Bijenkorven en honingbijen

In het Brussels Gewest hebt u geen milieuvergunning nodig zolang de bijenkasten niet meer dan drie korven bevatten, dat is meer dan genoeg om bijen te houden als hobby. Zodra de bijenkast meer dan drie kolonies bevat, is een milieuvergunning verplicht.

Er bestaan ook beperkingen wat betreft de plaatsing van de bijenkast

  • die moet worden geplaatst op meer dan 20 meter van de ingang van een woning (deur, raam) of van een drukbezochte plaats (weggetje, straat, terras ...); 
  • de afstand bedraagt slechts 10 meter indien er een omheining van twee meter hoog tussen staat (muurtje, houten schutting ...), waardoor de bijen hoger moeten vliegen. Meer informatie is beschikbaar op de website van het CARI.

Goed om weten over bijenkasten

Het is goed om weten dat het niet nodig is om een bijenkorf te plaatsen om de natuur te beschermen; het kan de biodiversiteit zelfs verstoren. Studies hebben namelijk aangetoond dat bijenkorven een ecologisch risico vormen voor wilde bijenkolonies: ze zijn minder aanwezig in zones waar de honingbij is geïntroduceerd, voornamelijk doordat er te weinig voedsel overblijft. 

Het plaatsen van bijenkorven wordt dus geleidelijk geweigerd in natuurreservaten, Natura 2000-zones en gewestelijke groene zones (waaronder gemeenschapstuintjes). Het wordt daarom sterk afgeraden om bijenkorven te plaatsen in een Natura 2000-zone (en in de bufferzone van 60 meter daarrond).

Paarden

De verwaarlozing van paarden is helaas een steeds vaker voorkomend fenomeen. De autoriteiten ontvangen, vooral bij extreme weersomstandigheden, heel wat klachten betreffende paarden in weides. 

Tegenwoordig kan men een paard voor een paar honderd euro aankopen, maar de zorgen voor het dier zijn duur en vragen tijd. Bovendien blijkt dat heel wat nieuwe eigenaars niet weten wat hun paard precies nodig heeft.

Daarom brengt de dienst Dierenwelzijn van de FOD Volksgezondheid de folder ‘Paarden op de weide’ uit, met praktische richtlijnen voor eigenaars van paarden. Daarin worden de grote thema's betreffende de behoeften van de dieren besproken, namelijk:

  • beschutting, 
  • voedsel en drinkwater, 
  • en een goede omheining. 

Er staan ook tips in over de gezondheid van de paarden en het onderhoud van de weide. 

Wie ten slotte een geval van paardenverwaarlozing wil melden, vindt in de folder de gegevens van de Inspectiedienst Dierenwelzijn en een woordje uitleg over het correct indienen van een klacht.

In bepaalde gevallen (hoogdringendheid, gebrek aan informatie, specifieke gevallen ...) kan Leefmilieu Brussel niet helpen en moet u zich tot de lokale politie richten. Ter herinnering: ook voor één paard hebt u een milieuvergunning nodig. 

 Download de brochure 'Paarden op de weide'

Dieren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.54

E-mail
dierenwelzijn@ukkel.brussels

Wist u dat?

Een legkip kan 200 tot 250 eieren per jaar leggen.