HEROPENING VAN VIER GEMEENTELIJKE GROENE RUIMTES

Door het slechte weer van dinsdag hebben onze tuinen en parken aanzienlijke schade geleden. Dankzij het werk van onze snoeiers en tuiniers kunnen het Montjoiepark, de Kattuin, de Zandbeektuin en de voormalige visvijver vanaf zaterdag 13 juli opnieuw geopend worden. Ze werden onderzocht en volledig beveiligd.

Het Wolvendaelpark, het Raspailpark, het Brugmannpark en de tuin van het Kunstenhuis Ukkel blijven tot nader order gesloten. De bomen die nog rechtstaan zijn immers kwetsbaar (afgerukte takken of toppen) en de stabiliteit ervan moet nog beoordeeld worden voor jouw veiligheid. De omgevallen bomen moeten ook nog van de paden en ontspanningsruimtes verwijderd worden.

Duurzaam beheer van de openbare ruimtes

De gemeente Ukkel beheert haar groene ruimtes op een gedifferentieerde manier, zonder pesticiden te gebruiken.

Het gebruik van synthetische pesticiden (insecticiden, fungiciden, herbiciden) houdt talrijke risico's in voor het milieu en de volksgezondheid: verstoring van de ecosystemen, directe bedreiging voor bijen en bepaalde vogelsoorten, ontwikkelen van chronische pathologieën, ...

Sinds 31 december 2018 is het gebruik van pesticiden verboden in alle Brusselse openbare ruimtes.

Een beheer van groene ruimtes dat neen zegt tegen pesticiden, en ja tegen biodiversiteit en inheemse planten!

Onkruidbestrijding met planten en insecten

Concreet heeft de groendienst verschillende preventieve en curatieve alternatieven voor chemische onkruidbestrijding ontwikkeld, afhankelijk van de te onderhouden sites:

  • mechanische of thermische onkruidbestrijding voor wegen en paden,
  • gebruik van houtsnippers of bodembedekkers in de bloemperken en de struikgewassen,
  • controle van de groei van het onkruid in de boomkuilen,

Bovendien geeft onze gemeente altijd de voorkeur aan inheemse planten en aan biodiversiteit van de gekozen soorten: het is de terugkeer van de natuur in de stad! Zo werden bloemenweides, gediversifieerde hagen, ... gecreëerd

Die ruimtes beplant met wilde soorten, waarvan sommige bedreigd zijn, bieden:

  • voedsel voor insecten (bladeren, wortels, enz.),
  • plukbloemen,
  • een schuilplaats om zich te beschermen,
  • ...

Kortom, deze beplantingen zijn een echte tuin van Eden voor vlinders, bijen, vogels, lieveheersbeestjes en andere soorten, die in de stad steeds zeldzamer worden en nochtans heel nuttig zijn.
 

Milieu

Adres
Stallestraat 77
Geopend op afspraak van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.50

E-mail
milieu@ukkel.brussels