Honden

Honden nemen een belangrijke plaats in, in het dagelijkse leven van de inwoners van Ukkel, in alle opzichten. Om ervoor te zorgen dat honden en alle burgers harmonieus kunnen samenleven, legt de gemeente maatschappelijke leefregels op en regels voor goede manieren.

Taken en verplichtingen voor eigenaars van honden

Eigenaar zijn van een dier brengt in Ukkel rechten en plichten met zich mee, die moeten worden nageleefd voor het welzijn van het dier en voor de handhaving van de openbare veiligheid en gezondheid.  

Enerzijds moeten hondenbezitters de integriteit van hun huisdier respecteren als 'wezens met gevoel', zoals gedefinieerd in het nieuwe Belgisch Burgerlijk Wetboek. Deze verplichting geldt ook voor iedereen die in contact komt met een dier. 

Anderzijds zijn eigenaars verplicht ervoor te zorgen dat de dieren het publiek op geen enkele manier storen, zoals bepaald in hoofdstuk 6 van het  gemeenschappelijke Algemeen Politiereglement van de 19 Brusselse gemeenten.

Waar mag ik mijn hond(en) uitlaten?

Honden moeten in de parken en tuinen van Ukkel altijd met een leiband vastgehouden worden, en het dier moet maximaal op 1,5 meter van de halsband blijven tijdens de volgende periodes: 

  • van 1 april tot 30 september: van 10.00 u tot 18.00 u;
  • van 1 oktober tot 31 maart: van 10.00 u tot 16.00 u.

Buiten de voormelde uren mogen honden losgelaten worden, op voorwaarde dat hun eigenaars of de personen die er het toezicht over hebben het dier in alle omstandigheden volledig en op gepaste manier kunnen beheersen.

De gemeente is niet aansprakelijk voor schade van gelijk welke aard die het gevolg zou kunnen zijn van de al dan niet foutieve uitvoering van deze mogelijkheid.

Parken en groene ruimtes van de gemeente

Hier vindt u een lijst met de  groene ruimtes van de gemeente Ukkel

Dieren

Adres
Stallestraat 77
Open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur en van 14.00 tot 16.30 uur

Telefoon
02/605.13.54

E-mail
dierenwelzijn@ukkel.brussels

Wist u dat?

Voor de baasjes van honden heeft de gemeente ongeveer 40 hondentoiletten geplaatst, verspreid over het grondgebied van Ukkel.

In de praktijk

Met het oog op de volksgezondheid stelt de gemeente Ukkel hondenbezitters en -verantwoordelijken uitgebreide middelen voor hondenhygiëne ter beschikking.

Uittreksels uit het  Algemeen Politiereglement, hoofdstuk 6: 

  • "Het baasje of de hoeder van een hond, moet de uitwerpselen ervan op de gepaste wijze opruimen in de openbare ruimte".
  • "Het baasje of de hoeder van het dier moet op elk ogenblik beschikken over minstens één zakje om de uitwerpselen van het dier op te rapen."

Voor meer informatie over de hondenvoorzieningen, zie  Dieren en openbare reinheid.